Консултантски център – гр. Берковица, ул. Атанас Кюркчиев № 1, блок „Ком“, етаж 0

г-жа Людмила Филипова, директор на консултантския център

Работно време:

през зимния период (от 1 ноември до 31 март) понеделник – петък от 16:00 ч. до 18:00 ч.

през летния период (от 1 април до 31 октомври) понеделник – петък от 17:00 ч. до 19:00 ч.

Телефон: 0890943741

e-mail: berkpro.robg@abv.bg

 

Консултантски център – гр. Крайова, ул. Jiețului № 21,

в сградата на Библиотека на окръг Долж "Александру и Аристия Аман"

г-н Лучан Диндирика – директор на консултантския център

Работно време:

понеделник – петък от 8:00 ч. до 16:00 ч.

21.09.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ИСТИНСКИЯТ ПРОБЛЕМ НЕ Е В ЛИПСАТА НА ВРЕМЕ, А НА ЕНЕРГИЯ

Ако попитате произволен предприемач как се справя, има голяма вероятност да чуете да чуете един отговор (или поне някаква негова версия): „Смазан съм“. Този отговор обикновено ще бъде подкрепен от някакво оплакване за липса на време.

„Когато изследователи анкетираха американци преди 2011 г., около половината казаха, че почти никога не разполагат с свободно време, а две трети, че понякога или винаги се чувстват припряни (въпреки че по-скорошно проучване предполага, че нещата може би се подобряват)“, съобщава Greater Good Science Center.

Нищо от посоченото дотук не е изненадващо. Обширни проучвания за това как американците всъщност използват времето си обаче показват, че повечето хора имат много повече свободно време, отколкото си мислим.

„От 1965 до 2003 г. средната американска работна седмица всъщност е намаляла с три часа, докато свободното време се е увеличило“, се съобщава в същата статия на Greater Good. Според актуални данни на Бюрото по трудова статистика средностатистическият американец има около пет часа свободно време на ден.

Разбира се, множество предприемачи са далеч от средностатистическия служител. Освен това, има много хора, работещи на няколко места, за да свързват двата края, които биха възприели тази статистика като някакъв тип черна комедия. Но общата картина е ясна. Проучванията за използване на времето разкриват, че повечето от нас разполагат с часове свободно време, които използват за дейности като гледане на телевизия и постване в социалните мрежи. Защо тогава хората постоянно се оплакват, че времето не им стига?

„Енергията прави времето“

Това е сложен въпрос, разбира се, и такъв, който говори за дълбоки проблеми около това как си представяте дните си. Но скорошна публикация в блога на изпълнителния коуч Манди Браун пресича част от тази сложност, за да предложи едно от най-ясните обяснения на този феномен.

Вашият проблем, настоява Браун, всъщност не е липсата на време. Проблемът е в липсата на енергия.

Това не означава, че управлението на времето е безполезно. Някои трикове за отделяне на време в календара могат да бъдат полезни. В крайна сметка обаче те имат ограничен ефект. Основният проблем не е как организирате часовете си, а как презареждате батериите си.

„Всички знаем, че времето може да бъде разтегливо или свито – преживели сме часове, които са се проточвали безкрайно и такива, които са минавали след няколко вдишвания. Имали сме дни, в които сме свършили толкова много, че сме изненадвали себе си, както и дни, в които като че ли нищо не е било постигнато. Това, което отличава тези преживявания, не е броят часове в деня, а енергията, която получаваме от работата. Енергията прави времето", пише Браун.

Вземете примера на човек, който обича да рисува или пее. След дълъг ден на работа и сблъсък с различни домашни задължения, този човек рядко има чувството, че има време за своето артистично хоби. Когато има  свободно време, той го отделя за сън ли гледане на филми, за да се възстанови от безкрайното натоварване.

Един ден обаче този човек решава да отиде в парка и просто да рисува, зарязвайки всичките си извънработни задължения. „Той рисува с часове, докато слънцето залезе и засветят уличните лампи. И, ето, на следващия ден той отново се захваща с ежедневните си задачи. Човекът осъзнава, че половината от тях са били ненужни, въпреки че по-рано всички са му се стрували критични. Тогава той намира време да се занимава с проект, който отлага със седмици“, пише още Браун.

Вашите интереси ви дават енергия

Да правите това, което обичате – независимо дали става въпрос за някаква форма изкуство, градинарство, колоездене и т. н., ви дава енергия, която създава усещането, че времето ви се разширява. Умората изяжда енергия и кара времето да се свива, тъй човек е твърде изтощен за да прави каквото и да е било с времето, с което разполага.

Статията на Greater Good предоставя куп изследвания, подкрепящи тази идея.

„Въпросът, който трябва да си зададем, не е „как да намеря време за това?“ Отговорът на този въпрос винаги е разочароващ, защото този възглед за времето го кара да се отдалечава завинаги от вас. По-добрият въпрос е как правенето на това, което трябва да правя, създава време за всичко останало?“, казва Браун.

Вместо да търсите остатъци от време, за да съберете всички неща, от които се нуждаете и искате да направите, въпреки изтощението си, правете повече от нещата, които ви харесват. Ще откриете, че някак магически имате енергията, и следователно времето, да преминете през почти всичко останало, което животът ви поднася.

20.09.2023

ОФОРМЯНЕ НА ТРУДОВАТА НИ КНИЖКА ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТА

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя срещу подпис.

Какви са задълженията на работодателите и правата на работниците и служителите по отношение на процедурата и сроковете за оформянето и предаването на трудовата книжка?

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка основанието за прекратяване на изплатените на работника или служителя обезщетения при прекратяването на трудовото правоотношение, както и продължителността на трудовия стаж, придобит по трудово правоотношение в години, месеци и дни.

Предаване на трудовата книжка следва да се осъществи в деня на прекратяване на трудовото правоотношение, веднага след вписване на посочените данни в нея. То трябва да стане чрез връчване лично на лицето. Предаването означава фактическо поставяне на трудовата книжка във владението на работника или служителя.

Когато работникът или служителят не е в предприятието в деня на прекратяване на трудовото правоотношение и оформяне на трудовата книжка, предаването й може да стане по три начина:

 1. Чрез писмена препоръчана покана с обратна разписка до работника или служителя да се яви при работодателя, за да получи трудовата си книжка. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на получаването на поканата от работника или служителя, удостоверен върху обратната разписка.
 2. Чрез изпращане на трудовата книжка по пощата. Трябва да се има предвид, че за този вид предаване на трудовата книжка е необходимо предварителното писмено съгласие на работника или служителя. В този случай моментът на предаването ще бъде денят на изпращането й по пощата.
 3. Чрез предаване на трудовата книжка на писмено упълномощено от работника или служителя лице. В този случай работодателят ще е изпълнил задължението си за предаване на трудовата книжка в деня на предаването й на упълномощеното лице, което трябва да стане срещу подпис.

При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на НОИ и се пазят в специални архивохранилища. Удостоверенията за трудов стаж се издават от териториалните поделения на Националния осигурителен институт безплатно в срок до 30 дни въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи на прекратени осигурители без правоприемник.

 

Справка:

Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

19.09.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: МОЖЕ ЛИ СПИСЪЦИТЕ СЪС ЗАДАЧИ ДА ВРЕДЯТ НА ПРОДУКТИВНОСТТА?

Въпреки че формата им може да се различава, много хора използват различни списъци, за да следят ежедневните си задачи. Според проучване на платформата за онлайн курсове Acuity Training, 33% използват списък със задачи, 24% подреждат деня си на база на входящата си електронна поща, а 12% насочват задачите си в календар. Останалите просто се занимават с нещата, които изглеждат най-важни в момента.

Макар че писмените списъци със задачи могат да осигурят план за деня, те също могат да навредят на продуктивността, ако не ги използвате по правилния начин, казва Едуардо Брисеньо, автор на „The Performance Paradox: Turning the Power of Mindset Into Action“.

„Списъците със задачи са чудесен инструмент за самоуправление“, казва той. „Те обаче могат да ни създадат проблеми, ако се изгубим в тях, ако спрем да виждаме всичко в периферията“, добавя Брисеньо.

Лиза Маккарти, съавтор на „Fast Forward: 5 Power Principles to Create the Life You Want in Just One Year“, допълва, че хората много често са късогледи в подхода си.

„Повечето човешки същества са съсредоточени върху това, което трябва да постигнат до петък, вместо да се фокусират върху бъдещето и наистина да придобият яснота относно това, което е важно, и да инвестират времето и енергията си в него още в настоящето“, казва тя.

За да използвате по-добре времето си и да създадете по-ефективен списък със задачи, избягвайте тези пет грешки:

Прекомерен фокус върху изпълнението

Зачеркването на нещо от списъка със задачи определено носи удоволствие, но не всички задачи придвижват кариерата или целите ви напред. Брисеньо казва, че фокусирането само върху постигането на резултати, а не върху ученето и подобряването, може да бъде грешка.

Чувство за дефицит на време

Повечето хора имат твърде много неща в списъка си със задачи и недостатъчно време за тяхното изпълнение. Това може да доведе до усещане за претоварване, казва Маккарти.

„Повечето хора се отнасят към времето, сякаш няма достатъчно часове в деня. Вашият език създава вашата реалност и вие постоянно ще събирате доказателства в подкрепа на това твърдение“, обяснява тя.

В крайна сметка имате избор какво да си казвате. Вместо постоянно да си натяквате, че времето не ви стига, Маккарти предлага да си казвате: „Имам достатъчно време. Имам достатъчно енергия, за да инвестирам в това, което е важно за мен, както професионално, така и в личен план“.

Когато изграждате своя списък със задачи с този начин на мислене, определете най-важните неща, които искате да постигнете за професионален аспект и за личното си благополучие. Започнете с финала и след това планирайте седмицата си.

Събиране на различни задачи

Когато пишете списък със задачи е нормално да събирате заедно различни задачи – лесни и трудоемки, спешни и неограничени във времето. Този подход затруднява привличането на внимание към важните неща.

„Може да забравите защо преследвате тези неща“, казва Брисеньо. „Вместо това трябва да знаете какви са вашите стратегически приоритети и цели от високо ниво“, добавя той.

Нивото на важност на задачите може да се промени с времето. Редовно преоценявайте приоритетите си. Брисеньо предлага да се запитате: „Кои са най-важните ми цели? Нещата, които са в моя списък със задачи в момента, представляват ли правилния начин да подходя към тях?“.

Придържане към рутината

Друг риск е да се придържате към това, което Брисеньо нарича „преминаване с булдозер“: да правите едно нещо през цялото време, като например да се придържате към един вид задача.

„Пропускате стойността на редуването на умствени и емоционални състояния. Носителите на Нобелова награда са около 20 пъти по-склонни от общото население да се занимават с хоби, като например такова, свързано със сценичните изкуства. Великите цигулари спят повече от другите хора. Нашият мозък има нужда от презареждане и почивка. Трябва да изследва нови неща. Когато откриваме нови неща, създаваме връзки и това води до иновации“, обяснява той.

Създаването на навик да правите различни неща през деня, а не едно нещо, води до учене и по-висока продуктивност.

Пренебрегвате енергийните си нива

Колко ефективни сте при изпълнението на задачи може да зависи от вашето енергийно ниво. Маккарти казва, че това трябва да бъде взето предвид при създаването на списък със задачи. Например, ако сте ранобудник, фокусирайте високоенергийните си задачи рано през деня. Ако пиковите ви нива на енергия са в следобедните часове, запазете важните задачи за по-късно.

„Трябва да познавате себе си. Вземете предвид какво трябва да направите, за да поддържате физическата и умствената си енергия на върхови нива“, казва тя.

Независимо дали е на седмична, месечна или полугодишна база, Брисеньо препоръчва да преглеждате навиците и инструментите, които използвате, и да определите дали те трябва да бъдат подобрени.

„Изяснете какво е най-важно за вас. Какви са вашите цели за ефективност и какви са целите за обучение? Как се справяте с преследването на тези цели? Списъкът със задачи е чудесно място за отбелязване на задачите, които искаме да свършим. Уверете се, че го използвате по правилния начин“, препоръчва той.

18.09.2023

ТРЪГВАТ 36 БЕЗПЛАТНИ КУРСА ПО ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Българската стопанска камара (БСК), в сътрудничество с Contipso Learning, създаде електронна платформа за обучение в областта на дигиталните умения. Дейността е реализирана в рамките на проект „Готови за дигитална трансформация“, осъществяван от БСК, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и Конфедерацията на независимите синдикати в България.
В електронната платформа са достъпни 36 курса, разделени в две категории  - Специфични дигитални умения и Секторни базови умения в 16 икономически сектора.

Курсовете в електронната платформа са напълно безплатни и свободно достъпни, след регистрация на  https://bia.contipso.com.

Всеки курс в платформата отнема между 40 и 180 минути. Още в самото начало потребителите имат възможността да се запознаят с цялото съдържание и изискванията към тях. Всеки курс завършва с финален тест, чието успешно преминаване носи удостоверение за завършено обучение в съответната дигитална област.

Потребителите имат възможност да изберат от 20 курса, с които да подобрят специфичните си дигитални умения. Сред темите са:

 1. Осъществяване на продажби по електронен път
 2. Работа с лични данни и изисквания за поверителност в дигитална среда
 3. Работа с електронни таблици
 4. Задаване на стратегия за дигитализация
 5. Работа с бази данни
 6. Решаване на проблеми с отдалечен достъп
 7. Работа със софтуерни системи за комуникация
 8. Търсене на данни и информация в дигитална среда
 9. Използване на информационни системи за управление на документооборот
 10. Дигитален мониторинг и контрол на производствени процеси
 11. Оценяване надеждността на данни, информация и дигитално съдържание
 12. Работа със система за планиране ресурсите на предприятието (ERP).
 13. Разработване на дигитални маркетинг стратегии
 14. Работа със софтуерни програми за техническо чертане, проектиране, моделиране и дизайн.
 15. Работа със специализиран софтуер за управление на складови наличности
 16. Проучване на пазарния потенциал чрез дигитални средства
 17. Работа със софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици (CRM)
 18. Онлайн набиране и подбор на персонал
 19. Работа със софтуер за текстообработка
 20. Създаване на презентации с електронни инструменти

Курсове от категория “Секторни базови курсове” са свързани с характеристики на прехода към цифрова икономика в секторите:

 1. Хотелиерство;
 2. Ресторантьорство;
 3. Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия;
 4. Производство на растителни и животински масла и мазнини;
 5. Производство на мляко и млечни продукти;
 6. Производство на други хранителни продукти;
 7. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк; без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене;
 8. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон;
 9. Производство на основни химични вещества;
 10. Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове;
 11. Производство на електрически съоръжения;
 12. Производство на превозни средства, без автомобили;
 13. Производство на мебели;
 14. Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети;
 15. Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети;
 16. Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих.

Електронните курсове са разработени на високо професионално ниво, с атрактивно и удобно за онлайн навигация учебно съдържание, отразяващо съвременните тенденции в информационните и комуникационните технологии. Учебното съдържание отговаря на стандартите на Европейската рамка за дигитална компетентност на гражданите DigComp и на актуалните изисквания на българския пазар на труда към дигиталната компетентност на работната сила.

Припомняме, че в рамките на проекта на БСК бяха изготвени анализи на потребностите от дигитални умения в 16 икономически сектора, които показаха, че само 19% от работната сила покриват изискваното ниво на дигитална компетентност за заеманата от тях длъжност, а над 90% от работните места изискват специфични видове цифрови умения.

15.09.2023

ДЪРЖАВАТА ДАВА МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА НА БЕЗРАБОТНИ

Работа за близо 10 000 безработни ще бъде осигурена по програми и мерки от Националния план за действие по заетостта за 2023 г., който беше одобрен от правителството. Приоритетните цели на документа са да насърчи икономическата активност и заетостта на населението, включително сред младежите, които не работят и не учат, и да намали безработицата.

Сред основните задачи на плана е и повишаването на качеството на работната сила чрез придобиване на дигитални умения съобразно потребностите на икономиката. Предвижда се около 9 500 работещи и безработни да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда.

Бюджетът на Плана по заетостта за 2023 г. е 73 млн. лв. В резултат от изпълнението на заложените в него дейности се очаква средногодишната стойност на безработицата в България да се понижи до 4,1% от икономически активното население.

Включените в програми за заетост безработни на пълен работен ден ще получават трудово възнаграждение от 780 лв., което ще се субсидира от държавата. Субсидия със същия размер ще получават и работодателите, наели безработни по мерки от Закона за насърчаване на заетостта. Трудовото възнаграждение на младежите, включени в програма „Старт на кариерата“ ще се повиши от 860 лв. на 920 лв.

Увеличават се и заплатите на наетите по националната програма „Активиране на неактивни лица“. Възнагражденията на младежките медиатори към общините ще се повишат на 950 лв., на психолозите и мениджърите на случай - на 1 070 лв., а на ромските медиатори - на 950 лв. На 820 лв. се увеличават и заплатите на наетите висшисти по програмите „Помощ за пенсиониране“ и „Мелпомена“, както и по Националната програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания.

По двугодишния план на държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ ще бъдат обучени 1 566 безработни от различни групи в неравностойно положение на пазара на труда. Около 530 души ще работят по проект „Красива България“. По проекти на социалните партньори 6 246 безработни ще се включат в обучения за придобиване на ключови компетентности и професионална квалификация по търсени на пазара на труда професии.

15.09.2023

КАК СЕ РАЗВАЛЯ ДОГОВОР И КОГА СЕ ТЪРСЯТ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма. Това разпорежда Законът за задълженията и договорите.

Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, то съдът може да даде според обстоятелствата срок за това. Разваляне на договора обаче не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.

Развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата, придобити от трети лица преди вписване на исковата молба.

Изрично се посочва и, че правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност. Развалянето има обратно действие освен при договорите за продължително или периодично изпълнение. Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.

Важно е да се посочи, че длъжник по двустранен договор, който има срещу кредитора си изискуемо вземане от същото правно отношение, от което произтича и неговото задължение, може да откаже да изпълни задължението си, докато кредиторът не изпълни своето. В такъв случай ответникът се осъжда да изпълни едновременно с ищеца.

В действащия Закон за задълженията и договорите има и специални правила, които се прилагат при неизпълнение от страна на длъжник по договор. Така например, ако длъжник не изпълни точно задължението си, то кредиторът има право да иска или изпълнението заедно с обезщетение за забавата, или да иска обезщетение за неизпълнение.

Важно е да се отбележи, че когато се иска обезщетение вместо изпълнение, то длъжникът все пак може да предложи първоначално дължимото заедно с обезщетение за забавата. Това обаче може да стане, ако кредиторът има още интерес от изпълнението.

Съществува възможността задължението на длъжника да е за действие, което може да бъде извършено от друго лице. Тогава кредиторът има право да иска да му се разреши да извърши това действие за сметка на длъжника. Когато задължението е да не се върши нещо, то кредиторът може да иска да му се разреши да премахне за сметка на длъжника това, което е било направено в нарушение на задължението.

В Закона за задълженията и договорите обаче е записано, че "длъжникът не отговаря, ако невъзможността за изпълнението се дължи на причина, която не може да му се вмени във вина". Това може да бъде форсмажор, може да не са доставени материали, необходими за съответната работа. Веднага след това обаче законът разпорежда, че "обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност".

Обезщетението обхваща претърпяната загуба и пропуснатата полза, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението. Но ако длъжникът е бил недобросъвестен, то той отговаря за всички преки и непосредствени вреди.

Ако обаче неизпълнението се дължи и на обстоятелства, за които кредиторът е отговорен, то съдът може да намали обезщетението или да освободи длъжника от отговорност. Длъжникът не дължи обезщетение за вредите, които кредиторът би могъл да избегне, като положи грижи на добър стопанин.

Друго правило е, че когато денят за изпълнение на задължението е определен, длъжникът изпада в забава след изтичането му. Но ако този ден е изтекъл след смъртта на длъжника, то неговите наследници изпадат в забава след изтичане на 7 дни от поканата. Когато няма определен ден за изпълнение, длъжникът изпада в забава, след като бъде поканен от кредитора. Ако обаче става дума за задължение, произтичащо от непозволено увреждане, то длъжникът се смята в забава и без покана.

Когато длъжникът е в забава, то той дължи обезщетение дори ако изпълнението стане невъзможно поради причина, за която преди това не би отговарял. Единствената възможност да се отърве той е, ако докаже, че кредиторът би претърпял вредите и при своевременно изпълнение.

