Сменяме работата за 20% по-висока заплата

15.09.2022

СМЕНЯМЕ РАБОТАТА ЗА 20% ПО-ВИСОКА ЗАПЛАТА

В националното проучване „Удовлетвореност на работното място” са анкетирани 1095 души, сред тях – служители в IT сектора, в сферата на маркетинга, публичната администрация, търговията и продажбите.

За IT сектора, около 60% от хората са отбелязали, че не са удовлетворени от работната среда. Тоест те може да не са недоволни от заплатата, която получават, но може да са недоволни от други неща, да речем, че са много стресирани, обясняват авторите на проучването ”Career show”.

Проучването показва, че най-недоволните служители са в секторите „Търговия”, „Продажби” и „Публична администрация”. Там възнаграждения са най-ниски и най-висок процент от работещите са отбелязали, че не са удовлетворени от условията на труд в компаниите си.

Секторът, в който има най-нисък процент на неудовлетвореност, не е секторът, който получава най-високи заплати. Това е HR секторът, според проучването. Данните от анкетата сочат, че работодателите все повече се интересуват от това, как се чувстват служителите им на работното място. Физически, психически, стресирани ли са и как да подобрят това. Голям процент от анкетираните са отбелязали, че биха сменили работата си, ако им предложат с 20% или 50% по-висока заплата на друго работно място.