Правила има и ако има неизпълнение на парично задължение. Тогава длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпени вреди в по-висок размер кредиторът може да иска обезщетение съобразно общите правила. 

Друго правило има, когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря. Тогава кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение. Това става с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.

Кредиторът може да развали договора и без да даде срок на длъжника. Това може да се случи например, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло и отчасти. Или пък ако поради забава на длъжника то е станало безполезно, както и ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

14.09.2023

БЛИЗО 13 400 БЕЗРАБОТНИ С УВРЕЖДАНИЯ СА ЗАПОЧНАЛИ РАБОТА С ПОДКРЕПАТА НА ОПРЧР 2014-2020

Общо 13 373 безработни с увреждания са започнали работа по мерки, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Близо 70% от тях - 9 351 безработни, са били включени в операция „Обучения и заетост“, която е с бюджет от 210,5 млн. лв. Мярката се реализира в периода 2015-2023 г. Основната ѝ цел е да осигури заетост на безработни над 29-годишна възраст, които са регистрирани в бюрата по труда. При необходимост те са включвани в различен вид обучения преди да бъдат насочени към конкретно работно място. 

Мярката се реализира в два компонента от Агенцията по заетостта. При изпълнението на Компонент 1 над 18 000 неактивни хора и безработни над 29-годишна възраст са  включени в субсидирана заетост за период до 12 месеца или в обучения за професионална квалификация „Дигитална компетентност“ или „Общуване на чужди езици“. Приоритетно подкрепа са получили хора с основно или по-ниско образование, продължително безработни и безработни над 54-годишна възраст. 

По Компонент 2 общо 9351 неактивни и безработни хора с най-малко 75% намалена работоспособност са насочвани към свободни работни места, за които не се изисква обучение или са включени в курсове за придобиване на ключови компетентности. Те са наемани на пълен или непълен работен ден, а при постъпване на работа им е осигурен наставник за период до 3 месеца. Възнагражденията на хората с трайни увреждания за период до 24 месеца са осигурени по мярката „Обучения и заетост“. Работодателите, които запазят работните им места след края на субсидираната заетост, получават еднократни стимули в размер на шест минимални работни заплати за изплащане на техните възнаграждения.

13.09.2023

10% ОТ РАБОТЕЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

Развитието на зелените технологии неминуемо води до сътресения на трудовия пазар. Имаме още 7 години, за да подготвим кадрите за работа приключването на Зеления преход, каза Надя Василева, директор на Конфедерацията по заетостта.

"Има безброй варианти хората да бъдат преквалифицирани, но трябва да се създаде стратегия. Държавата може да бъде подпомогната от синдикатите, работодателските организации, образователни експерти. Трябва да се създадат специални програми в тази връзка в кратки срокове – вид задочно обучение в компютърни умения. Трябва да е ясно и кадрите какво биха желали да работят. Една такава програма може да трае максимум година, за да не отнема много време и хората да не губят“, смята експертът.

Около 40 000 заети лица трябва да отговорят на нуждите на новите работодатели след края на зеления преход, изчислили са от конфедерацията. Въглищните централи като вид производство няма да бъдат конкурентноспособни след 5 години, смята Василева.

"Зелената сделка ще се случи, независимо дали сме готови за нея или не. От началото на индустриализация до момента механизацията на труда е освободила милиони хора от тежката им физическа работа. Първоначално това е довело до затруднения за тях, но впоследствие е довело до повече богатство и изобилие“, е нейната оценка.

Зеленият преход се очаква да доведе до повече работа от вкъщи, до нетипични форми на заетост и по-гъвкаво работно време. "Освен въглищните централи, хората всъщност са голямото богатство на страната ни и тяхната преквалификация е ключова за тях и за икономиката. Зеленият преход ще позволи на обществото да се фокусира върху по-креативни професии. Рутинните задачи ще бъдат автоматизирани“, прогнозира Надя Василева.

65% от работещите в България са заети в услугите, 30% в производството, 5% в селското стопанство. Очаква се 10% от работещите в производството да бъдат засегнати от Зеления преход. Ще има нужда от кадри във всички сектори, България страда от дисбаланс между търсене и предлагане. Това са становища на работодателите от години наред, прибягва се до внос на персонал от трети страни, пояснява експертът.

"Институциите трябва да изработят стройна стратегия. Предвидени са 800 млн. евро за защита на хората от тези региони, които биха загубили работата си при прехода към зелена икономика. Ще се разкрият нови работни места в секторите образование, технологии, дигитализация, селско стопанство. До 2027 г. ролята на машините в работния процес ще се увеличи. Всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, са замествани от 69 души и това е сериозен проблем“, завърши Надя Василева.

13.09.2023

КОГА СЕ ВАДИ МЕДИЦИНСКО ЗА РАБОТА?

Трябва ли задължително да представя медицинско свидетелство, за да сключат трудов договор с мен?

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 3 от 28.02.1987 г., на задължителен предварителен медицински преглед подлежат: лицата, които постъпват на работа за първи път; лицата, които преминават на друга работа в същото или в друго предприятие, която е свързана с вредни фактори и с риск от професионални увреждания; лицата, прекратили трудовите си правоотношения за повече от три месеца. Следователно лицето, започващо работа, трябва да представи карта за предварителен медицински преглед.

На основание чл. 287, ал. 1 от Кодекса на труда, всички работници и служители подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи. Условията за извършване на предварителните и периодичните прегледи съобразно характера на работата, условията на труда и възрастта на работниците и служителите се определени в Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците.

Служебното изискване и предоставяне на досиетата между службите е уредено в чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн. ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.). Съгласно т.1 от цитираната разпоредба, здравните досиета на работещите се предават и приемат между службите по трудова медицина на хартиен и електронен носител по служебен път при промяна на местоработата на работещия и направено искане от службата, обслужваща съответното предприятие. Предвид особеностите на националното законодателство и практики в държавите членки на ЕС е възможно да има установен различен ред за трудово-медицинско обслужване и здравно наблюдение на работещите в държавата членка, в която е протекъл предшестващият трудов стаж на работещия. При всички случаи ангажимент на службата по трудова медицина е да потърси по служебен път информация относно провежданото му медицинско наблюдение, която да включи в личното здравно досие по смисъла на чл. 11, ал. 10 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г.

12.09.2023

ВЛОШАВА ЛИ СЕ СИТУАЦИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Първи сигнали, че положителните тенденциите на пазара на труда, наблюдавани през последните две години, са започнали да отслабват, показват данните от Наблюдението на работната сила, през второто тримесечие на 2023 г. Това посочват в анализ от Министерство на финансите.

Въпреки че второто тримесечие  традиционно се характеризира с повишено сезонно търсене на труд, данните показват понижение на заетостта на тримесечна база (с 0.5%) и запазване на почти непроменено ниво спрямо година по-рано.

Същевременно, през второто тримесечие на 2023 г. коефициентът на безработица в страната бе 4.6%, увеличавайки се както на тримесечна база (с 0.2 пр.п.), така и на годишна (с 0.1 пр.п.). Данните за регистрираните безработни показаха, че този процес може да продължи и през третото тримесечие, въпреки че това традиционно е периодът с най-ниска безработица в рамките на календарната година.

Заплати

През второто тримесечие на 2023 г. средната работна заплата се повиши номинално с 13.1% на годишна база и се забави спрямо отчетения растеж от 17.3% през първото тримесечие.

Текущото развитие отразяваше по-ниския темп на нарастване на показателя както в частния, така и в обществения сектор, от 14.1% и 10.1%, съответно.

Най-съществен принос към наблюдаваното забавяне в динамиката на заплатите, не само в сравнение с предходното тримесечие, но и спрямо година назад, беше отчетен в търговия (12.9%), държавно управление (7.8%), образование (7.4%) и финансови и застрахователни дейности (6.4%).

В условията на ограничаване на темпа на инфлация, реалният растеж на доходите от труд, дефлиран с хармонизирания индекс на потребителските цени, продължи да се ускорява до 4% на годишна база.

11.09.2023

УДРЪЖКИ ЗА ДЛЪЖНИЦИ, ПОЛУЧАВАЩИ МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Доколко по социални съображения не може да се допусне целият трудов доход на едно лице да се използва за погасяване на задълженията му, законът определя т.нар. несеквестируем доход - един минимум, който да гарантира задоволяването на базовите нужди на длъжника и неговото семейство.

Определянето на секвестируемата част от дохода зависи от два фактора: размера на заплатата и броя на децата, които длъжникът издържа. Подробните правила се съдържат в Гражданския процесуален кодекс на Република България.

Какви са законовите разпоредби относно взаимовръзките между минималната работна заплата и определянето на минимума, гарантиращ базовите нужди на длъжните и техните семейства?

Минималната работна заплата служи като единица мярка за определяне на секвестируемата част от дохода на едно лице по смисъла на Гражданския процесуален кодекс. В него е предвидено, че ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери са над минималната работна заплата, може да се удържа само:

- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата - една трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;

- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата - една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;

- ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата - горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

В тълкувателно решение на Върховния касационен съд се дава отговор на един твърде дискусионен въпрос в практиката през последните години - дали думите „чийто размер е над минималната работна заплата“ се отнасят само за пенсиите или и за трудовите възнаграждения.

Според Върховния касационен съд „несеквестируемият минимум е определен абсолютно - в размер на минималната работна заплата, и това се отнася както за всяко възнаграждение за труд, така и за пенсията.

Няма основание да се приеме, че законодателят третира различно длъжниците, които получават доходи от полагането на труд, от тези, които получават доходи от пенсия. Какъвто и да е източникът на дохода, абсолютно несеквестируемата част е еднаква за всички длъжници - минималната работна заплата“. Следователно работниците и служителите, получаващи трудово възнаграждение до този размер, нямат секвестируема част от заплатата.

Припомняме, че за защита на служителите, които полагат най-нискоквалифициран труд, е определена Минимална месечна брутна работна заплата, която към настоящия момент (2023 г.) е 780 лв. Това означава, че по закон, не може да бъде уговаряно месечно брутно възнаграждение (за полагане на нормален труд в нормално работно време) в по-малки размери.

 

Справка:

чл. 446 Гражданския процесуален кодекс

Решение № 2 на Върховния касационен съд от 26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г.

08.09.2023

ФИРМИ АКТИВИЗИРАХА ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТНИЦИ

През последните месеци наблюдавахме тенденция на спад на предложенията за работа онлайн, като за основна причина посочихме летния и отпускарски сезон, през който работодатели и търсещи работа са по-слабо активни. Ежемесечният анализ JobTiger показва, че с наближаването на края на този период  отчетливо се вижда активизиране на предлагането.

Обявите за работа в края на м. август са нараснали с 4% спрямо предходния месец, а на годишна база те са с 5% (2300 предложения) по-малко. Този годишен спад се дължи основно на намаленото предлагане в сектор ИТ през 2023г, като само в този сектор предложенията са с 2000 по-малко спрямо миналата година. Като изключим този фактор, предлагането на работа през м. август е на същото ниво като през 2022 г.

За разлика от предходните месеци, през август наблюдаваме ръст на предложенията в почти всички сектори. Най-много са се увеличили обявите в секторите „Търговия и продажби“ (800 предложения повече, 8% ръст), „Производство“ (650 предложения по-малко, 10% ръст) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (420 предложения повече, 7% ръст). Ръст на обявите отчитаме и в секторите „Административни и обслужващи дейности“ (200 предложения повече, 5% ръст), „Логистика и транспорт“ (200 предложения повече, 4% ръст), „Маркетинг и реклама“ (30 предложения повече, 2% ръст) и „Строителство“ (30 предложения повече, 1% ръст.

По-малко предложения отчитаме в секторите „Счетоводство, одит, финанси“ (75 предложения по-малко, 4% спад) и „Здравеопазване и фармация“ (80 предложения по-малко, 4% спад). С най-голям спад на обявите е сектор „ИТ“ в който през м. август има 120 предложения по-малко спрямо предходния месец (2% спад).

Дялово разпределение

Обособен лидер по дял на предложенията през м. август продължава да бъде сектор „Търговия и продажби“ с 24%. Второто и трето място също остават непроменени и са заемани от секторите „Производство“ (16%) и „Хотелиерство и ресторантьорство“ (15%).
Следват секторите „Логистика и транспорт“ (11%), „Административни и обслужващи дейности“ (10%),  „ИТ“ (8%)  „Строителство“ (6%), „Здравеопазване и фармация“ (5%), „Счетоводство, одит, финанси“ (4%),  „Маркетинг и реклама“ (3%) и „Изкуство“ (1%).

Работа от вкъщи

Според анализът при предложенията за работа от вкъщи и/или дистанционна работа се наблюдава спад от 3%. Броят на този тип предложения през август е 3600, което е 9% дял от всички обяви.

Разпределението на този тип предложения по сектори е: 56% в секторa „ИТ“, следвани от „Административни и обслужващи дейности“ (17%), секторите на аутсорсинг (BPO) индустрията (16%) и „Търговия и продажби“ (6%).

Предлагане по градове

Общият брой на обявите във водещите областни градове е нараснал с 5%. Увеличението във всеки един от тях е, както следва: София (5%), Пловдив (3%), Варна (1%), Бургас (7%), Русе (8%) и Стара Загора (16%). Като дялово разпределение в гр. София обявите са 42%, а в останалите градове са: Пловдив (10%), Варна (9%), Бургас (4%), Русе (3%) и Стара Загора (3%).

Обяви, подходящи за бежанци

Броят на обявите за работа, подходящи за бежанци, през август са с 50 повече спрямо юли. Общият брой на този тип обяви е около 2550 (2% ръст), което е 6% дял от всички обяви.

05.09.2023

ЗАЩИТА ОТ УВОЛНЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТАТЕЛНИЯ СРОК

Прилага ли се защитата от уволнение по време на изпитателен срок? Ако ме съкратят по време на изпитателния срок, ще мога ли да получа обезщетение от Бюрото по труда?

В чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда е предвидено, че окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от договор със срок за изпитване до 6 месеца.

Основното предназначение на срока за изпитване е страната, в чиято полза е уговорен, да се увери, че работата е подходяща за съответното лице, че се изпълнява съгласно условията и изискванията, определени от работодателя. В Кодекса на труда е предвидено, че до изтичане срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие – чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда.

При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание закрилата при уволнение, предвидена в чл. 333 от Кодекса на труда, не се прилага.

Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168;
 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс или по законодателството на друга държава, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.

Размерът на паричното обезщетение за безработица и периодът, през който ще се получава то, се определят от териториалното поделение на Националния осигурителен институт.

04.09.2023

РАБОТНАТА СРЕДА ЩЕ СЕ ПОДОБРЯВА СЪС 100 МЛН. ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

През септември започва процедура за безвъзмездна финансова помощ "Адаптирана работна среда", финансирана със средства от ЕС и България, чрез Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027. Бюджетът на процедурата е 100 млн. лв.

Целта ѝ е подобряване на здравословната и безопасна среда в организациите и адаптиране на работните места към новите предизвикателства, свързани със заетостта. Ще могат да се финансират дейност, които са насочени към физическата безопасност на служителите и подобряване на менталното им здраве. Нуждата от комплексна грижа, която стана осезаема за компаниите след Covid пандемията, вече е осъзната и на програмно ниво и сред възможните за финансиране мерки е превенция на "бърнаут", и последващите състояния на апатия, критично отношение към работата и липса на мотивация.

Кой може да кандидатства

Безвъзмездна финансова помощ могат да получат организации, осъществяващи дейност в почти всички сектори на икономиката, с изключение на рибарството и аквакултурите, първичното производство на селскостопански продукти, както и сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти при определени условия.

Няма ограничения по отношение на датата на регистрация на кандидатите и реализираните нетни приходи от продажби. Единственото условие е да притежават финансов капацитет за изпълнение на инвестицията, спрямо разработена от програмата методика.

Какви са допустимите дейности?

Процедурата отговаря на съвременните предизвикателства на работната среда и нуждата от физическо подобряване на условията на труд, и психологическа подкрепа. Допустими са следните типове дейности:

 • Осигуряване на ресурсна ефективност и психологическа подкрепа

Задължително за всеки проект е въвеждане на "зелени" модели на организация на работните процеси, които имат връзка с повишаване на ресурсната ефективност, намаляване въздействието върху околната среда или повишаване устойчивостта на предлаганите продукти и услуги. Моделите може да са свързани с внедряване на нови екологични производствени инвестиции, промени в организацията на работа за включване на екологосъобразни дейности в конкретни работни процеси и работни места, изграждане на цялостна зелена фирмена култура и мотивиране на служителите за екологосъобразното мислене.

С помощта на програмата организациите могат да осигурят и психологическа подкрепа във връзка с превенция и профилактика на стреса на работното място и професионалното прегаряне. Често срещано в големите компании с чуждестранно участие е наличието на програми за управление на стреса и поддържане на мотивацията, и удовлетвореността при служителите, докато при МСП инвестициите в менталното здраве са по-скоро изключение, а безвъзмездната подкрепа е начин за възприемане на подобни практики.

 • Осигуряване на предпазни средства и специално работно облекло

Изключително важна за производствения сектор е възможността за закупуване на колективни, лични предпазни средства и специално работно облекло. За да бъдат допустими за финансиране, е необходимо предпазните средства да не са използвани до момента или да осигуряват по-висока защита спрямо текущите.

Възможно е и осигуряването на колективнa защита, вкл. модернизация, реконструкция, обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Допустимо е изграждането на парапети и конструкции, устройства за достъп до определени помещения с цел обезопасяване, вентилационна и/или климатична система, осигуряване на ергономия при работа и др.

Желаните от всички предприятия от добивната и преработваща промишленост електрокари, мотокари, газокари и друга подемна техника не са допустими за финансиране.

 • Осигуряване на социални придобивки

Сред допустимите социални придобивки са ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт и почивка на служителите. Със средства от програмата могат да бъдат оборудвани фитнеси на открито или закрито, зони за почивка и развлечения, както и такива за хранене.

Разходите за храна не са допустими, както и закупуване на ваучери за семейна почивка, ваучери за храна, ваучери за развлечения, абонаментни карти за фитнес и др. подобни.

Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ

Безвъзмездната финансова помощ е до 200 хил. евро (391 166 лв.), при условие че компаниите не са получавали друга помощ под режим de minimis през последните 3 години, включително текущата. За малките и средни предприятия помощта може да покрие разходите за целия проект, а за големите - 80%.

Какво е различното спрямо предходните процедури?

За първи път се подкрепя разработването и въвеждането на ресурсно ефективни модели на организация на работните процеси и психологическа подкрепа за заетите лица.

Новост е и разделението на бюджета по региони. Югозападният регион, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, София област и София град е класифициран като регион в преход и към него са насочени само 7.92 млн. лв. от общо 100 млн. лв. При среден грант от 250 хил. лв. ще бъдат финансирани приблизително 30 проекта за целия регион.

Какви са слабостите

 • Допустимост на кандидатите

Изисквания към кандидатите практически липсват. Единственият критерий за допустимост е финансов капацитет съгласно Методика на програмата. Начинът за определяне на организациите като финансово стабилни е доста нерелевантен към реалния бизнес, тъй като се постига лесно от новосъздадени компании без печалба и със символичен размер на активите, но може да се окаже предизвикателство за дружества с дългогодишна финансова история и инвестиции за милиони левове.

 • Интензитетът на безвъзмездна помощ

100% безвъзмездна помощ за малките и средни предприятия и 80% за големите също не следва да се допуска в третия програмен период, тъй като може да доведе до недостатъчна ефективност на планираните инвестиции, също и до непостигане на заложените индикатори по програмата. Когато нямат собствен принос във финансирането, организациите са по-склонни да планират недостатъчно икономически ефективни разходи.

 • Методиката за оценка

Сериозна слабост е Методиката за оценка на проектите, която е изцяло субективна и съсредоточена върху описанието на дейностите и целевите групи. Липсват обективни и проверими критерии като брой лица, които ще бъдат обхванати от мерките, финансов капацитет и опит на организациите за изпълнение на проекти и др. Налице са критерии като "реалистичен и адекватен времеви ресурс", "подробно описание", "обоснована необходимост" и други сходни определения, които създават съмнения, че проектните предложения може да не бъдат оценени справедливо и обективно.

Какъв е срокът и начинът на кандидатстване?

До 1 септември 2023 г. процедурата е в процес на обществено обсъждане, като всички заинтересовани страни могат да изпратят коментари относно условията. Планирано е кандидатстването да започне на 15 септември 2023 г., но поради големия интерес ще постъпят множество предложения, за които е необходимо повече технологично време да бъдат обработени. Проектите ще се подават през системата ИСУН, като очакваният срок за кандидатстване е три месеца от датата на обявяване.

Процедурата е дългоочаквана поради възможността за безвъзмездно финансиране на меки мерки при 100% безвъзмездна помощ, което е изключителна рядкост за третия програмен период. Последната схема със сходна насоченост беше обявена през 2016 г. и имаше безпрецедентен брой подадени проекти - 2520, от които само 401 бяха одобрени за финансиране. Очаква се интересът към "Адаптирана работна среда" да бъде значително по-висок, което непременно предполага прецизиране на критериите за допустимост и оценка по процедурата.

01.09.2023

188 МЛН. ЛВ. ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ

Работодатели, които наемат на безсрочен трудов договор стажували младежи до 29-годишна възраст, ще получават средствата за осигуровки за първите шест месеца. Това предвижда нов проект по мярката „Младежка заетост плюс“, който ще се реализира със 188 милиона лева по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 година, съобщиха от социалното министерство. Условието за ползване на стимулите е договорът да е за длъжност, която съответства на квалификацията на стажанта за същото или по-добро възнаграждение.

Основната цел на „Младежка заетост плюс“ е да бъде повишена конкурентоспособността на безработните и неактивни младежи от 16 до 29 години чрез улесняване на прехода им от образование към заетост, уточниха от социалното министерство. Очаква се в стаж, обучение по време на работа или в субсидирана заетост да бъдат обхванати най-малко 15 200 души, включително продължително безработни младежи. 

За първия месец от включването им в дейности по проекта ще им бъдат осигурени средства за обществен транспорт от и до работното място. До дни се очаква да бъде подписан договор по мярката между Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ и Агенцията по заетостта. Така ще продължи подкрепата за безработните младежи, тъй като през септември ще приключи действието на досегашния проект „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 с бюджет над 161 милиона лева. 

Безработни до 29 години имаха възможност да стажуват от 6 до 9 месеца, да се включат в обучение на работното място с ментор до 6 месеца или да започнат работа за период до 9 месеца. В дейностите се включиха близо 39 000 души, като повече от половината са останали на работа при същия работодател след приключване на субсидираната заетост.

31.08.2023

КОИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА РАБОТЕЩИТЕ СЕ НАКАЗВАТ СЪС ЗАТВОР

На 28 юли 2023 г. Народното събрание одобри промени в Наказателния кодекс, с които се криминализират деянията, насочени срещу правото на сдружаване на работниците и служителите в синдикални организации и съюзи.

Освен новата поправка в закона, още от 2015 година в българското законодателство е в сила и преследването на нарушители при невнасяне на осигурителни вноски. Кои са разпоредбите, конкретизиращи тези деяния, в какво се изразяват и каква е отговорността на нарушителите, отговаря д-р Тодор Капитанов, експерт по трудово право.

Последните промените в Наказателния кодекс относно правото на сдружаване са в сила от 08.08.2023 г. Какво всъщност представлява престъплението против правото на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации и съюзи?

Законът е уредил, че който чрез насилие, заплаха или по друг незаконен начин пречи на някого да осъществи свое право на синдикално сдружаване, като го принуди противно на убежденията или волята му да членува или да се откаже от членство в синдикална организация, или му попречи да създаде такава, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева.

Нормата посочва също, че който чрез насилие, заплаха или по друг противозаконен начин пречи на някого да осъществи произтичащи от упражненото му право на синдикално сдружаване права, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба до три хиляди лева. Ако изброените деяния се извършат повторно, наказанието е лишаване от свобода до пет години или глоба до десет хиляди лева.

В друга законова разпоредба, която е в сила от 2015 година, е посочено, че който укрие задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери, като обяви осигурителен доход в по-малък размер от действителния за осигуреното лице, не подаде декларация, потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация, състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите, унищожи или укрие в законоустановените срокове счетоводни документи, счетоводни регистри или ведомости за заплати се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.

В закона е посочено, че когато горните нарушения са извършени с участието на орган по приходите или регистриран одитор, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от определени права.

Когато пък задълженията за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

В подобни случаи, ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд задължителните осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване бъдат внесени в бюджета заедно с лихвите, наказанието е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева или лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.

В закона е уточнено също, че работникът или служителят, подлежащ на задължително осигуряване, не носи наказателна отговорност, включително и за подбудителство и помагачество.

Припомням, че "Задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в големи размери" са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а "задължителни осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване или за здравно осигуряване в особено големи размери" са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.

 

Справка:

чл. 174б, чл. 255б, чл. 93, т. 29 от Наказателния кодекс

31.08.2023

БЕЗПЛАТНА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА ЗА ГРАЖДАНИ ОТ 1.09

От 1 септември физическите лица ще могат да си откриват платежна сметка за основни операции, която ще се обслужва безплатно, когато по нея постъпват и се съхраняват средства от заплати, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Това съобщават от Министерството на финансите във връзка с възможността гражданите да получават своите трудови възнаграждения по т. нар. "платежна сметка за основни операции".

От ведомството припомнят, че тази възможност е осигурена с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г.

Условие за използването на платежна сметка за основни операции е гражданите да нямат открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използват тези услуги. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Чрез нея могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове. Гражданите ще могат да теглят посочените средства от сметката за основни операции безплатно само на банкомати на обслужващата банка, обясняват от Министерството на финансите.

От там припомнят, че с приемането от парламента на държавния бюджет за 2023 г. бяха направени изменения в Кодекса на труда и в Закона за ограничаване на плащанията в брой. С тях беше въведено задължението за всички работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. От това изискване са изключени хората, които работят по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

От финансовото министерство съобщават още, че са подготвени промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които в момента са обявени са обществено обсъждане. С тях ще се прецизира прилагането на тази нова част от закона, "предвид постигане на заложените цели". Съгласно европейската директива за платежните сметки, платежната сметка за основни операции цели осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители, се отбелязва в съобщението.

Тези законови изменения целят да допринесат за изсветляване на икономиката, а това създава предпоставки за по-добър икономически растеж, по-добро качество на труда и по-добър стандарт на живот, се аргументират от Министерството на финансите.

30.08.2023

4.6% Е БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ

През второто тримесечие на 2023 година:

- Коефициентът на безработица е 4.6%, или с 0.1 процентен пункт по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2022 година;

- Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години нараства с 0.3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70.3%;

- Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 73.7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 29.6 хил., или 2.8% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.

Безработица

Безработните лица през второто тримесечие на 2023 г. са 141.0 хил., от които 75.1 хил. (53.3%) мъже и 65.9 хил. (46.7%) жени. Коефициентът на безработица е 4.6% (при 4.5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

От всички безработни лица 14.2% са с висше образование, 55.0% - със средно, и 30.8% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2.0% за висше образование, 4.5% за средно образование и 13.8% за основно и по-ниско образование.

Продължително безработни (безработни от една година или повече) са 73.8 хил. лица, или 52.3% от всички безработни.

Коефициентът на продължителна безработица е 2.4%, съответно 2.5% за мъжете и 2.3% за жените. От общия брой на безработните лица 21.5 хил., или 15.2%, търсят първа работа. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години през второто тримесечие на 2023 г. е 8.8% (9.6% при мъжете и 7.7% при жените).

В сравнение със същото тримесечие на 2022 г. този коефициент е по-висок с 1.0 процентен пункт, като увеличението при мъжете е с 0.4 процентни пункта, а при жените - с 1.8 процентни пункта.

30.08.2023

ТРЯБВА ЛИ МИ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЛАТЕН ОТПУСК?

Работодателят, по искане на работника или служителя, може да му разреши ползването на неплатен отпуск. Тук трябва да обърнем внимание, че чл. 160 от Кодекса на труда предвижда правна възможност за ползването на неплатен отпуск, но той не е субективно право на работника или служителя и ползването му става с разрешение от работодателя. Ползването на неплатен отпуск не зависи от това дали работникът или служителят е ползвал полагащия се платен годишен отпуск. Освен това, ползването на неплатен отпуск не зависи от продължителността на трудовия стаж на работника или служителя.

В ал. 2 от същия член обаче, законодателят задължава работодателя да разреши еднократно ползването на неплатен отпуск, до една година, на работник, който е в правоотношение с институция на Европейския съюз, извън случаите по чл. 120а, с Организацията на обединените нации, с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, с Организацията на Северноатлантическия договор или с други международни правителствени организации. Правото на ползване на този отпуск е еднократно и не може да се ползва повторно, включително и при смяна на работодателя. Работодателят е длъжен да освободи работника или служителя само ако са налице описаните предпоставки, а право на такъв отпуск имат само лицата за които са изпълнени горните изисквания.

Работникът или служителят, за да ползва отпуска по чл. 160, ал. 2, трябва да представи на работодателя, заедно с молбата за отпуск, доказателства че действително отговаря на изискванията за ползването на този вид отпуск.

Ползването на неплатен отпуск става по инициатива на работника с отправянето на писмена молба до работодателя. Молбата задължително трябва да съдържа началото на ползването и продължителността на отпуска, определена в работни дни. За да даде съгласието си и да разреши ползването на отпуска, работодателят издава писмена заповед за отпуск.

Неплатеният отпуск по чл. 160 от КТ се зачита за стаж до 30 работни дни за една календарна година, а над 30 работни дни, само ако това е предвидено в Кодекса на труда, друг закон или нормативен акт на Министерския съвет.

30.08.2023

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ОНЛАЙН БИЗНЕС – ЗАЩО ДА СТАРТИРАТЕ И КАК ДА ПРОСПЕРИРАТЕ

Много хора мечтаят за собствен бизнес, но в действителност само малка част от тях се решават на тази стъпка. Ако все още нямате опит, а бюджетът ви е ограничен, може да помислите за развиване на онлайн бизнес. Той носи по-малък риск, а освен това има и редица предимства пред стандартния тип бизнес.

Повечето хора водят забързан начин на живот и когато трябва да купят нещо, все по-често избират да го направят онлайн, вместо да посещават физически магазин. Онлайн бизнесът позволява на клиентите да пазаруват от удобството на дома си, вместо да обикалят по магазините. Пазаруването онлайн спестява време, усилия и пари.

Кои са предимствата на онлайн бизнеса?

Сравнително евтино е да започнете

Размерът на необходимата първоначална инвестиция възпира мнозина да създадат мечтания бизнес. Трябва да предвидите средства за наем, лизинг, закупуване на инвентар, бюджет за заплати на служителите, реклама и т.н. Ако начинанието ви се провали, това може да ви съсипе финансово.

От друга страна, за онлайн бизнес всичко, от което се нуждаете, е компютър, име на домейна и уебсайт. Това означава, че стартирането на онлайн бизнес с няколкостотин лева начален капитал е напълно осъществимо и не е нужно да рискувате всичките си спестявания или да се „заробвате“ с кредити, за да станете успешен онлайн предприемач.

Има голям потенциал за растеж

Когато притежавате физически бизнес, трябва да се справите с ограниченията на реалния свят – от разходите за недвижимия имот до местното търсене. Ако нямате топ локация или не предлагате уникални продукти/услуги и все още не сте си изградили имидж, то бизнесът ви бързо може да фалира.

При управлението на онлайн бизнес нито едно от тези ограничения не може да ви спре. Можете да продавате на всеки, независимо къде живее, а вашият набор от потенциални клиенти се разширява с всяка изминала година, защото все повече хора се чувстват комфортно с онлайн пазаруването.

До 2025 г. електронната търговия ще представлява почти 25% от глобалните продажби на дребно. Освен това глобалното интернет население също нараства – очаква се интернет потребителите по света да достигнат 5,6 милиарда до 2025 г.

Повече хора онлайн означава по-голяма потенциална експозиция за вашата онлайн марка – особено ако нямате нищо против да пренесете бизнеса си и зад граница. Много хора са готови да заплатят по-високи транспортни разходи в замяна на качествен и уникален продукт.

Винаги сте на разположение

Друго голямо предимство на онлайн бизнеса пред физическия магазин е, че той може да работи 24/7, дори при локдауни, екстремни метеорологични условия и други непредвидени обстоятелства.

След като уебсайтът на вашия бизнес е онлайн, вие винаги сте на разположение за продажба. Купувачите могат да поръчат от вас по всяко време. Тъй като не е необходимо да присъствате физически, за да осъществявате продажби, вашият бизнес може да генерира приходи с по-малко ежедневно участие.

Важно е да следвате определени стъпки, за да създадете успешен бизнес:

 1. Определете своята ниша и бизнес идея

Бизнес нишата е областта, върху която се фокусирате – пазарен сегмент и целева аудитория, за която основно ще се грижите. Това може да бъде всеки – от спортни ентусиасти до любители и професионалисти.

Трябва да изберете подходяща ниша за вашия нов бизнес. За да намерите правилната целева аудитория, уверете се, че тя разполага с:

- проблем, който никой друг не решава (така, както вие бихте го направили);

- готовност да ви плати за разрешаването на този проблем;

- достатъчно голям дискреционен доход, за да си позволи вашето решение.

След като сте избрали правилната ниша, е време да избистрите вашата бизнес идея. Ето няколко идеи:

Направете магазин за електронна търговия – електронната търговия съществува от над четири десетилетия, но именно сега е най-доброто време за стартиране на онлайн магазин.

След като сте определили вашата ниша, изберете платформа за електронна търговия, настройте своя онлайн магазин и започнете да привличате трафик към него. Ако възнамерявате да хоствате сами, можете да изберете специална услуга.

Влезте в дропшипинга – дропшипингът е онлайн метод, който ви позволява да продавате физически стоки без да поддържате инвентар. При него клиентът поръчва продукт на вашия уебсайт, вие препращате поръчката към производителя и след това производителят изпраща продукта директно до клиента.

Дропшипингът е атрактивна опция за тези, които искат да навлязат в електронната търговия без да поемат финансовия риск от поддръжката на инвентар. Статистиката сочи, че бизнесите с дропшипинг непрекъснато се увеличават.

Станете партньор – струва си да обмислите афилиейт маркетинг, ако искате да започнете онлайн бизнес, но не се интересувате от създаването на собствени продукти. Това е популярен начин да правите пари онлайн.

Първата стъпка е да се регистрирате за афилиейт програма. Изберете нечий чужд продукт, който да популяризирате пред вашата аудитория. Това може да бъде всеки дигитален продукт или физическа стока. Вие получавате комисионна за всяка продажба, генерирана чрез вашата реферална връзка.

Популяризирайте партньорски продукти в блога си, като създавате SEO или социално съдържание около подходящи ключови думи и след това го оптимизирате, за да получите органичен трафик от Google. Можете също така да популяризирате партньорски продукти на абонатите на вашия имейл списък, като позволите на вашите афилиейт партньори да хостват уебинари за вашата аудитория.

Афилиейт маркетингът има изключително ниска начална цена. Трябва само да платите предварително за име на домейн, уеб хостинг и софтуер за имейл маркетинг.

Предлагайте уеб дизайнерски услуги – създайте уебсайт с портфолио, за да започнете да привличате клиенти. Можете да научите основите на уеб разработката и дизайна чрез платформи за електронно обучение и експериментиране.

Като алтернатива можете да се регистрирате в сайт за фрийлансъри. Работата на свободна практика обаче може да бъде предизвикателство. Въпреки че можете да се възползвате от независимостта на местоположението и гъвкавия график, в началото ще имате по-трудно предвидим доход и финансова стабилност.

Независимо кой вариант изберете, след като придобиете умения за уеб дизайн, можете да се разширите в създаването и продажбата на свои собствени продукти – това дава по-голяма финансова стабилност и осигурява по-голяма автономност.

Създайте интересен блог – имате ли писателска дарба? Ако умеете да пишете увлекателно и това ви доставя удоволствие, тогава блогът е онлайн бизнес идея, която си струва да обмислите.

Въпреки че наличието на блог не е бизнес модел само по себе си, то ви позволява да изградите аудитория. След като имате аудитория, можете да продавате продуктите или услугите си, да популяризирате партньорски продукти, да провеждате спонсорирани кампании с марки и т.н. – което ви помага да печелите пасивен доход, докато работите по други бизнес проекти.

 1. Проведете продуктови и пазарни проучвания

При провеждането на продуктово проучване трябва да прегледате следните основни типове продукти:

Физически стоки

Както подсказва името, физическите стоки са материални обекти, които трябва да бъдат произведени, съхранявани в склад и изпратени до клиентите.

Продажбата на физически стоки може да бъде доходоносна, но маржовете на печалба могат да бъдат ниски, ако не управлявате добре оперативните си разходи.

Цифрови изтегляния

Можете също така да продавате дигитални продукти – тази категория включва всичко, което клиентът може да изтегли на устройството си, като например електронни книги, аудио курсове, подкасти, онлайн курсове и т.н.

Дигиталните продукти имат по-високи маржове на печалба в сравнение с физическите стоки. Въпреки това, ценообразуването им може да бъде трудно, тъй като те често се възприемат като имащи по-ниска стойност от физическите продукти.

Услуги

Почти всяка услуга, достъпна от разстояние, може да се продава онлайн. Продажбата на услуги е един от най-бързите начини да започнете онлайн бизнес и да реализирате печалба.

Важно е обаче да имате предвид, че това е бизнес модел, при който продавате времето си. Това означава, че вашият потенциал за печалба е ограничен, тъй като разполагате с ограничен брой часове в денонощието.

За създаването на успешен онлайн бизнес ще са ви необходими и данните от пазарни проучвания:

Маркетинговото проучване е важна стъпка в стартирането на собствен онлайн бизнес. То помага да се определи дълбочината, конкурентоспособността и рентабилността на всеки избран бизнес вертикал.

Със сигурност не искате да предлагате нещо, което никой не желае да купи. Чрез провеждане на онлайн проучване на пазара можете да научите какво вашата целева аудитория иска, има нужда или ѝ липсва.

Ето как можете да започнете с проучване на пазара:

Проверете SERP (Search Engine Results Pages)

Потърсете вариантите на вашите ключови думи за продукти/услуги и анализирайте страниците с резултати от търсачките (SERP). Какъв тип съдържание в момента се класира на първа страница? Кои фирми плащат, за да рекламират над резултатите от органичното търсене?

Това ще ви помогне да оцените предварително конкуренцията си и да получите информация за предварителна SEO и дигитална маркетингова стратегия въз основа на съдържанието, което вашата целева аудитория предпочита.

Проучете конкуренцията

Добре е да разгледате отблизо основните си конкуренти извън SERP. Кои са най-големите бизнес играчи във вашата ниша? Колко пари печелят? Какви са техните силни и слаби страни?

Като погледнете другите участници на пазара „под микроскоп“, можете да разберете какво може да ви даде конкурентно предимство пред тях.

Проследявайте високоефективни ключови думи

Анализирайте как се променя търсенето на различни продукти във вашата ниша и какво съдържание се класира най-добре, като наблюдавате подходящи за нишата ключови думи.

Можете да използвате инструменти като: Google Trends, Google Keyword Planner, Ahrefs, Semrush.

 1. Определете вашата целева аудитория

След като разберете коя е вашата целева аудитория и какво желае тя, можете да започнете процеса на привличане на продажби и мащабиране на бизнеса. Тези данни ще ви помогнат да развиете задълбочено разбиране на нуждите на вашите бъдещи клиенти, техните предпочитания и причини за покупка.

За да анализирате нуждите и предпочитанията на купувачите, не забравяйте да проучите следните области:

Демография – демографските данни включват основни социално-икономически характеристики и шаблони като възраст, пол, етническа принадлежност, доходи, и длъжност.

Психография – психографските данни включват различни психологически характеристики като ценности, убеждения, интереси и мнения.

 1. Намерете продукти за онлайн продажба

Вашият онлайн бизнес няма да просперира, ако продуктите ви са посредствени. Трябва да откриете баланса цена-качество, за да превърнете фирмата си в разпознаваема марка, а продуктите – в тенденция във вашия бранш.

Когато търсите продукти за продажба онлайн, обмислете стратегията си за снабдяване. Това може да стане чрез:

Създаване на собствени продукти – тази опция е сравнително лесна, ако планирате да продавате дигитални продукти/услуги.

От друга страна, физическото производство на продукти включва упорита работа по отношение на дизайн, избор на материали, партньорства и т.н. Финансовите разходи също са по-високи.

Производството обаче винаги ще ви дава предимство пред конкуренцията по отношение на качеството, продуктовата гама и способността за брандиране.

Намиране на дропшипър – намирането на производител, който ви позволява да изпращате неговите продукти, е потенциално доходоносно. В интерес на истината много собственици на малък бизнес договарят дропшипинг сделки с чуждестранни производители, за да компенсират бизнес разходите.

Партньорство с търговец на едро – търговецът на едро може да предостави на вашия бизнес набор от продукти, които да закупите и подредите във вашия онлайн магазин. Някои дори могат да ви предложат план за разпространение на продуктите.

 1. Оценете жизнеспособността на продукта

Трябва да оцените холистично жизнеспособността на вашия продукт, преди да закупите или произведете голяма поръчка. За да направите това, задайте си следните въпроси:

Има ли успешна онлайн фирма, която вече продава такива продукти?

Устойчиво ли е търсенето на този продукт или е само временно?

Излизат ли сметките с този продукт, т.е. можете ли да го продадете с печалба?

Не забравяйте, че няма значение колко модерна или вълнуваща може да изглежда дадена стока. Важното е да е жизнеспособна от бизнес гледна точка.

 1. Определете своята марка и имидж

Марката е цялостната същност на вашия бизнес. Нужно ви е всичко – от името на онлайн бизнеса до уеб дизайна, за да предадете последователен визуален образ и идеи. Същото важи и за вашето присъствие извън сайта – от социални медии и електронни бюлетини до опаковане.

Докато работите върху идентичността на вашата марка, обърнете внимание на следните детайли: лого, цветова схема, целеви страници, оформления на страници, типография, графики и снимки.

Имиджът на вашата марка трябва да е цялостен резултат от успешната комбинация на всички тези елементи.

 1. Научете за законите за онлайн бизнеса

Някои собственици на малък бизнес смятат, че при онлайн бизнеса традиционните бизнес закони не се прилагат. Това не е вярно.

Въпреки че онлайн бизнесът изисква по-малко лицензи и разрешителни, отколкото физическите операции, все пак трябва да уредите няколко важни правни подробности. По-конкретно:

- Какъв бизнес лиценз ви е необходим, за да започнете дейност?

- Коя правна структура е най-разумна – еднолично дружество, дружество с ограничена отговорност или корпорация?

- Има ли разрешителни, които трябва да получите?

- Има ли прегледи, които трябва да преминете?

- Имате ли нужда от лиценз за данък върху продажбите?

- Има ли специфични разпоредби, приложими само за онлайн бизнеси?

- Какви са законите относно наемането на изпълнители и служители?

Всяка държава има свои собствени закони. Уверете се, че винаги сверявате информацията с местните власти.

 1. Стартирайте своя онлайн магазин

Време е да се подготвите за стартирането на вашия уебсайт. За да сте сигурни, че уебсайтът ще се превърне в успешен и жизнеспособен, помислете за следните стъпки:

Изберете своята платформа за електронна търговия

Платформата за електронна търговия е техническият гръбнак за онлайн продажби. Този софтуер ви предоставя всички необходими функции – от продуктов каталог до обработка на плащанията.

Някои от най-популярните опции са: BigCommerce, WooCommerce, Shopify, Adobe Commerce (Magento), Salesforce Commerce Cloud (Demandware).

Уверете се, че сте избрали платформа, която предоставя всички функции, от които се нуждаете, на цена, която можете да си позволите.

Добавете вашите продукти

След като сте избрали платформа и тема на магазина, добавете продукти към каталога си. Обърнете специално внимание на изображенията на продуктите – осигурете визуализации с висока разделителна способност, представящи продукта от различни ъгли.

Описанията на продуктите също са от съществено значение. Не изреждайте просто характеристиките, а се фокусирайте върху добавената стойност, която клиентът ще получи.

Продуктовите изображения и описания значително влияят върху процентите на реализация на вашите продуктови страници. Затова не пестете време и усилия, за да ги направите добре.

Изберете как ще извършвате доставките

Бързата и безплатна доставка е двигател номер едно за извършване на онлайн покупка и може значително да повлияе на качеството и количеството на вашите продажби.

Уверете се, че всички продукти ще стигнат до вашите клиенти без забавяне. Добре е да имате няколко стратегии за доставка, включително: вземане от магазина, превозвачи на товари, доставка на същия ден или на следващия ден, безплатна доставка.

Уверете се, че всичко работи

И накрая, след като вашият магазин за електронна търговия е активен, тествайте три пъти всички аспекти. Уверете се, че всички страници изглеждат добре на всички устройства, включително настолни компютри, таблети и мобилни устройства.

Важно е уебсайтът да функционира добре във всички браузъри – от Chrome и Firefox до Safari и Microsoft Edge. Всички бутони трябва да се свързват с правилните приложения.

Ако имате бюджет, добра идея е да наемете специалист по осигуряване на качеството, който да проведе тестове на сайта вместо вас и да докладва за констатациите.

 1. Развийте бизнеса си

След като всичко е настроено, е време да започнете да привличате трафик към вашия магазин за електронна търговия. Дайте приоритет на следните канали:

- платени реклами – разпределете рекламен бюджет за реклами с плащане на клик (PPC) в социалните мрежи и в резултатите от търсенето. Това е един от най-бързите начини за подобряване на познаваемостта на марката за нов магазин;

- инфлуенс маркетинг – започнете да изграждате партньорства с инфлуенсъри в социалните медии, за да създавате препоръки, популяризиращи вашите продукти;

- маркетинг в социални медии – допълнете платените кампании с органичен трафик, като изградите аудитория в платформи на социални медии като LinkedIn, Instagram и Facebook;

- оптимизация за търсачки (SEO) – уверете се, че всички страници на вашия уебсайт са оптимизирани за SEO и създайте маркетингова стратегия за съдържание за вашето писмено съдържание;

- имейл маркетинг – създайте имейл списък, като запазвате имейл адресите на потребителите, които посещават вашия онлайн магазин. След това можете да популяризирате продуктите си сред своите имейл абонати.

Убедихте ли се вече, че създаването на успешен онлайн бизнес не е непосилно трудна задача? Просто трябва да извървите пътя стъпка по стъпка.

Процесът от проучването и разработката до стартирането на вашия уебсайт може да бъде комплексен, но не е сложен. Следвайки препоръките от това ръководство, можете с малък бюджет да изградите доходоносен онлайн бизнес.

29.08.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: "КАКВО МОГА ДА НАУЧА ОТ ТОВА?": 9 ФРАЗИ, КОИТО ГОВОРЯТ ЗА ЕМОЦИОНАЛНА УСТОЙЧИВОСТ

Емоционално устойчивите хора реагират съзнателно на болезнените преживявания. Те си позволяват да скърбят, да си припомнят за какво са благодарни и да се съсредоточат върху това, което могат да контролират в момента.

Но за много хора това е тежка битка, а за спечелването ѝ се изискват усилия, практика и психическа сила.

Ако използвате някоя от тези фрази всеки ден, значи сте по-емоционално устойчиви от повечето хора:

 1. "Мога да се справя с това.“

Емоционалната устойчивост се свързва със смелостта и психическата устойчивост. Съществува разбирането, че трябва да бъдем силни и да преодоляваме несгодите, без да им позволяваме да ни сломят.

Подобна фраза: "Колкото и да мразя това, мога да го преживея.“

 1. "Няма да се оставя да бъда жертва.“

Устойчивостта означава, че когато изпитвате болка от лошо отношение, променяте гледната си точка от "Аз съм жертва и съм безсилен да си помогна" на "Как мога да израсна от това?“

Подобна фраза: "Въпреки че бях жертва в тази ситуация, няма да позволя тя да ме определи или да разруши бъдещето ми.“

 1. "Животът е труден.“

Устойчивостта се свързва с основното приемане на факта, че животът невинаги е справедлив и че всички изпитваме емоционални трудности. Приемането на тази истина помага на хората да не приемат нещата толкова лично, когато се случват нежелани събития.

Подобна фраза: "Невинаги ще съм доволен от развитието на нещата. Но това е част от пътуването.“

 1. "И това ще мине.“

Издръжливите хора вярват, че неуспехите и предизвикателствата могат да се чувстват ужасно в момента, но че нищо в живота не е постоянно. Това не означава, че болката ще изчезне напълно, но означава, че можем да работим, за да ги направим по-малко травмиращи и вредни за нас с течение на времето.

Подобна фраза: "Всеки ден е възможност да се почувствам малко по-добре“.

 1. "Какво мога да науча от това?“

Откритостта към преживяванията и способността да променяте гледната си точка от "Защо ми се случи това?" към "Какво мога да взема от това, за да израсна?" могат да ви помогнат да се справите по-добре с неизбежните житейски възходи и падения.

Подобна фраза: "Дори в най-мрачните преживявания винаги има подарък - просто трябва да разбера какъв е той. Как мога да използвам това преживяване, за да ми даде сили и да ме преобрази?“

 1. "Имам нужда от малко време.“

Ключов компонент на устойчивостта е емоционалната гъвкавост или способността да регулирате чувствата си и да намалявате тяхната интензивност в дадена ситуация. Овладяването на тази способност може да ни помогне да се чувстваме силни в трудни моменти.

Подобна фраза: "Чувствам силна емоция, затова ще отделя малко време, преди да реагирам или да взема важни решения.“

 1. "Все още има за какво да съм благодарен.“

Ние сме устроени така, че да забелязваме заплахите за нашето благополучие. Но хората, които са устойчиви, намират начин да се насочат към позитивното дори в трудни моменти.

Подобна фраза: "Може да ми е трудно, но мога да намеря начин да бъда благодарен за хубавите неща в живота си.“

 1. „Каквото такова.“

Ключът към устойчивостта не е в отричането на реалността или в търсенето на причина, която да ни накара да се чувстваме по-добре за това, което се е случило. Когато стигнем до място на радикално приемане, ситуацията има по-малко власт над нас.

Подобна фраза: "Трябва да видя реалността такава, каквато е, дори и да не е това, което искам, за да мога да продължа напред.“

 1. "Оставям това настрана.“

Ако сме потънали в обида, искаме да отмъстим или се фокусираме върху отмъщението, това ни кара да държим в себе си болката от миналото. Развиването на устойчивост изисква да стигнем до мястото, където можем да видим трудните житейски обстоятелства такива, каквито са, и активно да изберем да ги оставим.

Подобна фраза: "Да простиш това не означава, че всичко е било наред; означава само, че вече не го оставям да ми тежи.“

25.08.2023

2022 Г., НАЙ-ПЕЧЕЛИВШАТА ГОДИНА ЗА РУМЪНСКИТЕ КОМПАНИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ СЕ ОЧАКВА И ПРЕЗ 2023 Г.

Миналата година румънските компании се радваха на безпрецедентни приходи и печалби, а за 2023 г. се очаква увеличаване на печалбите и рентабилността на фона на значителното намаляване на разходите за енергия, предаде румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на анализ на платформата за бизнес разузнаване Termene.ro.

„През 2022 г. имаше увеличение на общия брой на компаниите, подаващи годишните си финансови отчети, като за първи път през последните 5 години те надхвърлиха прага от 810 000“, сочи изследването за развитието на бизнес средата в Румъния през 2022 г., извършено от Termene.ro.

На фона на високата инфлация (над 13%), приходите през 2022 г. достигнаха рекордно ниво в сравнение както с 2021 г., така и с останалите анализирани години, а именно 2020 и 2019 г. Така общите приходи, декларирани от компаниите, успяха да надхвърлят за първи път 2 трилиона леи, а именно – 2,392 трилиона леи.

Както по отношение на приходите, 2022 г. регистрира рекорд по отношение на печалбите на румънските компании, а също и по отношение на средната им рентабилност.

Ако през 2020 г. общата печалба на румънските компании беше 103 милиарда леи, като това беше първата година, в която бе надхвърлен прагът от 100 милиарда леи, през 2021 г. стойността на общата печалба се увеличи с почти 50%, достигайки 149 милиарда леи, а през 2022 г. бе постигнато увеличение от още 50% и така общата печалба надхвърли 204 милиарда леи.

Според цитирания източник рентабилността на компаниите през 2022 г. се основава на появата на феномена „greedflation“, инфлация, подхранвана от повишаването на цените по изкуствен начин. Така на фона на поскъпването на суровините, цените се увеличават не само за да покрият съответното увеличение на цените, но и за да генерират по-високи печалби от преди. В същото време появата на работна сила, идваща предимно от Азия, която приема по-ниски заплати от местната работна сила, генерира намаляване на крайната цена.

За 2023 г. се прогнозира допълнително увеличение на печалбите и рентабилността на фона на значителното намаляване на разходите за енергия (електричество, газ, гориво), като същевременно цените продължават да поддържат своите нива (в някои случаи дори да се повишават) през първата половина на 2023 г. Анализът на  Termene.ro показва също продължаваща тенденция на увеличаване на дела на евтината работна сила, готова да работи за заплати, близки до минималните в икономиката, за сметка на местната работна сила.

2022 г. беше първата година от началото на пандемията, в която броят на работните места в частния сектор не намаля спрямо предходната година и остана постоянен - 4,01 милиона, се отбелязва в цитирания документ. Броят на регистрираните работещи през миналата година обаче остана на по-ниско ниво в сравнение с 2019 г., когато са регистрирани 4,12 милиона работещи. Този спад в броя на заетите в частния сектор се дължи на апетита на румънците за предприемачество, видим чрез рекордния брой активни компании, на процесите на автоматизация, които намаляват нуждата от човешкия фактор, но също така и на феномена на миграцията на румънската работна сила към развитите страни, се казва също в анализа на платформата за бизнес разузнаване Termene.ro.

Анализираните данни отчитат обществената ситуация към 17 юли 2023 г.

24.08.2023

210 МЛН. ЛЕВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ФИРМИТЕ У НАС

Малките и средните предприятия у нас ще могат да се възползват от подкрепа в размер на близо 210 милиона лева до края на 2023 г., съобщават от Фонда на фондовете.

Фондът ще предостави допълнителния ресурс към гаранционния лимит на банките партньори, изпълняващи инструментите по Програма "Възстановяване". Средствата са от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие, включително и по линия на REACT-EU (Помощ за възстановяване в полза на сближаването и териториите на Европа).

Заинтересованите банки партньори ще получат допълнителни средства в размер на 84,5 милиона лева, като така общите средства за изпълняваните гаранционни инструменти по Програма "Възстановяване" ще достигнат 333,8 милиона лева, се посочва в съобщението.

Очаква се ресурсът да е наличен на пазара през втората половина на септември, след приключване на формалния процес по възлагането му на банките.

От Фонда на фондовете обясняват, че факторите за добавянето на свежи пари за бизнеса са успешното инвестиране на ресурса по инструмента, пазарната необходимост и продължаващото активно търсене на финансова подкрепа от българските компании. 

Програма "Възстановяване" е създадена, за да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с пандемията, се отбелязва на интернет страницата на Фонда на фондовете. Чрез програмата са подкрепени общо 1659 компании в търговията, транспорта, хотелиерството, ресторантьорството.

23.08.2023

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАПЛАТАТА БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА РАБОТЕЩИЯ

Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане. На основание на цитираната разпоредба при възникването на трудовото правоотношение работодателят е задължен да определи както основното възнаграждение, така и допълнителните възнаграждения с постоянен характер.

Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от Кодекса на труда, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.) за определено или неопределено време, което следва да се запише в споразумението. Клаузите, които се изменят, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор.

В случай, че работникът или служителят не е съгласен с предложената от работодателя промяна в условията на трудовия договор и не подпише допълнителното споразумение, то не поражда правни последици. Остават да действат клаузите на подписания от двете страни трудов договор или допълнително споразумение към него. 

Съгласно чл. 272, ал. 1 от Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: 1. получени аванси; 2. надвзети суми вследствие на технически грешки; 3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; 4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; 5. запори, наложени по съответния ред; 6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 при осъществяване на ограничената имуществена отговорност.

18.08.2023

РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТИТЕ МОНТАНА, ВРАЦА И ВИДИН ЛЕКО СЕ ПОКАЧВА ПРЕЗ ЮЛИ

Равнището на безработицата в трите северозападни области - Монтана, Враца и Видин, леко се покачва през юли с 0,3 на сто спрямо юни, съобщиха от Регионалната служба по заетостта в Монтана.

В края на юли регистрираните безработни в трите региона са 11,8 процента от трудоспособните. Общият им брой в трите области е 16 109 души, като повишението спрямо месец юни е 457 души.

През юли се наблюдава повишена активност за регистрация в бюрата по труда - новите регистрирани безработни са 1876 души, като броят им нараства със 190 спрямо месец юни и с 240 спрямо юли на 2022 г.

През юли нова работа са започнали са 913 безработни спрямо 1139 през юни.

През миналия месец най-много нови работници са наети в сектора на държавното управление - 25,5 на сто. Следват тези в хуманното здравеопазване - 12,4 на сто, в търговията - 10.8 на сто, в преработващата промишленост - 9.1 на сто, в строителството - 6.8 на сто, в хотелиерството и ресторантьорството - 6.5 на сто и т.н. Чрез субсидирани работни места и по мерки за заетост са назначени на работа 137 безработни.

Най-търсените от бизнеса професии през юли са шивачи и гладачи, машинни оператори, монтажници, общи работници, готвачи и работници в кухня, сервитьори, електромонтьори и шлосери, учители, лекари и медицински сестри, камериери, продавач-консултанти и т.н.

От службата по заетостта заявиха, че юли е първият месец с увеличение на безработицата след няколко поредни с намаление или задържане на нивото й.

16.08.2023

КАКВО ОЗНАЧАВА „УГОВОРЕНО“ ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ?

„Уговореното“ трудовото възнаграждение е сред често използваните в закона изрази, за които не е дадена легална дефиниция. Пример затова е текстът в Кодекса на труда в България, според който сред основните задължения на работодателя по трудовото правоотношение е да плаща на работника или служителя уговореното трудово възнаграждение за извършената работа.

Същото се отнася и до нормата, според която за вреда, причинена на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите задължения, работникът или служителят отговаря в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение и т. н. Примери в тази насока могат да се открият и в други законови разпоредби.

Какво всъщност означава понятието „уговорено“ трудово възнаграждение съгласно закона?

За да се изясни смисълът на понятието „уговорено“ трудово възнаграждение, преди всичко следва да имаме предвид, че в трудовия договор задължително се включват основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

Това означава, че в договора по правило се посочва брутният размер на възнаграждението.

Изключително важно е и да бъде разяснена разликата между „брутно“ и „нетно“ възнаграждение, защото не са рядкост случаите, в които работещите първо не правят разлика между двете понятия и второ – не обръщат внимание, когато понятието е изрично подчертано. Това е и причината при уговаряне на възнаграждение при започване на работа много от работещите, след като получат по сметките си заплатата, с изненада да установят, че получената сума е по-малка от тази, за която първоначално са се уговорили с работодателите им.

Нека припомним, че „брутното“ трудово възнаграждение е сумата от основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения. То е и основата за изчисляване на обезщетенията по Кодекса на труда. В закона, а много често и изцяло разговорно се използва и понятието „нетно“ трудово възнаграждение.

„Нетното“ трудово възнаграждение се получава след извършване на удръжките от трудовото възнаграждение като данък по ЗДДФЛ и осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице. С други думи, при „нетно“ възнаграждение става въпрос за т. нар. „чиста“ сума за получаване след всички видове удръжки на суми.

В закона има също така и понятието „гарантирано“ трудово възнаграждение. За него е важно да се знае, че съгласно закона, при добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение остава изискуема и се изплаща допълнително заедно със законната лихва.

 

Справка:

чл. 66, ал. 1, т. 7, чл. 128, т. 2, чл. 206, ал. 1, чл. 245, чл. 247, ал. 1 и чл. 250 от Кодекса на труда

16.08.2023

ОТГОВОРНОСТ НА ФИРМИТЕ КЪМ ОБЩЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Корпоративната социална отговорност е една от актуалните теми не само в обществото, но и в правото и икономиката. Обикновено тя се свежда предимно до това всички търговци и социални образувания, които извършват дейност, която влиза в съприкосновение с природата и обществото, да бъдат задължени да съхраняват и защитават обществените интереси.

Дали това изчерпва ангажимента на фирмите по тази на пръв прочит ограничена в периметъра си тема?

Всъщност корпоративната социална отговорност не е предмет на правно регулиране и затова липсва легална дефиниция в законите. Дебатът по темата се води предимно в областта на етиката и се свежда до това дали търговското дружество трябва да бъде контролирано повече от държавата, или е необходим социален договор между него и гражданското общество. Факт е обаче, че държавата невинаги проявява достатъчна загриженост и бдителност и при защитата на природата и обществените интереси.

В практиката, както повечето от нас са се убедили, намесата на будни граждани и неправителствени организации, често и благодарение на социалните мрежи, сигнализират за явления, които рушат невъзвратимо природните обекти. Това е и причината корпоративната социална отговорност да се реализира под едновременния натиск на държавата и обществото.

В другите държави въпросът с отговорността на фирмите е поставен на преден план и е въпрос на чест за развитието на дружествата в обществен и икономически план.

Нека изясним, че социалната отговорност е етична категория и означава, че предприятието като организация или еднолично образувание има задължение да действа в полза на обществото като цяло. Тя изисква търговецът да има по време на бизнес дейността си етично поведение и да допринесе за икономическото развитие, като усъвършенства качеството на живот както на работниците си и техните семейства, така и на местното общество и на обществото като цяло. Тази отговорност възниква както за пасивно поведение - непредотвратяване на вредоносни действия, така и за активно - действия, които противоречат директно на социалните цели.

В днешно време компаниите следва да полагат усилия да се интегрират социално и екологически в своята бизнес дейност и в отношенията със своите партньори. Като част от обществото, като част от средата, в която се развиват, дружествата, техните решения, тяхната дейност се преценява не само на базата на печалбите за самите тях, техните съдружници и акционери, но и на базата на това, доколко те служат и са полезни за обществото, на базата на социалното им значение и цели. В модерната търговска среда корпорациите и техните мениджъри са принудени да играят значителна активна роля за увеличаване благосъстоянието на обществото.

За да бъде реализирана тази отговорност, основно значение има средата, в която отделните компании съществуват и действат, локалната социална и природна среда и широкото глобално обкръжение, в което реализира целите си.

Без всякакво съмнение е, че бизнесът е активен участник в обществения живот, който ангажира природни ресурси, привлича работна ръка, създава материални блага за обществото.

В много от случаите, бизнесът е участник в политическия живот. Отговорността на компаниите следва да се изразява в оптимизация на природните богатства на локално и национално ниво като част от нейната производствена дейност, в резултатите от съревнованието между корпорацията и другите организации в същата област, обогатяването на социалната среда чрез увеличаване на възможностите за работа, дистрибутиране на положителните резултати от дейността на собствениците на дружеството чрез разпределение на дивиденти не само между съдружниците и акционерите, но и между работниците.

Но най-голямата връзка на корпоративната социална отговорност е връзката с климатичните изменения. Малко или много всяка производствена дейност експлоатира ресурсите на планетата. В някои случаи - по невъзвратим начин - отравяне на земи и води, изсичане на гори, унищожаване на биологичното разнообразие, разболяване на населението, увреждане на генетичния код и др.

В някои случаи печалбата на едно предприятие може да се намира в причинна връзка с влошаване на околната среда и на начина на живот в определено населено място. И точно тук трябва да се намеси обществото и неправителственият сектор - да обезпечи баланса между интересите на корпорацията и тези на гражданите, на цялото общество, като ги степенува по важност и насочи вниманието на държавните органи към тези въпроси.

15.08.2023

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ПЕТ СЪВЕТА КАК МАЛКИТЕ КОМПАНИИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

В днешно време почти всеки бизнес е технологичен. Нововъзникващите технологии осигуряват важни познания, автоматизация и ефективност, както и широк спектър от бизнес функции - от управление на човешките ресурси и ефективни операции до маркетинг. Технологичното развитие също така прави много решения все по-подходящи и достъпни за малките и средните предприятия.  

В неотдавнашен уебинар на Inc., Fast Company и Dell Women's Entrepreneurs Network (DWEN), модераторът разговаря с Винъс Куейтс, президент и главен изпълнителен директор на доставчика на интегрирани технологии Launch Tech, и Катина Кениън, главен изпълнителен директор на Tree3, платформа за електронна търговия за създатели на съдържание. Двамата разказват как малки бизнес организации като тях могат да се възползват от технологиите по най-добрия начин. 

Fast Company извежда основните изводи от този разговор.  

 1. Правете това, което обичате, защото има значение. 

Кениън излиза от технологичния сектор - първата ѝ работа е в Dell, където казва, че е имала възможност “да се учи от велики лидери под корпоративен чадър”. Тя съчетава любовта си към технологиите с интереса си към модата и създаването на съдържание, за да изгради своя собствена компания, която използва изкуствен интелект и визуално машинно обучение, за да помага на творци да се свързват с брандовете.  

"Намерете нещо, което ви вълнува", казва Кениън, защото то ще ви подхранва и "ще смекчава някои от предизвикателствата, с които всички ние се сблъскваме като предприемачи". 

 1. Не чакайте да ви потрябват технически умения. 

Куейтс е сериен предприемач от детството си. Когато пораства достатъчно, тя започва да чете списания, за да разбере кои са най-горещите професии за годината и какви сертификати и умения ще трябва да усвои за тях.  

"Плащах си сама, за да отида на обучение, ако работодателят ми не ме изпрати. Парите ми отиваха основно, за да повишавам квалификацията си."  

 1. Отхапвайте толкова, колкото можете да сдъвчете. 

Има твърде много информация за новите технологии, която всеки предприемач може да намери, но Куейтс е категорична, че човек не трябва да се насилва излишно.  

"Точно вчера гледах нещо в интернет за изкуствен интелект и машинно обучение за бек-офис на ресторантски платформи. Толкова е готино! Това е бъдещето. Но можете ли да си представите, че един ресторант от типа “мама, татко и аз" може да приложи това сега? Вероятно не." 

Тя съветва предприемачите да отделят по 30 минути на ден за разглеждане на новини, базирани на ключови думи, свързани с техните бизнес цели, за да не изостават от тенденциите, без да се объркват от огромното количество информация.  

 1. Позволете на клиентите и партньорите си да ви насочват. 

Вместо да се опитва да предлага "всичко", Кениън казва, че е най-добре един бизнес да остави клиентите да му покажат от какво имат нужда от него.  

“Това означава да участвате във форуми с първите си потребители, да давате съвети на клиентите и като цяло да се вслушвате в мненията им”, казва тя и предлага на предприемачите винаги да приемат обаждания от потенциални партньори, които се опитват да им продадат нови технологии. 

“Помолете ги да ви информират за това, което предлагат, и как то може да реши проблемите на вашия бизнес, за да ви спестят време за проучване”, акцентира тя.  

 1. Определете приоритети за осигуряване на необходимите ви технологии. 

Разходите за стартиране на бизнес могат да бъдат обременителни, но начини технологиите да станат по-достъпни не липсват. Кениън съветва начинаещите предприемачи винаги да сравняват офертите на различните доставчици за стартиращи предприятия, тъй като понякога за тях са предвидени отстъпки.  

Куейтс казва: "Винаги въвеждам името на софтуера и след това добавям "vs.", защото винаги се намират хора, които да са направили полезни за вас сравнения на различните продукти. Това ви помага да съпоставите цените и функциите на конкурентните продукти”. 

А дори и да няма, винаги има начин сами да си направите проучването, макар и с цената на известно време.

15.08.2023

ПОВИШЕНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В РАЗГАРА НА ЛЯТОТО

Равнище на регистрираната безработица в страната от 5.2% отчита през юли административната статистика на Агенция по заетостта. Така в разгара на летния сезон през месеца се наблюдава леко повишение на безработицата от 0.2 процентни пункта спрямо предходния юни.

Агенция по заетостта отчита съответно и ръст в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда. В края на месец юли те са общо 147 596, което е с 5 086 лица повече от месец юни.

През юли се засилва и активността за регистрация в бюрата по труда. Регистрирани са нови 21 512 безработни. Те са с 1 937 повече от предходния месец и с 1 150 повече спрямо регистрираните през юли 2022 г. Други 597 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, макар че при тази група се наблюдава намаление спрямо предходния месец с 21% на търсенето на услугите на Агенцията.

Увеличава се и броят на активираните през юли неактивни лица на пазара на труда. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, за месеца активираните са общо 4 166.

При броя на започналите работа през юли административната статистика на Агенция по заетостта отчита намаление – през месеца те са 10 212 при отчетени 14 176 през юни. Работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 379 пенсионери, учащи и заети.

Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 21.2%, следват тези в търговията – 12.7%,  хотелиерството и ресторантьорството – 7.5%, държавното управление – 6.4%,  строителството  и селското стопанство с по 5.5%, и други. Близо 780 безработни пък започнаха работа през месеца в страни от ЕС с посредничеството на Агенция по заетостта.

689 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 220 по програми и мерки за заетост и 469 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси”. 184 безработни и заети са включени в различни обучения, а 223 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

През месеца в бюрата по труда са заявени 9 026 свободни работни места на първичния пазар, при 11 325 през юни 2023 г. В реалната икономика най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25.1%), образованието (18.3%), търговията (11.1%), следват държавното управление (8.6%), хотелиерството и ресторантьорството (7.8%) и административните и спомагателните дейности (6.1%).

Най-търсените от бизнеса професии през юли са: преподаватели; персонал, полагащ грижи за хората; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.

09.08.2023

СПЕЦИАЛНА ГРИЖА ЗА ЖЕНИТЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Проблемите с битовите условия на работното място са едни от най-често посочваните, когато работещите биват запитани с какво считат, че работодателят им може да подобри средата, в която се полага труд.

Нека не забравяме, че за всички подобни условия, законът залага много конкретни изисквания, които следва да бъдат спазвани от работодателите. Тяхно задължение е да осигурят тази среда, а ако не са спазили нормативни разпоредби, уреждащи условията на труд, то съответно ще търпят както административни, така и финансови санкции, при положение че контролен орган констатира подобни нарушения.

Говорейки за условия на труд, то предимно се има предвид осигуряването на здравето и безопасността на работниците и служителите. Изключително широк е периметъра на обхвата на тези условия – от хигиената на работното място, до нивото на осветлението и шумът, дори и височината на стола, бюрото, работния плот и нивото на яркост на монитора, ако работим с компютър или друг вид видеодисплеи.

Сред изискванията относно работната среда, които засягат всички работещи, има специални разпоредби, които касаят единствено жените.

Практиката сочи, че често тези разпоредби не се спазват и работещите рядко са информирани, че въобще съществуват. Става въпрос за специално уредени помещения, предназначени за хигиена и лична грижа на жените, както и за помещения, предназначени за почивка на работничките и служителките. Какви са изискваните към тези помещение и в кои случаи следва да бъдат осигурени?

Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени се откриват и обзавеждат в предприятията, в които работят 20 и повече жени.

Стаята за лична хигиена на жените се състои от:

 1. Приемна, в която има съблекалня с площ, не по-малка от 6 кв.м, умивалник, сешоар или салфетки за индивидуално ползване, столове, огледало, закачалка, шкаф с лигнин и дамски превръзки и др.;
 2. Процедурна с индивидуални кабини: 1 кабина при брой на жените в предприятието до 300 на смяна, а над 300 – по 1 кабина плюс на 200 жени. Всяка кабина трябва да има площ, не по-малка от 3,0 кв.м, и да е обзаведена с хигиенен ръчен душ;
 3. Тоалетна. Подът и стените на кабините трябва да са облицовани с теракотни, съответно с фаянсови плочки. Във всяка кабина на височина 10 см се поставят две стъпенки от цимент и облицовани с плочи с разстояние помежду им 40 см. По средата между задния край на стъпенките се поставя подов сифон. Подът трябва да бъде леко наклонен към отвора на сифона за оттичане на водата.

Всяка кабина и тоалетна трябва да бъдат снабдени с кофа с педал за отпадъците. В кабините трябва да има течаща топла и студена вода, която да отговаря на БДС 2823-67.

Стаята за почивка на бременните жени е с площ, не по-малко от 8 кв.м, и се обзавежда със:

 1. твърда кушетка, покрита с гладка мушама (една на 5 бременни);
 2. шкаф с чаршафи за индивидуално ползване от всяка бременна;
 3. масичка или нощно шкафче;
 4. чешма с топла и студена вода;
 5. най-малко 2 стола;
 6. чаши за вода.

Стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени трябва да бъдат една до друга. Те се откриват в помещения, които не са изложени на производствени вредности и замърсяване.

В стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени се осигуряват отопление и осветление в съответствие с хигиенните норми.

Ръководителят на предприятието организира обзавеждането, комплектуването и откриването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени и осигурява редовното им снабдяване с необходимите материали, определени от здравния работник, обслужващ жените, и от профкомитета.

Здравните и профсъюзните органи на предприятието упражняват контрол за откриването, обзавеждането, поддържането и използването на стаите за лична хигиена на жените и стаите за почивка на бременните жени.

Забраняват се пушенето и употребата на алкохол в стаите за лична хигиена на жените и в стаите за почивка на бременните жени, както и използването им за други цели.

 

Справка:

Наредба № 11 от 2 март 1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременните жени

08.08.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: КОГА И КАК ДА КАЖЕТЕ „НЕ“ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Да кажете „не“ на работното място е трудно, особено когато сте в началото на кариерното си развитие. Често това върви ръка за ръка с чувство на вина и размисли дали сте разочаровали вашия ръководител или колегите от екипа ви.

Способността да казвате „не“ обаче е едно от най-важните умения, които трябва да научите на работното място. То не само ви предпазва от опити на други хора да се възползват от вас, но и ви помага да защитите страстта и мотивацията, които засега изпитвате в работата. Твърде често активните и отзивчиви служители са прокълнати да казват „да“ на всичко, което им се предлага, като това води до изтощение и недоволство от работата, която някога са обичали.

В други случаи може да се окажете обект на лошо управление или неетично поведение, ако бъдете помолени да изпълните задача, която знаете, че не трябва да правите. Способността да казвате „не“ поставя ясна граница между вас и питащия и затвърждава разбирането, че това искане е погрешно.

Ето няколко сценария, при които трябва да кажете „не“ на работното място, както и правилният начин да го направите:

Задачата пречи на основните ви отговорности и ангажименти

Преди да кажете „не“ на дадена задача, трябва да сте напълно наясно с вашите отговорности. Прегледайте длъжностната си характеристика, говорете с мениджъра си относно приоритетите и поискайте разяснение, ако е необходимо. Уверете се, че колебанието ви не произтича само от това, че задачата представлява нещо ново и непознато за вас.

Как да кажете „не“: „Бих искал да помогна, но в момента нямам такава възможност.“

Този отговор потвърждава заявката, като същевременно задава граница. Важно е да бъдете честни относно натовареността и приоритетите си и да избягвате да се ангажирате с прекалено много задания. Този отговор също показва, че сте готови да помогнете в бъдеще, когато имате възможност.

Срокът е нереалистичен

Когато ви бъде даден краен срок, отделете известно време, за да разберете обхвата на задачата и ресурсите, с които разполагате. Разделете задачата на по-малки части и преценете необходимото време за всяка част. Ако след това смятате, че крайният срок е нереалистичен, то е време да говорите с вашия мениджър или клиент. Използвайте данни и доказателства, за да подкрепите позицията си и предложете алтернативни срокове, които са по-реалистични. Не забравяйте да съобщите всички притеснения отрано, вместо да чакате до последния момент.

Как да кажете „не: „За съжаление изпълнението на задачата в рамките на този краен срок няма да бъде възможно. Можем ли да удължим срока до…?“

Този отговор потвърждава искането, като същевременно предлага реалистична алтернатива. Важно е да сте наясно с мотивите си и да предоставите доказателства в подкрепа на предложения нов график. Този отговор също така показва, че сте готови да си сътрудничите, за да намерите решение.

В отпуск сте

Преди да излезете в отпуск, поставете ясни граници и комуникационни очаквания, за да избегнете необходимостта да довършвате работа, да отговаряте на имейл или да приемате обаждани по време на почивката си. Уведомете вашия екип и дайте ясно да се разбере кой ще се занимава с тези неща във ваше отсъствие.

Как да кажете „не“: „Тогава ще съм в отпуск, така че няма да мога да го направя.“

Този отговор е кратък и ясен и подчертава важността на зачитането на личното свободно време. Ако сте в отпуск или имате планирано отсъствие, добре е да съобщите това възможно най-рано, за да избегнете всякакви недоразумения или заявки в последния момент.

Възползват се от вас

Ако смятате, че от вас се иска да вършите повече отколкото е справедливо, запитайте се дали задачата е предназначена да разшири вашите способности и да ви даде ново изживяване или просто е нещо извън обхвата на вашата роля. За да избегнете честото възникване на този проблем, задайте ясни очаквания с вашия екип и мениджър относно вашето работно натоварване и цели за напредване в кариерата.

Как да кажете „не“: „Оценявам предложението, но не мога да се ангажирам с това в момента“.

Този отговор показва благодарност за предложението, като същевременно определя граница. Важно е да бъдете честни относно натовареността и приоритетите си и да избягвате да се ангажирате с твърде много неща. Този отговор също така оставя вратата отворена за бъдещи възможности за сътрудничество.

От вас се иска да направите нещо неетично/опасно

Ако не сте сигурни дали дадена задача е етична или безопасна, прегледайте политиките на вашата компания или говорете с доверен колега или ръководител. Ако се чувствате неудобно с дадена задача, представете алтернативи или предложения, които са в съответствие с вашите ценности и дават приоритет на вашата безопасност. Ако ситуацията не е решена, помислете за пренасочване на проблема до HR или по-високо ниво на управление.

Как да кажете не: „Не се чувствам удобно да правя това. Има ли нещо друго, с което мога да помогна?“

С този отговор изразявате дискомфорт или загриженост. Важно е да сте наясно с мотивите за отказ и да предложите алтернативни решения. Този отговор също показва, че сте готови да помогнете по други начини, които отговарят на вашите ценности и ниво на комфорт.

Не сте квалифициран (най-квалифицирания) за изпълнението на задачата

Запитайте се дали имате необходимите умения и опит, за да изпълните задачата, която ви се възлага. Ако във вашия екип има някой друг, който е по-добре подготвен за нея, помислете дали да не я делегирате на него или да работите заедно, за да я изпълните успешно. Признайте вашите недостатъци и бъдете готови да придобиете и развивате нови умения, ако е необходимо.

Как да кажете „не“: „Благодаря ви, че се сетихте за мен, но не мисля, че съм най-добре подготвеният човек за това“.

Този отговор показва благодарност, че сте взети предвид, като същевременно представя искрен анализ на границите на вашите способности. Важно да избягвате да поемате задачи, за които не сте квалифицирани. Този отговор също така показва, че цените качеството и сте готови да делегирате задачи на други, които може да са по-добре подготвени да се справят с тях.

08.08.2023

АКТУАЛНО: НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ

В края на юли 2023 г. на проведено пленарно заседание на Народното събрание бяха окончателно приети промени в Търговския закон, инкорпориращи института на дружеството с променлив капитал.

Новата правна уредба е дългоочаквана стъпка, целяща облекчаване на правния режим на старт-ъп компаниите и адаптиране на нормативните правила към бързите темпове на развитие на бизнеса. Както е отбелязано и в мотивите на законопроекта, утвърждаването на страната ни като център на значителен процент от иновативната дейност на компаниите в Европа, изисква привеждане на нормативната уредба в съответствие с нуждите на бизнеса. По този начин се цели осигуряване на възможност за безпрепятствено стартиране на дейността на старт-ъп компании (включително за набиране на значителни по обем инвестиции, задържане на ключови служители, ясно уреждане на взаимоотношенията с инвеститори), които впоследствие, без излишна административна тежест, могат да се развият включително до нивото на компании, чиито акции се търгуват на регулирани пазари.

Как изглежда правната рамка на дружеството с променлив капитал?

Правната уредба се доближава частично до уредбата на дружествата с ограничена отговорност (ООД) и в по-голяма степен до тази на акционерните дружества (АД). Същевременно обаче тя предоставя значителни предимства, които преодоляват недостатъците на вече познатите ни правноорганизационни форми и позволяват на правната рамка да се адаптира спрямо бързо развиващите се бизнес отношения.

Измененията предвиждат, че подобно дружество може да бъде единствено микро- или малко предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. Това ограничение идва да покаже действителната правна воля на законодателя, а именно новата правноорганизационна форма да е на разположение на наистина „прохождащи“ компании. Дружеството може да функционира както при наличие на повече от един съдружник, така и като еднолично. Основен орган на дружеството остава общото събрание (респ. едноличният собственик), в чиито прерогативи е вземането на най-важните решения, свързани с функционирането и съществуването на дружеството въобще.

Интересно е, че на вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел подлежат имената на избрания управител или управителен съвет (броят на членовете на който се залага в приетия от съдружниците дружествен договор), както и избрания начин на представляване, като в регистъра не се публикува публична информация относно собствеността на дяловете в дружеството с променлив капитал. Последната следва да се помести в специална за целта книга на съдружниците, като е изрично предвидено, че достъп до нея имат освен съдружниците в дружеството, и трети лица, но не в нейната цялост (а само що се касае до конкретен съдружник) и при условие, че докажат наличието на правен интерес от получаване на информацията. 

От друга страна, не се публикува и размерът на капитала на дружеството с променлив капитал. Осигурената възможност за установяването му е посредством запознаване с взетите решения на проведено редовно годишно общо събрание за приемане на годишния финансов отчет на дружеството. На същото събрание се вземат решения, с които се установява размерът на капитала към датата на приключване на съответната финансова година, както и как капиталът се е изменил в сравнение с предходната финансова година.

Предвид базовия характер на уредбата, много съществен елемент в организацията на дружеството с променлив капитал е дружественият договор, който е предназначен да уреди всички специфични за конкретния нов бизнес права и правоотношения. Последният подлежи на обявяване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. С него могат да се предвидят редица отклонения от диспозитивните общи правила, както и разнообразни частни хипотези, които да отговорят на нуждите на конкретната компания. Примери за подобни хипотези (които са или изцяло неприложими, или изключително трудно приложими при познатите ни правноорганизационни форми на дружества) са:

- временна забрана за разпореждане с дялове;

- право на предпочтително изкупуване на дяловете на някой от съдружниците от един или повече от останалите съдружници;

- възможности за контролиране на участващите в дружеството съдружници – юридически лица на база упражнявания върху тях контрол и промените в последния;

- създаване на права за придобиване на дружествени дялове при определени условия (включително от наети лица с цел приобщаването им към визията и бизнес целите на компанията).

Уредбата на новия вид дружество говори за разпределяне на имуществото му под формата на дялове. Същевременно обаче се позволява същите да са разделени на отделни класове (а в този смисъл и предоставящи различни привилегии) и да имат различна номинална стойност (като законовият минимум е 1 стотинка), както и да бъдат предмет на придобиване от самото дружество. Това показва, че новата уредба е заимствала утвърдени позитиви както от структурата на познатите ни дружества с ограничена отговорност, така и от тази на акционерните дружества.

Така, до известна степен, имуществените права, които предоставя всеки записан дял, са сходни с вече познатите имуществени права на съдружниците в дружествата с ограничена отговорност и акционерите в акционерните дружества. От друга страна, разпоредбите на новия вид дружество предвиждат съвсем нови права, част от които бяха изброени по-горе.

Интерес и значителна стъпка в посока дигитализация представляват и разпоредбите, които внедряват електронната форма на комуникация и въобще изразяването на воля особено при процедурите по свикване и провеждане на общото събрание на дружеството. По този начин на практика ще се преодолеят много от затрудненията и формалностите при вземане на решения и ще се осигури гъвкавост в комуникацията между съдружниците.

В обобщение, очакванията на законодателния орган, както и на бизнеса са чрез новата уредба да се отговори по един по-адекватен начин на индивидуалните нужди пред всяка стартираща високотехнологична и иновативна компания, ориентирана към бърз икономически растеж, на взаимоотношенията с нейните инвеститори и ключови служители. Отделно от това, анализите показват, че учредяването на подобни дружества е свързано с по-малка административна тежест и първоначални разходи – въпроси, които се оказват водещи при вземането на решение за стартиране на ново бизнес начинание.

07.08.2023

ЗДРАВНАТА ВНОСКА СЕ ВДИГНА

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване, дължат месечно по 31,20 лева.

От първия ден на август тази година е увеличен минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, като той вече е 780 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху месечен осигурителен доход не по-малко от 390 лв. и не повече от 3400 лв. месечно, съобщават от пресцентъра на НАП.

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. За плащане, което не е направено в срок, се начислява законова лихва. Здравната вноска за август 2023 г., която вече е 31,20 лв. трябва да се внесе най-късно до 25 септември 2023 г., а вноската за юли, която следва да се внесе до 25 август, е в размер на 28,40 лв.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. В рубриката "Здравно осигуряване" на интернет страницата на приходната агенция е поместена и информацията за попълване и подаване на декларация Образец 7.

Формулярът се подава в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за внасяне на здравноосигурителните вноски в офис на НАП, по пощата с обратна разписка или чрез електронната услуга на приходната агенция "Приемане на декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски“, достъпна с Персонален идентификационен код или КЕП. Информация за попълване и подаване на декларация Образец №7 и внасяне на здравните вноски може да се намери и в You Tube канала на НАП, сайта на приходната агенция или на телефони: 0700 18 700; +359 2 9859 6801 на цена, съгласно тарифата на телефонния оператор.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса.

Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че се заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период. Вноската може да се заплати без такса в офиса на НАП чрез наличните ПОС-терминали на всички работни места за обслужване на клиенти.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски, чрез електронната услуга на НАП, която е със свободен достъп в Портала на НАП.

Справка за здравния си статус клиентите на администрацията могат да направят и на телефон: 0700 18 700 (на цена, съгласно тарифата на съответния оператор). Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Възможно е приложението да поиска и въвеждането на зададен от него 6-цифрен код, т. нар. "капча“, за да удостовери, че не сте робот. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски. Справката за здравен статус по телефона работи 7 дни в седмицата, 24 часа на ден.

04.08.2023

ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА РАБОТА НАМАЛЯВАТ

За втори пореден месец предложенията за работа продължават да намаляват.

С 8% по-малко са и обявите през първата половина на годината в сравнение със същия период на 2022 г. Данните са на най-голямата платформа за кариерно развитие у нас.

Според експертите, основната причина е активния сезон на отпуските, когато и работодатели, и търсещи работа са по-слабо активни на пазара на труда.

В сравнение със същия период на миналата година обаче предложенията за работа също намаляват отново с 8 на сто. Обяснението тук е спада на предложенията в сектора на информационните технологии. Тенденцията започва още в края на миналата година и в момента близо две трети от годишния спад на обявите е именно в този сектор.

Редица работодатели споделят за намален или замразен бюджет за назначения или актуализация на възнагражденията, което също води до намаляване на предложенията за работа.

Спад се отчита и в секторите "Търговия и продажби", "Производство", "Логистика и транспорт", "Строителство". Нараства броят на обявите в здравеопазването и фармацията.

03.08.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ВЪПРОС, НА КОЙТО НЕ МОЖЕТЕ ДА ОТГОВОРИТЕ

Завършили сте вашата презентация и е време да отговорите на въпроси от присъстващите. Виждате много вдигнати ръце, които чакат вашето внимание. На някои въпроси отговаряте лесно, а за други признавате, че няма конкретен отговор. Има обаче и въпроси, от които се страхувате - тези, на които не можете да отговорите.

Може би става въпрос за някаква функционалност, която предлага ваше ново приложение, или пък за първично публично предлагане на вашата компания. Може би от вас се иска да коментирате скорошно значимо събитие или да отговорите на някакви критики. В този тип ситуации предоставянето на ясен, директен отговор може да ви постави в неизгодно положение по някакъв начин. Истинският въпрос е как да отговорите по такъв начин, че да останете в добра позиция, но и да удовлетворите питащия. Ето три техники, които можете да използвате, за да управлявате този тип предизвикателни ситуации и да отговорите на въпроси, на които не можете да дадете директен отговор.

Преформатирайте

Когато получите някакъв труден въпрос, започнете с перифразиране на запитването, преди да отговорите. Това перифразиране ви позволява да преформулирате въпроса, за да улесните процеса по намиране на отговор. Представете си например, че важен потенциален клиент ви пита за наличността на определена функция във вашия продукт - такава, за която знаете, че е малко вероятно да съществува в бъдеще. В този случай може да перифразирате въпроса по следния начин: „Искате да знаете повече за нашата пътна карта и за приоритетните функции, по които работим? Ще ви разкажа повече…“. По този начин вие разширявате въпроса, което ви дава възможност да представите по-широка визия и може би да подчертаете близка или свързана функционалност на функцията, която вашият потенциален клиент търси. Преформулирането ви дава начин да превърнете неудобния въпрос в нещо по-управляемо, като същевременно ви позволява да пренасочите комуникацията.

Посочете причина

Предоставянето на легитимна причина да не отговаряте директно на даден въпрос е друг инструмент, от който може да се възползвате, когато не можете да дадете директен отговор. Позоваването на правни проблеми, регулаторни насоки или утвърдени практики може да послужи като основателна причина да не отговаряте директно. Като алтернатива можете да се позовете на съществуваща политика, която забранява даването на коментар по въпроси, като този, който ви е бил зададен. И накрая, можете да припишете неспособността си да отговорите на липсата на информация по темата. Например, ако някой попита какво мислите за новата посока, в която върви конкурент, можете да кажете, че искате да направите по-задълбочено проучване, преди да отговорите, за да сте сигурни, че отговорът ви е адекватен и правилен.

Дайте обяснение

В някои ситуации можете да заявите, че не можете да отговорите директно на въпроса, но можете да споделите част от обосновката или рамката, която ще бъде използвана при разглеждане на темата обект на запитването. Например, ако работите за частна компания и бъдете попитани за плановете й за дебют на фондовата борса, може да кажете: „Въпросът се отнася до вътрешно решение, което може да вземем или да не вземем, но нашият избор винаги ще се ръководи от желание да обслужваме по възможно най-добрия начин нашите клиенти, служители и инвеститори.“ Обясняването на принципите, които стоят зад вашия отговор, ви позволява да изпълните задължението си да отговорите на въпроса, без да разкривате информация, която не желаете да споделяте.

Как да използвате преформулирането, посочването на причина и даването на обяснение

Използването на подхода на преформулиране, посочване на причина и даване на обяснение изисква практика. Ролевите ситуации могат да помогнат. Например, ето как би изглеждала тази техника, ако някой ви попита: „Кога тази функция ще бъде включена във вашия продукт?“

 • Преформулирайте: „Вие питате за нашия процес на приоритизиране на функции. . .”
 • Даване на причина: „Имаме корпоративна политика, която ни пречи да говорим за нашата продуктова пътна карта.“
 • Даване на обяснение: „Въпреки че не мога да говоря за тази конкретна функция, мога да ви кажа, че всичките ни решения относно функциите се ръководят от това колко лесно ще бъда използването им от нашите клиенти.“

Ако отделяте време за обмисляне и даване на отговор на трудни въпроси, ще си гарантирате, че ще се чувствате по-комфортно, когато се сблъскате с тях. Ето как да се подготвите за ситуации, в които може да ви бъдат зададени въпроси, на които ще бъде сложно да отговорите:

 • Помислете за потенциално предизвикателни въпроси, на които не можете или не искате да отговорите.
 • Идентифицирайте възможни пътища за преформулиране. Например, „функциите са свързани с приоритетите на пътната карта“ или „ценообразуването е свързано със стойността“.
 • Подгответе някаква обосновка защо не можете или не трябва да отговаряте, като например разпоредби, спазване на корпоративни указания и т.н.
 • Подгответе обяснения за вашите коментари. Например, „удовлетворението на клиенти и партньори винаги ще бъде водещо при вземането на решения“ или „качеството е от първостепенно значение във всичко, което правим“.

След това практикувайте на глас отговаряне на потенциално предизвикателни въпроси. И накрая, утвърдете идеите си, като споделите потенциалните си отговори с колеги, за да осигурите последователност и подкрепа за вашия подход.

03.08.2023

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПРОМЕНИ В БЮДЖЕТ 2023

В Държавен вестник бр. 66 от 01.08.2023 г. са обнародвани:
Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г и
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.

В тази връзка по-долу са систематизирани по-важните промени.

Минимален осигурителен доход от 01.08.2023 г:

1) Минималният осигурителен доход се увеличава на 780 лв.

2) Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава на 780 лв.

Запазва се размерът на максималния месечен осигурителен доход от 3400 лв.

Нов размер на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс за 2023 г. – 780 лв. Тази промяна е със задна дата от 01.01.2023 г.

В Кодекса за социално осигуряване се правят следните допълнения: Възнагражденията, отнасящи се за положен труд за минало време, се разпределят за отработените дни, през които трудът е положен (чл. 6, ал. 2). Допълнено е, че самоосигуряващите се лица бащи, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6 на чл. 50, когато имат 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

Деклариране на салда на каси и вземания от собственици, персонал и подотчетни лица

В чл. 123 в ЗДДС се създава ал. 10, която гласи:

Когато в края на календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв., регистрираните лица по този закон, които са предприятия по Закона за счетоводството, декларират поотделно за съответното календарно тримесечие с декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, данни от текущата си счетоводна отчетност относно:

 1. сумата на налични парични средства в касите;
 2. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;
 3. размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.

Първият период, за който се декларират данни при условията и по реда на чл. 123, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност, е третото тримесечие на 2023 г., като декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се подава в срок до 14 ноември 2023 г.

Ограничаване на още някои плащания в брой и безплатна сметка за основни операции

В Закона за ограничаване на плащанията в брой в сила от 1 септември 2023 г. е допълнено, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка и за следните случаи:

 1. Трудови възнаграждения по смисъла на Кодекса на труда, изплащани от работодатели със 100 или повече наети лица, с изключение на лицата, с които е сключен трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а;
 2. Дивидент по смисъла на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, когато стойността е равна на или надвишаваща 1000 лв.

Администрациите при обслужването на операциите по събирането на приходи и други постъпления по банкови сметки на бюджетни организации няма да могат да отказват плащания с карта, само защото не е издадена в България.

Направено и съответното изменение в Кодекса на труда регламентиращо, че когато се изплаща трудово възнаграждение от работодател по чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, изплащането му се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната.

Направено е допълнение в Закона за платежните услуги и платежните системи, с което се регламентира т.нар. безплатната сметка за основни операции, като се създава чл. 120а, който гласи:

Чл. 120а. (1) Когато по сметка за основни операции по чл. 118 се извършват операции по нареждане на титуляря, включително и теглене на суми в брой, за тях не се заплащат такси, когато са за сметка на получени средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти.

(2) Сметката за основни операции по чл. 118 се обслужва безплатно, когато по сметката постъпват и се съхраняват средства по ал. 1 и лихвите върху тези средства.
(3) Алинея 1 не се прилага за теглене на суми чрез терминални устройства АТМ и ПОС на банки, различни от обслужващата банка.

Важни изменения във връзка с ваучерите за храна

В Закона за корпоративното подоходно облагане се правят изменения във връзка с ваучерите за храна.

От 1 януари 2023 г. (със задна дата) ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане ще могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма. Остава сумата от 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна, която няма да се облага с данък социални разходи.

От 1 януари 2024 г. се въвеждат „Ваучери за храна на електронен носител“. Те са платежни инструменти, които могат да бъдат използвани само по ограничен начин и отговарят на условията по чл. 2, ал. 1, т. 11, буква „в“ от Закона за платежните услуги и платежните системи, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, включително на тези по договори за управление, които се използват за заплащане на храна и хранителни продукти в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, съгласно сключен договор за обслужване с оператор. Ваучерите за храна на електронен носител не са електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи. Електронен носител може да бъде физически електронен носител или виртуален електронен носител и се зарежда само с ваучери за храна от оператор.

Операторите по чл. 209, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да отпечатват и предоставят ваучери за храна на хартиен носител до 30 юни 2024 г. След тази дата ваучерите за храна ще могат да бъдат само електронни.

За периода от 1 януари 2024 г. до 30 юни 2024 г. данъчно задължените лица могат да предоставят на наетите лица за конкретен месец само ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане или само ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Eлектронен фиш

В Закона за движението по пътищата се допълва, че за връчени се считат и електронен фиш или наказателно постановление, глобата или имуществената санкция по които са заплатени, като за дата на връчване се счита датата на плащането.

Превоз на стока с висок фискален риск

Направени са изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс относно превоза на стока с висок фискален риск. Изисква се лице, което превозва такива стоки, при извършване на фискален контрол, да декларира предварително данни за превоз на стоки с висок фискален риск.

02.08.2023

РАБОТОДАТЕЛЯТ НЯМА ПРАВО ДА ПРЕКЪСВА ОТПУСКАТА НИ

Поради все по-осезаемата липса на работна ръка в някои предприятия част от работните места остават незаети, което създава напрежение между работниците и служителите с разпределението на дните за отпуска.

Важно е да отбележим, че практиката работодателят едностранно да прекратява платен годишен отпуск, който вече е разрешил, е незаконосъобразна.

Законът в България предвижда две възможности за прекъсване ползването на платения годишен отпуск.

На първо място прекъсване ползването на платения годишен отпуск може да се извърши когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен (например отпуск поради временна неработоспособност /болничен) или неплатен отпуск. Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя.

Прекъсването се извършва по искане на работника или служителя и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя. В законът не е предвидена специална законова форма за това искане. В практиката това обикновено се прави с устно искане за прекъсване ползването на платения годишен отпуск при представянето на болничен лист или друг документ, от който е видно, че е разрешен вид отпуск, различен от платения. Препоръчително е и в този случай процедурата да се оформи формално, чрез свободно подготвено от работника/служителя писмено изявление, което установява волята на страната отпускът да бъде прекъснат и отложен за по-късен момент.

Извън тези случаи, платеният отпуск на работника или служителя може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. За целта работникът/служителят или работодатлят, следва да връчи писмено искане на другата страна за прекъсване на платения отпуск. Уведомената страна съответно следва да изрази писменото си съгласие отпускът да бъде прекъснат от съответната дата и ползван допълнително.

Извън посочените два случая работодателят няма право да прекъсва едностранно (например със заповед) ползването на платен годишен отпуск, при положение че вече го е разрешил за определения период от време, освен ако работникът или служителят не даде изричното си писмено съгласие за това. Същото важи в обратната ситуация – без писменото съгласие на работодателя, работникът не може едностранно да прекрати ползването на годишната си почивка, освен в изброените по-горе случаи.

Съгласно българското законодатрелство размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, а някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск.

 

Справка:

чл. 175, ал. 1 от Кодекса на труда

чл. 175, ал. 2 Кодекса на труда

чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда

чл. 155, ал. 5 от Кодекса на труда

27.07.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: ПО-УБЕДИТЕЛНИ И ХАРИЗМАТИЧНИ В ДВЕ СТЪПКИ

Някои хора просто грабват вниманието и неусетно печелят доверието ни. Тяхното присъствие ни успокоява, а харизмата им кара всяка дума, излизаща от устата им, да звучи правдоподобно и завладяващо. Това е умение, от което всеки собственик на бизнес може да се възползва, но въпросът е как да го придобиете? Този вид чар може да изглежда като магически трик, необясним дар от Вселената или някаква генетична надареност. Науката обаче показва нещо различно.

Макар че на някои от нас по-лесно им се отдава да бъдат харизматични, изследванията показват, че изключителната харизма се гради върху определени действия и техники. Точно както някои хора може да са родени с повече музикални таланти от други, но всеки може да се научи да свири на инструмент, всички ние можем да се научим как да бъдем по-очарователни.

Има цял набор от умения, които могат да ви помогнат да подобрите харизмата си, като те започват от базови действия като по-честото усмихване и показване на интерес към казаното от другите и завършват с умствени трикове и манипулативни маневри. Но наскоро се натъкнахме на един трик, който е супер прост и не е широко известен.

Увереността върви ръка за ръка с убедителността

Трикът се появи в епизод от подкаста „Think Fast, Talk Smart“ на Бизнес училището към Станфордския университет, включващ дълга дискусия между професора от  Професорът от Училището Уортън към Университета на Пенсилвания Джона Бергер и преподавателя от Станфорд Мат Ейбрахамс. Бергер е автор на няколко хитови бизнес книги за маркетинг и убеждаване, като участието му в подкаста е свързано с най-новата му книга „Magic Words“.

Както подсказва заглавието, книгата се фокусира върху това как фините промени в езика могат да имат голямо въздействие върху поведението на хората. Звучи като страхотно четиво за всеки, който се занимава с продажби или убеждаване. В подкаста Бергер представя на слушателите някои от прозренията от  книгата. Сред тях е един от най-простите съвети за това как човек да изглежда по-уверен и убедителен.

Хората, които намираме за най-очарователни, отбелязва Бергер, споделят една основна характеристика. „Независимо дали става въпрос за гурутата, основателите на стартиращи фирми или лидери, които често се смятат за  харизматични, често има нещо, което ги свързва – те говорят с голяма увереност“, обяснява той.

„Има, разбира се, ситуации, в които лидерите наистина трябва да изразят съмнение и несигурност. Но като цяло „XYZ е най-доброто решение“ е по-убедително от „Мисля, че XYZ може да е най-добрият начин“, добавя Бергер.

„Е“ е по-убедително от „беше“

Бергер също предлага по-фина промяна, за да увеличите убедителността на думите си - използвайте сегашно време.

„Често, когато говорим за нещо, използваме минало време: „Този ресторант имаше добра храна“ или „Автобиографията на кандидата изглеждаше впечатляващо“,  казва Бергер.

Използването на минало време е естествено за много от нас, но също така ви прави по-малко убедителни, категоричен е той.

„Тяхната автобиография беше впечатляваща“ предполага, че когато сте я видели миналата седмица сте я оценили като впечатляваща, но това не означава, че все още я намирате за такава. Когато обаче кажа „Тази автобиография е впечатляваща“, аз казвам, че това нещо е било вярно не само в миналото, а завинаги. Самата готовност на човек да изложи подобно твърдение кара хората да смятат, че той е много по-убеден в него. В резултат самите те започват вярват в това“, обяснява Бергер.

Ако Бергер е прав, тогава извършването на тази проста промяна във времето си заслужава усилието. Просто замяната на минало време със сегашно е магически трик, който моментално ви прави по-очарователни и убедителни.

26.07.2023

ИМАМЕ ЛИ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ, АКО СМЕ БЕЗРАБОТНИ

Въпросите около придобиването и упражняването на правото на пенсиониране винаги са предизвиквали сериозен интерес както сред работещите, така и сред работодателите.

От една страна цялата предварителна подготовка със събирането на необходимите документи и процедурите, които следва да бъдат извършени, са доста сложни и специфични, поради което човек започва детайлно години преди това да проучва и подготвя изрядно нещата.

От друга страна, което всъщност е водещото, става въпрос за пари, които човек следва да получава след приключване на трудовата си дейност.

Въпреки засиления интерес към темата, не са малко случаите, в които работещите не знаят, че съгласно закона имат право на обезщетение в парична стойност, което им се полага, когато прекратят трудовия си договор и са натрупали необходимите възраст и трудов стаж за пенсиониране.

Разбира се има и обратният пример, в който човекът отлично знае, че следва да получи това обезщетение и насочва мислите си само върху него, без да очаква че за да го получи, той следва да е изпълнил законовите условия изцяло, защото ако има нещо, което не отговаря на изискванията, то обезщетение не се получава. Пример за подобна ситуация е когато човек придобие право на пенсиониране в момент, когато е безработен и търси своето обезщетение от „държавата“.

Дали имаме право на обезщетение при пенсиониране, когато нямаме трудов договор и кой следва да изплаща това обезщетение?

Нека преди всичко припомним правилото, че съгласно закона при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е придобил при същия работодател или в същата група предприятия 10 години трудов стаж през последните 20 години – на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетението може да се изплаща само веднъж.

Както може да се изведе от описаното горе, законът създава задължение за работодателя да изплати обезщетението само при прекратяване на трудовото правоотношение в случаите, когато по време на неговото съществуване работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това означава, че ако към датата на придобиване на правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст работникът или служителят не работи, той няма право на това обезщетение.

Когато правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е придобито преди прекратяване на трудовия договор, когато работникът или служителят не е работел, той няма право на обезщетението при пенсиониране. По същата причина, когато работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в период, в който е без работа, и след това започне работа, независимо дали при бивш работодател или при друг работодател, то при прекратяване на трудовото му правоотношение работодателят няма да е длъжен да му изплати въпросното обезщетение.

 

Справка:

чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда

25.07.2023

ОБЛЕКЧАВАТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОМОЩИ ЗА ПОСТРАДАЛИ ДОМОВЕ ПРИ БЕДСТВИЯТА

Облекчават процедурата за отпускане на социална помощ до 2500 лв. на хора и семейства, чиито жилища са пострадали при кризисни ситуации.

Обявлението за откриване на процедура за отпускане на помощта по новите правила, с които се разширява обхватът на подпомогнатите, е одобрено със заповед на министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, съобщиха от МТСП.

Съгласно промените в условията за кандидатстване средствата ще се отпускат независимо от дохода на заявителите за жилището им по настоящ адрес. Отпада изискването то да е единствено, но домакинството трябва да живее в него постоянно. По този начин ще се даде възможност повече семейства да бъдат подпомогнати.

Право на подкрепа от фонд „Социална закрила“ имат хора и семейства, пострадали при кризисни ситуации като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие. Средствата се отпускат целево за закупуване на оборудване или обзавеждане на пострадалото жилище или обект в жилищна сграда. То трябва да е законно построено и да се обитава законно от хората в домакинството.

За да имат право на помощ от фонда, те трябва да са получили еднократна помощ във връзка с възникналата кризисна ситуация по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане от дирекция „Социално подпомагане“, на чиято територия се намира жилището по настоящ адрес. При наличие на идентична помощ и от общинската администрация, трябва да са подпомогнати и с нея, както и да не са получили финансиране за оборудване и обзавеждане по друг ред.

Социална помощ при кризисни ситуации се отпуска след подаване на заявление-декларация по образец от пострадалите хора в общинската администрация по настоящ адрес и представяне на всички необходими документи. Управителният съвет на фонд „Социална закрила“ взема решение за отпускане на социалната помощ. Бюджетът на Фонда за социална помощ при кризисни ситуации е до 860 000 лв.

19.07.2023

ИМАМ ЛИ ПРАВО ДА ВЗЕМА ЗАЕМ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ МИ

В България отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения, оформени с трудов договор. Трудовият договор се сключва в писмена форма между работник или служител и работодател.

Законът изисква договорът да бъде сключен преди постъпването на работа, т. е. преди да започне неговото реално изпълнение. Както вече сме обсъждали в други текстове, няма пречка между двете страни да сключат други споразумения помежду си, като най-честият пример за това е под формата на граждански договор.

Дали законът в страната ни позволява работникът и работодателят да встъпват и в друг вид облигационни взаимоотношения, без това да бъде пречка за трудовите правоотношения, има ли ограничения относно начините за уреждане на подобни взаимоотношения?

Страните по трудовото правоотношение могат да встъпват и във всякакви други отношения помежду си, които нямат никаква връзка с полагането на труда. Няма никакви ограничения в закона, например, работодателят да отпусне паричен или друг заем на работник или служител, с уговорката за връщане на сумата на определени периоди от време или по начин, който двете страни са се споразумели.

Със сигурност в закона няма пречка и работодателят да бъде едновременно и наемодател на работника или служителя, който живее в жилище, собственост на работодателя. Същото се отнася и за други подобни примери на такива взаимоотношения. Важно е да уточним, че тези отношения са подчинени на общото гражданско законодателство, а ако от тях възникне спор, той ще подлежи на решаване по общия ред, а не по реда за решаване на трудови спорове.

Казано с други думи, облигационните взаимоотношения (предоставяне на заем под определени условия, предоставяне на жилище и заплащане на наем за ползването му и др.) нямат общо с трудовите и по никакъв начин не може да става въпрос за някакъв конфликт на интереси или друг вид нарушение на законодателството.

Практиката обаче познава много случаи на неразбиране и смесване на тези отношения. Често срещано е явлението работодателят да извършва удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя, за да възстанови сумата на отпуснатия му заем или друг вид задължение, без работещият да е дал изрично съгласие за това. В закона изчерпателно са посочени видовете удръжки, които могат да се правят от трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя.

Нарушение на закона ще бъде и дисциплинарно уволнение поради неизпълнение на задълженията на служителя като наемател в жилище, което е собственост на същия работодател. В Кодекса на труда е посочено, че чрез дисциплинарната отговорност се санкционират нарушения на трудовата дисциплина, а в дадения пример няма нищо общо с това.

В резюме може да се каже също, че дори между страните по трудовия договор да са възникнали едновременно и паралелни облигационни отношения, то тяхното развитие и контрол не следва да се смесва с правата и задълженията по трудовия договор. Ако подобна ситуация бъде подложена на административен или съдебен контрол, действията на работодателя вероятно ще се окажат незаконосъобразни, тъй като са предприети на основата на трудовото правоотношение.

19.07.2023

В БОРБА СЪС СКУКАТА НА РАБОТНОТО МЯСТО

Вероятно в работата ви има задачи, които не обичате да вършите. Всяка работа има аспекти, които могат да бъдат не особено приятни, както и всички имаме дни, в които не сме мотивирани да даваме най-доброто от себе си. Какво обаче може да кажем за случаите, в които човек постоянно изпитва скука и няма търпение работният ден да свърши?

Първата стъпка тук е да разберете каква е причината да се чувствате по този начин.

„Когато хората са отегчени, те запълват времето си с „кухи дейности“, като например онлайн пазаруване, преяждане, непрестанно скролване в социалните медии и т. н.“, казва Ани Розенкранс, директор „Хора и култура“ в платформата за HR услуги HiBob. „Скуката на работа не е по-различна, но този тип активности там могат да имат сериозни последици върху способността ви да останете на вашата позиция“, добавя тя.

Скуката може да е признак за нещо, което пренебрегвате. Помислете дали една от тези пет ситуации не се отнася за вас:

Работата ви вече не ви носи предизвикателства

Макар че всеки понякога изпитва отегчение от рутината на работното място, това не трябва да е обичайно, а още по-малко да описва вашето ежедневие, казва Розенкранс. „Това ви казва, че работата не ви носи достатъчно предизвикателства, че вече не сте ангажирани“, обяснява тя.

Добрата новина е, че намирането на решение зависи от вас. Започнете с признаване на липсата на предизвикателства, след което идентифицирайте първопричината и я адресирайте с вашия шеф. Розенкранс казва, че едно потенциално решение е да се включите в нови проекти, а друго - да помислите за това дали не е време да поемете различна роля и да говорите с началника си за повишение.

„Може да сте надраснали компанията или може да сте мечтали за пълна промяна в кариерата, но никога не сте имали смелостта да предприемете този ход. Това, което ще направите, и начинът, по който ще разрешите проблема, е изцяло във вашите ръце. Това е много овластяващо“, казва тя.

Липсата на предизвикателство може да означава, че сте достигнали „точка на съзряване на кариерата“, добавя Йоланда Оуенс, главен кариерен инструктор в сайта The Muse.

„Вие растете и съзрявате в кариерата си, подобно на личния си живот. Вашите предпочитания, вкусове, приоритети и обстоятелства се променят, карайки ви да узреете и да загубите интерес към средата, в която се намирате, изпитвайки скука от дейностите, които тя ви предлага“, казва още Оуенс.

Когато това се случи, Оуенс предлага да прецените дали можете да пренасочите уменията си в друга роля или да преразгледате работната си среда, за да видите дали можете да се почувствате целенасочени и продуктивни отново в работата си.

Готови сте за ново поле на развитие

Скуката може да е резултат и от надрастване не само на определена работа, но и на дадена индустрия или област, казва Марк Бери, старши специалист по човешки ресурси в Insperity.

„Днешните работници могат да очакват да имат няколко кариери през живота си“, казва той. „С това идва възможността някои отегчени служители да открият, че са надраснали определена индустрия или област, която някога е отговаряла на тяхната личност, цели и интереси.“

Ако постоянно се отегчавате, дори когато ви представят предизвикателни и ангажиращи проекти във вашата област, може да сте готови за ново кариерно развитие. Бери предлага да говорите откровено с HR относно възможността за прехвърляне в нов отдел, присъединяване към ротационна програма или търсене на обучение за придобиване на нови професионални умения.

Преминали сте към повторение на едни и същи задачи, което не изисква мисъл

Хората са мързеливи и пестещи енергия същества. Ние често спираме да търсим предизвикателства и изключваме мозъка си, когато знаем как да изпълняваме дадена задача след многократни повторения, казва Стефан Фалк, автор на „Intrinsic Motivation: Learn to Love Your Work and Succeed as Never Before“.

„Вместо това преминаваме към поведение, при което изпълняваме задачите по навик“, казва той.

Изпълнението на задачи по навик е добро от гледна точка на пестене на енергия, но води до скука, тъй като задачите вече не представляват предизвикателство. Нещо повече, когато вършим задачи, които смятаме за скучни, представянето ни обикновено се влошава, което ги прави още по-отегчителни, обяснява Фалк.

„Важно е професионалистите да разберат, че с времето всички задачи ще станат скучни – дори тези, които обичаме и които са ни мотивирали в миналото, ако не си поставяме предизвикателства и не използваме енергията си за развиване на нашите умения“, добавя той.

Отдалечили сте се от целта си

Скуката на работното място също може да е сигнал, че не разбирате причината да правите това, което правите, казва Нейтън Пиърсън от фирмата за управление на човешкия капитал Paycor.

„Когато служителите изпитват отегчение на работното място, те трябва да помислят дали техните мениджъри им предоставят смислени задачи и възможности за развитие, както и среда, която им позволява да процъфтяват“, казва той.

Пиърсън съветва да се запитате дали вашата работа все още е най-подходящата за вас. „Ако отговорът е „да“, тогава следващата стъпка ще бъде да говорите с преките си ръководители за поемане на нови задачи или за получаване на разяснения за целите и визията на компанията, за да разберете по-добре защо правите тези неща. Отделете време, за да прецените какво ви предлага тази работа освен заплатата. Ако няма нищо друго, това може да не е правилното място за вас“, казва той.

Въвлечени сте в негативна среда на работното място

За съжаление, обичайната среда в  много организации е негативна, казва Фалк. Постоянно оплакващи се хора и тези, които винаги търсят начин да влязат в конфликт с другите, са обичайна гледка на много работни места.

„Да бъдеш заобиколен от негативизъм или да участваш в него насочва ума да се фокусира само върху лошите аспекти на работата, което ни кара подсъзнателно да гледаме на интересните задачи като на не толкова приятни, а на скучните задачи като на крайно отегчителни“, обяснява той.

Фалк казва, че решението е да избирате мъдро, когато става въпрос за това с кого прекарвате времето си на работа, така че изживяването ви да се подобри.

Ново проучване на Галъп установява, че само 36% от служителите казват, че са ангажирани с работата и работното си място, което означава, че мнозинството от хората не са. Като отделите време да разберете защо ви е скучно, можете да направите нужните промени, които да подобрят положението ви. Тъй като прекарвате около една трета от живота си на работа, усилията определено ще си заслужават.

18.07.2023

КАКВА РАБОТА ТЪРСЯТ МЛАДИТЕ ХОРА И КОЕ ПРЕЧИ ДА ОСТАНАТ ТРАЙНО НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Мит ли е младежката безработица? Каква работа търсят младите хора и кое пречи на младежите от уязвими групи да останат трайно на пазара на труда?

Финално събитие от проекта "Зает занапред" на фондация "Конкордия – България" ще даде отговори на част от въпросите, свързани с младежката заетост.

Проектът е насочен към младежи на възраст 18-35 години, изпълнява се от март 2022 г. Консултирани са били 55 младежи от уязвими групи, включително с ангажиране в платена стажантска програма.

Провеждани са били обучения, свързани с емоционалната интелигентност и социалните умения, в които младежите от рискови групи имат значителни дефицити, поясни пред БНР Григор Стоянов, ръководител на център за временно настаняване на младежи в "Конкордия - България".

При младежи в риск да попаднат в социална изолация намирането на работа се оказва трудно, защото те нямат тази култура да се организират и да търсят и много често просто се отказват, посочи Стоянов пред БНР. Едно от най-сложните неща според него се е оказало мотивирането на самите младежи да се ангажират задълго.

"Имат типични за целевата група проблеми – финансови задължения поради бързи кредити и заеми, често имат запор, те търсят на първо време да могат да получават заплащането си възможно най-кратко – на ден, на седмица, защото са в ситуация, в която парите им трябват сега. На тях им е трудно да се възползват от стандартните предложения за работаТърсят краткосрочна заетост, сезонен труд. За тях перспективата да са дългосрочно наети от самото начало е нетипична и малко ги отдръпва от пазара на труда."

Голяма част от тези младежи от рискови групи са склонни да работят малко в сивия сектор, после известно време да не работят, след което отново да поработят някъде, което е неустойчив модел, подчерта още той.

"Маниер, който не предполага прогрес, който да им осигури стабилен живот."

На този фон има много работодатели, които заявяват нужда от неквалифицирана работна ръка, добави Григор Стоянов, като отбеляза отклика от страна на работодателите и тяхната подкрепа и ангажимент при наемането на тези хора.

"Пазарът на труда изключително много се промени. Докато преди десетина години се изискваше квалификация, опит, някаква специализация, ти сам да търсиш, да си активната страна. В момента работодателите са склонни да наемат хора, които нямат опит, квалификация, които просто искат да работят и да им осигурят всичко, така че те да придобият умения. Което е коренна промяна, позитивна, защото дава възможност на младежи, които иначе не биха имали стабилна работа, да я получат."

Стоянов обърна внимание и върху "крайно нереалистичната представа", "че винаги могат да заминат в страна от ЕС и там ги чака много високоплатена работа и всичко там е по-хубаво", което ги прави скептични към реализацията им тук.

18.07.2023

В КОИ СЕКТОРИ ФИРМИТЕ ТЪРСЯТ РАБОТНИЦИ

Само в 4 области  у нас безработицата остава над 10 на сто, показват данните на Агенцията по заетостта за май. Това са Видин, където безработицата е най-висока – 14,1 на сто, Враца – 10,1%, Монтана – 11,8 на сто и Силистра – 10,3%.

Най-ниска очаквано е безработицата в София град – едва 1,5 на сто, в Стара Загора, Пловдив и Габрово тя е 4%, а в Перник – 3,9 на сто. Висока остава безработицата в Благоевград – 9,5%, Кърджали – 9,4%, Ловеч – 9,3%, Разград – 9,5%, Смолян – 9,9% и Шумен – 9,4%.

И през юни Агенция по заетостта отново отчита спад в броя на регистрираните безработни в бюрата по труда. Те са 142 510, което е с 1 392 лица или с 1.0% по-малко от месец май. При тази численост равнището на регистрирана безработица през юни е 5.0%. Така спрямо предходния месец намалението е с 0.1 пункта, а спрямо юни 2022 г. също се наблюдава спад от 0.1 пункта.

Броят на новорегистрираните безработни през юни се увеличава – с 2 402 лица спрямо май 2023 г. Според отчетените данни те са 19 575 лица и са с 2 485 повече от броя им през юни 2022 г. Други 755 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца, с което се наблюдава увеличение спрямо предходния месец с над 12% на търсещите услугите на Агенцията по заетостта от тези групи. Увеличава се и броят на активираните през юни неактивни лица на пазара на труда от ромските и младежките медиатори, както и от трудовите посредници в бюрата по труда – за месеца те са общо 3 488.

Лек спад на броя започнали работа през юни отчита административната статистика на Агенция по заетостта – през месеца те са 14 176 при отчетени 14 775 през май. Работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 597 пенсионери, учащи и заети. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на преработваща промишленост – 17.6%, следват тези в хотелиерството и ресторантьорството – 14.7%, търговията – 12.6%,  държавното управление – 7.5%,  строителството 5.7%, хуманното здравеопазване и социалната работа – 5.0% и други. Близо 1 300 безработни пък започнаха работа през месеца в страни от ЕС с посредничеството на Агенция по заетостта.

1 356 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 349 по програми и мерки за заетост и 1 007 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси”. 326 безработни и заети са включени в различни обучения, а 281 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

През месеца в бюрата по труда са заявени 11 325 свободни работни места на първичния пазар, при 13 116 през май 2023 г. В реалната икономика най-много свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (25.5%), хотелиерството и ресторантьорството (15.2%), следват търговията (12.3%), държавното управление (9.1%), образованието (7.5%), административните и спомагателните дейности (6.0%) и строителството (7.0%).

Най-търсените от бизнеса професии през юни са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни; водачи на МПС и подвижни съоръжение; преподаватели; чистачи и помощници и др.

12.07.2023

ПРЕДИ ДА СИ ТРЪГНЕТЕ ЗАРАДИ ЛОШ ШЕФ

В екстремни ситуации - когато работите с шеф, който по един или друг начин ви подлага на тормоз, може да искате да се изправите срещу шефа си и/или да докладвате ситуацията на отдел „Човешки ресурси“. Но нашият съвет към повечето хора, напускащи токсични шефове, е да се придвижат грациозно до изходната врата по четирите начина, обсъдени тук.

 1. Обмислете го

Дори шефът ви да ви дразни, не действайте импулсивно. Отделете време, за да решите дали наистина искате да си тръгнете. Вашият шеф може да ви накара да се чувствате сякаш живеете в кошмар, но може да има основателни причини да не напускате. Например, може да усвоявате умения и да придобивате опит, които ще ви поставят в добра позиция за получаване на повишение или за работа на по-високо ниво другаде.

Един читател отговори: „Веднъж напуснах работа след само 6 дни - поради микромениджмънт.“ Докато бързането към изходната врата е разбираемо в такива ситуации, този скоростен подход не ви дава време поне да се опитате да подобрите ситуацията. Дайте малко време на решението си, претеглете плюсовете и минусите и се уверете, че не се отказвате от нещо, което може да се окаже по-добро, отколкото изглежда на пръв поглед.

Опасността в прибързаното напускане е това, че позволявате на някой друг (вашия шеф) да определи траекторията на вашата кариера.

 1. Не бъдете конфликтни

Когато решите да си тръгнете, винаги е изкушаващо да избухнете срещу човека, от когото бягате. Може да искате да кажете: „Не мога повече да понасям вашите идиотщини, напускам!“.

Може дори да искате да бъдете по-ясни, като кажете на шефа си, че има токсичен стил на управление, че губи хора, включително вас, защото не се справя с ролята си. Ако шефът ви е бил наистина токсичен, това може би е най-добрият курс на действие. Понякога е правилно да се изправите директно срещу нарушителя и да кажете това, което винаги сте искали да кажете,  така остарелите модели на поведение да бъдат оставени в миналото.

Но при нормални обстоятелства този подход би бил погрешен и кариерата ви може да пострада, тъй като подобно избухване би гарантирало, че този човек никога няма да каже добра дума за вас. Ако следващият ви работодател поиска препоръка, няма да получите особено добри отзиви от бившия ви шеф. Веднъж напуснах лош шеф, който редовно наричаше всички членове на екипа си идиоти, но така и не се изправих лице в лице с него, когато напуснах. Изчаках, докато той пътува и му се обадих, за да кажа, че си тръгвам. Благодарих му за всичко, на което ме научи. Тръгнахме си в добри отношения, като днес обядваме като приятели.

 1. Бъдете дискретни в офиса

Когато започнете да търсите следващата си работа, най-добре е да не споделяте новината (с изключение на близки приятели). Ако разгласите, че сте на пазара на труда, възприятието към вас ще се промени.

Вместо това пазете търсенето на работа в тайна, не споделяйте факта с шефа си или дори с колегите си. По този начин ще продължите да се възприемате като част от екипа и ще получавате нови задачи. Новините се разпространяват бързо в работна среда и ако кажете на някого, че търсите работа, тази информация непременно ще стигне до ушите на вашия шефа. В резултат може да има последствия, които бихте искали да избегнете.

 1. Не прибягвайте до жлъчни коментари за бившия си шеф по време на интервю за работа

Ако решите да напуснете лошия си шеф, най-добре е да не го атакувате по време на интервюто си за работа с бъдещ работодател. Това за вас може да е тема, заредена с емоционален заряд, и ако не внимавате, може да навлезете в твърде много негативни подробности и да провалите шансовете си да получите следващата работа.

Само помислете за това - кой би искал да наеме на работа човек, който постоянно се оплаква от бившия си началник, или пък е имал лоши отношения с него? Дори всичко да е било по вина на вашия шеф, не искате да попадате в подобен сценарии. Изводът, който вашият интервюиращ ще направи, е, че не се разбирате добре с хората. Способността за сътрудничество е едно от най-важните качества, които работодателите търсят. Не позволявайте на вашите лоши чувства към шефа да попречат на спечелването на място в мечтаната ви работа.

06.07.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ:  КАЧЕСТВОТО, КОЕТО ЩЕ НАПРАВИ НАМИРАНЕТО НА РАБОТА ПО-ЛЕСНО

Тези, които се насочват към пазара на труда днес или търсят повишение в рамките на компанията, за която работят, трябва да притежават едно решаващо качество - адаптивност.

В новия доклад на TopResume, озаглавен „What Turns Employers On—and Off—About Job Candidates, адаптивността оглавява списъка от 21 черти, които търсят мениджърите, отговарящи за назначаването на нови служители, търсят сред кандидатите за работа.

Това качество не винаги е било толкова търсено, като преди пандемията адаптивността дори не беше в списъка. Днес обаче тя е от ключова значение за успеха на всеки човек, търсещ работа. Причината за тази промяна е, че адаптивността демонстрирате, че ще можете да процъфтявате в днешната хаотична бизнес среда.

Как можете да демонстрирате това желано качество при търсенето на работа? Аманда Августин, кариерен експерт на TopResume, споделя няколко начина:

Покажете, че можете да намирате творчески решения

Първото нещо, което трябва да направите, когато се явите на интервю за работа, е да покажете, че можете да намирате творчески решения на проблемите. Не казвайте: „Аз съм приспособим“, но го демонстрирайте, като „покажете как сте внедрили креативни решения“, съветва Августин. Дайте конкретни примери за начини, по които успешно сте се справили с предизвикателствата.

Представете разказ за това как сте се сблъскали с някакъв проблем, като например ограничаване на бюджета или софтуерен проблем, и как сте се справили с него чрез прилагане на нов подход.

Бъдете конкретни. Покажете как и кога сте стигнали до своите заключения, как сте ги приложили и какви количествено измерими резултати сте получили от вашето творческо решение.

Бъдете отворени към нови идеи

Покажете, че не сте фиксирани в мисленето си, а сте отворени за нови идеи.

„Тази гъвкавост може да означава да работите наистина добре в екип и да осъзнавате, че идеята на някой друг е по-добра от вашата, като съответно се откажете от нея в името на по-големите цели“, обяснява Августин.

Търсещите работа трябва да подготвят поне една история, която показва как са преминали от вярата, че имат най-добрата идея, към слушането и откриването, че има по-добър подход, който са готови да възприемат.

Покажете гъвкавост с клиентите

Ако приемем, че кандидатствате за работа, която включва преки контакти с клиенти, то приемете интервюто като възможност да споделите случаи, когато сте демонстрирали гъвкавост в отношенията с клиенти.

„Покажете, че когато сте представили идея на клиент и той я е отхвърлил, вие сте били в състояние да запазите баланс и да предложите алтернативно решение“, казва Августин.

„Демонстрирайте как все пак сте отговорили на нуждите на клиента и сте го привлекли, дори ако първата ви идея не е била успешна“, добавя тя.

Тази история ще впечатли всеки мениджър, който търси кандидат, можещ да се справя с капризите и постоянно променящите се очаквания на клиентите.

Бъдете находчиви в постигането на целите

Независимо от длъжността, която заемате, можете да говорите за способността си да постигате цели, дори когато финансовите или човешките ресурси, които сте получили, са намалени.

Августин дава следния пример: „Да предположим, че сте мениджър. Екипът ви се е свил, след като компанията ви е съкратила някои от вашите подчинени, но все още се очаква да постигнете целта си. Планът, който сте имали, вече не работи. Покажете какви находчиви решения сте взели, за да постигнете основните си цели, дори когато обстоятелствата са се променили.“

„Това може да означава да покажете, че сте прехвърлили ресурси от един проект към друг. Може да означава, че сте ангажирали хора от различни отдели да ви помогнат. Искате да покажете, че сте много изобретателни в похода си“, добавя тя.

Поемете нови отговорности

Покажете своята адаптивност, давайки пример със случаи, когато сте поели допълнителни задачи, за да помогнете с изпълнението на важните задачи.

„Поемането на различни роли или изпробването на уменията в област, извън вашата длъжностна характеристика, ще ви позволява да покажете адаптивност“, обяснява Августин.

Тя обаче добавя, че това не означава да позволявате на хората да се възползват от вас. „Дава ви се възможност да покажете своята стойност. Това може да доведе до повишение, когато приемете нови отговорности“, каза Августин.

Бъдете в течение с нещата, усвоявайте нови умения

Когато говорите с мениджър, отговарящ за наемането на персонал, не пропускайте да отбележите, че вашите умения и знания са актуални, особено в бързо развиващи се области като технологиите.

„Веднъж месечно, дори и да не търсите работа, проверете видовете работни места, които биха ви заинтересували, и вижте какви умения се търсят. Ако откриете, че имате пропуск, вземете курс, който да ви подготви за новия пазар“, съветва Августин.

„Можете да започнете да запълвате тази празнина проактивно. И може дори да използвате това ново знание, за да предложите нещо на настоящата си компания. Демонстрирайте как се адаптирате към тенденциите в индустрията - по този начин ще помогнете както на настоящия си работодател, така и на себе си, подготвяйки се за следващата голяма позиция“.

05.07.2023

6 ПРИЧИНИ ЗА ПРЕГАРЯНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО И КАК ДА ГИ КОРИГИРАМЕ

Според редица проучвания при 49% от редовите служители и почти 60% от началниците в различните страни по света са забелязани признаци на бърнаут (или "прегаряне“). И често води до емоционално изтощение, значително намалява ефективността на работата, а също така повишава вероятността от здравословни проблеми, чести отпуски по болест и уволнение по собствено желание. В специална рискова група са хора с висока степен на невротизъм, перфекционисти и интроверти.

Въпреки факта, че много хора разбират проблема, не всеки знае как да го разреши. Тук са важни усилията не само на самите служители, но и на ръководителите на компанията. Но преди всичко е необходимо да се определи какво точно води до прегарянето.

 1. Твърде много работа

Твърде много задачи или постоянно претоварване са една от основните причини за бърнаут. Това може да доведе до проблеми не само с психическото, но и с физическото здраве. Изследвания потвърждават, че прекомерната работа влошава съня и повишава нивата на хормона на стреса кортизол.

Какво да правите, ако сте шефът

Изберете задачи за служителите въз основа на техните силни страни. Помогнете им да отделят приоритетните и важни задачи от тези, които могат да бъдат отложени за по-късно. Това ще позволи на служителите да не се претоварват с дребни и не спешни задачи.

Осигурете на подчинените си прости и ясни канали за комуникация, например чрез отдела за човешки ресурси. Служителите се нуждаят от удобен начин да дават обратна връзка, в случай че са претоварени с допълнителна работа или нещо се обърка.

Какво да направите, ако сте подчинен

Опитайте да разделите натоварването си. Използвайте метода на MoSCoW, планирането на "бегъл списък" или всяка друга техника, която прави възможно правилното разпределение на силите. И не забравяйте да правите почивки според нуждите - ще бъде много по-лесно да задържите вниманието си и да останете продуктивни.

 1. Свръхконтрол

Изследванията сочат, че автономността в работата подобрява нашето благосъстояние и има положителен ефект върху психическото благополучие. Микромениджмънтът или постоянният контрол върху всички наши действия, напротив, убива мотивацията.

Какво да правите, ако сте шефът

Опитайте се да не следвате всяка стъпка на подчинените си, а да станете нещо като ментор или треньор за тях. Разбира се, по-добре е незабавно да наемете хора с необходимите умения. Но също така от вас зависи да създадете удобна работна среда, така че служителите да знаят, че могат да задават всякакви въпроси и да бъдат честни относно нуждите си.

Също така, опитайте да оставите подчинените да правят свои собствени графици.

Какво да направите, ако сте подчинен

Говорете внимателно и любезно с шефа си. Обяснете, че разбирате целта на вашата работа и знаете какви стъпки да предприемете. Опитайте се не само на думи, но и на дело да убедите ръководството, че заслужавате доверие.

Например, ако искате да работите дистанционно няколко дни в седмицата, накарайте шефа си да настрои пробен период при вашите условия. Когато шефът ви е убеден, че сте толкова продуктивни у дома, колкото и в офиса, той ще започне да ви се доверява и ще ви даде свободата, която искате.

 1. Липса на насърчение

Може да се нуждаем както от финансово, така и от морално насърчение, за да се почувстваме важни. Когато не се чувстваме оценени, представянето ни пада значително и искаме да направим много по-малко за компанията.

Какво да правите, ако сте шефът

Насърчаването трябва да е искрено - всички изпитваме лицемерие и фалш. Не забравяйте да похвалите подчинените си и да забележите не само постигнатите резултати, но и положените усилия.

Не давайте служителите като пример един на друг. Това само ще развие ненужно съперничество и ще развали общото настроение в отбора. По-добре е, напротив, да насърчавате топлите отношения между служителите и да ги мотивирате да се хвалят по-често.

Какво да направите, ако сте подчинен

Ако не е обичайно във вашия екип да се радвате на успеха на другите, започнете да го правите сами. Направете комплимент на колега за добре направен проект. Ако работите по задача заедно, забележете как качествената работа на другия човек ви помогна да завършите вашата. Постепенно ще започнете да получавате същата обратна връзка и атмосферата ще се промени към по-добро.

 1. Лоши отношения в екипа

Постоянните кавги, престрелки и недоразумения не помагат при решаването на проблемите. Едва ли ще ходим на работа с удоволствие, където ни очакват неприятни хора и нови конфликти.

Още през 1999 г. Галъп провежда проучване, в което разкрива, че служителите, които имат добри взаимоотношения с колегите, се справят много по-добре със стреса. По-новите изследвания не дават напълно категорични резултати по въпроса, но също така убедено може да се твърди, че приятелските отношения между колегите помагат в работата.

Какво да правите, ако сте шефът

Организирайте редовно корпоративни събития, насърчавайте служителите да излизат на обяд или на събития извън работно време. Разпределете стая в офиса, където подчинените могат да се отпуснат и да говорят. Колкото по-сплотен е екипът, толкова по-добре ще продължи работата.

Какво да направите, ако сте подчинен

Погледнете колегите си. Може би сред тях има човек, с когото наистина можете да се сприятелите. Участвайте по-често в социалния живот на екипа - това ще ви помогне да се почувствате като част от екипа.

 1. Неравнопоставено третиране

Предубеденост, фаворитизиране, малтретиране от страна на колеги или шеф, несправедливо разпределение на заплащането или странни правила на компанията могат да доведат до прегаряне.

Различните нагласи могат да бъдат свързани с пол, националност, финансово състояние - във всеки случай работа, в която непрекъснато се занимаваме с подобни проблеми, не е особено вдъхновяваща. Проучване показва, че служителите, които са изправени пред несправедливост, са по-склонни да вземат болнични дни и да прегорят.

Какво да правите, ако сте шефът

Уверете се, че всички ваши подчинени имат равни права и възможности и спрете всякакви даже наченки на неравенство. Създайте система, която позволява на служителите да говорят за несправедливости, когато са ги преживели, най-добре чрез HR отделите. Не забравяйте да обсъдите и да намерите изход от подобни ситуации своевременно.

Какво да направите, ако сте подчинен

Ако редовно изпитвате дискриминация и унижение на работното място, моля, консултирайте се с ръководството. Ако негативът идва от самото ръководство, свържете се с мениджъра по човешки ресурси. Когато проблемът не е решен със седмици, месеци или дори години, а властите не правят нищо, има смисъл да се търси нова работа.

 1. Несъответствие на стойностите

Когато човек влезе в компания, чиито ценности са в противоречие с неговите собствени, той бързо може да започне да изпитва стрес и прегаряне.

Какво да правите, ако сте шефът

Бъдете отговорни при наемането на служители. Не забравяйте да слушате не само техния опит и постижения, но и да кажете за себе си: каква е вашата мисия, към какво се стремите, каква е вашата корпоративна култура . Това ще помогне да се отсеят неподходящите кандидати от самото начало.

Какво да направите, ако сте подчинен

Често ценностите на компанията, които ни казват на интервюто, остават на думи. Ако това сериозно ви пречи и вреди на психичното ви здраве, трябва да се свържете с ръководството или да потърсите друга работа.

Какъв е изводът?

Ако искате да се чувствате комфортно, слушайте себе си. Определете какво причинява прегарянето на работното място за вас и се опитайте да премахнете този фактор или да намалите въздействието му. Изберете това, което обичате да правите, и избягвайте това, което изсмуква енергия от вас. Например, пропуснете среща в Zoom, ако се чувствате неудобно с видео обаждане, и вместо това просто се обадете на колега.

Ако ръководите компания, бъдете внимателни към служителите си. Да, всеки от нас е отговорен за собственото си щастие и психическо благополучие. Но не забравяйте, че щастливите подчинени са ефективни подчинени. Веднага щом организирате комфортни условия за тях, ще забележите колко бързо вашият екип ще започне да движи компанията напред.

29.06.2023

ТЕХНИКИ ЗА УСПЕХ: СЪВЕТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

Търсенето на работа във всяка област винаги е интензивно и конкуренцията става по-жестока и поради новите предизвикателства, с които трябва да се сблъскате, за да получите работата, която искате. Ако сте един от тези, които вече са изпратили стотици автобиографии, без да получават положителен отговор, не се притеснявайте, има важни съвети за ефективно търсене на работа, за да ви наемат бързо.

Персонализирайте автобиографията

Независимо дали търсите работа в София, Пловдив, Варна или друг град в страната, то проверете дали имате цялата актуализирана информация в автобиографията си, с началната и крайната дата на всяка от позициите, които сте заемали, и дали опитът ви е подходящ за офертата за работа, за която искате да кандидатствате. Не забравяйте, че всяко CV трябва да е различно в зависимост от позицията, за която кандидатствате. Може да организирате съдържанието според това, което е най-подходящо за обявената длъжност.

Дизайнът на автобиографията може да помогне да привлечете вниманието на човека, който преглежда вашето CV.  Има сайтове, където можете да намерите помощ при избора на подходящ шаблон за автобиография, в допълнение към това можете също да намерите ръководства за добро мотивационно писмо.

Създайте контакти

Познаването на повече хора може да ви помогне да си намерите работа, тъй като ако те познават вас и вашите умения, ако знаят за позиция, която отговаря на вашия профил, биха могли да ви препоръчат или дори да напишат препоръчителни писма за бъдеща работа.

Използвайте социалните мрежи

Профил в социални мрежи, за да намерите работа, също е от съществено значение за напредъка в професионалната ви кариера, тъй като много компании за човешки ресурси и набиране на персонал използват този начин, за да намерят професионалисти, които покриват техните нужди.

Абонирайте се за сайтове с обяви за работа

Има стотици портали за работа, които предлагат оферти във всяка област на работа. Абонирайте се за един от тях, уверете се, че сте избрали предпочитанията на портала добре, така че да ви показва офертите за работа, които са най-подходящи за това, което търсите, и не забравяйте да зададете известия, за да видите най-новите оферти и да бъдете първият записал се.

Подгответе се за интервю

Това е последната възможност да убедите работодателя, че сте правилният човек за работата. За да бъдете по-успешни в тази задача, потърсете информация за компанията, в която искате да работите, разберете мисията, визията и основния бизнес и се опитайте да оформите отговорите си според философията на компанията.

Проучете често задаваните въпроси, които те обикновено задават на интервюта, и ги практикувайте пред огледалото или пред приятел или семейство и подгответе въпроси, които да зададете на интервюто. Въпреки че всичко, свързано с позицията, ви е изяснено, важно е да зададете поне един въпрос, за да проявите интерес към компанията.

Изпратете благодарствено съобщение

Едно нещо, което повечето хора не правят, е да се свържат с интервюиращия след приключване на интервюто. Поради тази причина е важно след интервюто да изпратите благодарствено съобщение и да подчертаете интереса си да бъдете част от екипа на компанията, тъй като това ще ви помогне да присъствате по-добре в съзнанието на работодателя и да се откроите от останалите кандидати.