Консултация: Как да ...

06.10.2022

ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪРЗ КРЕДИТ С ЛОШО ЦКР

Зад абревиатурата ЦКР стои т. нар. Централен кредитен регистър – информационна система, поддържана от Българската национална банка. Тя съдържа актуална информация за всички активни кредити, отпуснати от банките, небанковите институции, дружествата за електронни пари и платежните институции.

В Централен кредитен регистър се съхранява кредитната история на всички хора, които са теглили кредити от регистрирани институции, и до него се допитват всички фирми преди да отпуснат заем. По този начин кредитните институции разбират дали клиентите им са представили достоверна информация какви кредити имат и дали са ги покривали редовно в миналото.

В кредитния регистър се пазят данни за всички настоящи и минали кредити 5 години назад и ако през това време клиентът е забавял плащания или изобщо не си е покривал задълженията, се води с лошо ЦКР. Броят на закъсненията по изплащането на вноски също е отбелязан. При проверка на лице неговите кредити се разпределят в 4 групи – редовни, под наблюдение (закъснение между 30-90 дни), необслужвани (90-180 дни) и загубени (над 180 дни).

Давността на Централен кредитен регистър означава, че ако сте имали забавяния по кредити преди повече от 5 години, това няма да бъде отразено в справката към кредитните институции. Ако обаче сте имали по-скорошно забавяне, то не можете да направите нищо, за да го прикриете. Затова пък можете да сте последователни в следващите си плащания, което ще покаже, че сте отговорни към заемите си.

Банков кредит с лоша кредитна история

Шансовете да ви одобрят за кредит от банка са по-малки от тези при клиенти с добро ЦКР, но все пак не е невъзможно да получите заем. Условията в този случай може да бъдат малко по-различни, като по-висока лихва или някакви допълнителни такси. Не само небанковите институции, но и някои банки дават възможност на много хора да теглят бързи кредити, но за всеки от тях договорът може да има различни условия.

На всеки може да се случи да закъснее с месечните вноски. За това има най-различни причини – загуба на работа, непредвидени разходи и т. н. Затова и някои банкови институции имат политика да дават заеми и на хора с лошо ЦКР. Взема се под внимание кога са били закъсненията, броят на вноските, които са забавени, както и какви са били обстоятелствата, свързани с това.

Дори и да не притежавате добра кредитна история, много вероятно е да ви се отпусне кредит от няколко банкови институции, като всяко кандидатстване е строго индивидуално и зависи от много неща.

Вземане на бърз кредит с лошо ЦКР

Оценката на кредитната история като „лоша“ е до известна степен субективна и може да варира между различните кредитодатели. Ясно е обаче, че ако имате множество необслужвани задължения или срещу вас има заведени дела, едва ли някоя банка ще е склонна да ви кредитира.

Небанковите финансови институции от своя страна са по-гъвкави в преценката си и е възможно да бъдете одобрени за заем дори с по-сериозни пропуски. Тези заеми се дават за по-кратък период и имат по-висока лихва. Това ги прави високо ликвидни и подходящи и за клиенти с влошена кредитна история.

Спешните кредити се използват за покриване на неотложна нужда от финансови средства. Обикновено сумите може да се получат в рамките на деня, а при някои онлайн варианти – и до няколко минути. Много спешни кредити за по-малки суми се отпускат веднага и то само срещу лична карта. Разглеждането и усвояването е изключително бързо.

Един от начините да получите по-голям кредит, въпреки лошия си кредитен рейтинг, е да предоставите някакво обезпечение за него. Това може да бъде имот, автомобил или пък поръчител, чиято кредитна история е приемлива.

Коректните фирми за бързи кредити не целят умишлено да влошат финансовата ситуация на клиенти, които са прекалено „затънали“. Когато кредитор прецени, че с отпускането на заем ще навреди на лицето повече, отколкото ще помогне, отговаря на кандидатстването с отказ.

Бърз кредит при липса на трудов договор

Банките обикновено изискват наличието на трудов договор, за да си гарантират възвръщаемостта на отпуснатата сума. Това обаче ограничава хората, които не работят на трудов договор, дори да имат други доходи. По този начин немалко клиенти се оказват изключени от таргет групата и не успяват да получат кредит.

Приходите от майчинство, пенсия, наем и дори временен трудов договор вероятно няма да ви помогнат да се възползвате от кредитите с изискването за постоянен трудов договор. Въпреки че тези приходи са стабилни, банките рядко правят компромиси с изискването за документа.

Голяма част от фирмите за бързи кредити са готови да предоставят кредит без трудов договор при лоша кредитна история, именно защото приемат гореизброените за приходи. Въпреки това кредитните институции могат да поставят някои допълнителни условия – по-висока лихва, друг вид гаранция и т. н. Така почти всеки с лошо ЦКР и без трудов договор може да получи финансиране, но при по-неизгодни условия.

Как да подобрим кредитната си история?

Имайте предвид, че ако повечето кредитодатели ви отказват заем на база историята ви, вероятно е лоша идея да вземате още кредити, дори някъде да ви ги отпускат. Така рискувате да влошите положението още повече и излизането от него да стане още по-трудно.

Ако кредитът е наистина единствената ви алтернатива, кандидатствайте само за сумата, която ви е нужна, и не искайте допълнително пари отгоре. Така давате знак, че сте отговорни към финансите си и лошото ЦКР е било плод на независещо от вас стечение на обстоятелствата. Освен това ще се предпазите от висока лихва върху по-голяма сума.

Не си и помисляйте да излъжете или прикриете нещо от данните ви, независимо колко лошо ЦКР имате. Никоя финансова институция няма да ви отпусне спешен кредит, ако заподозре, че сте неискрени. Във ваша полза е винаги да избирате честността пред премълчаването.

Дори все още в справката за вас да фигурират забавяния на плащанията назад във времето, ако се вижда, че в момента сте редовен платец, шансът да ви кредитират отново е значително по-голям.

В случай, че не се справяте с изплащането на кредитите си, не теглете нови за погасяването им. Вместо това помислете за варианти за обединяване на задълженията или тяхното преструктуриране, така че да имате възможност с по-малка вноска постепенно да влезете в регулярност.

Не се крийте от кредитодателите – те също имат интерес да ви помогнат да намерите решение на проблема. Диалогът е от полза и за двете страни, а решението може да бъде промяна на погасителния план, преместване на вноски и т. н. Важно е да проявите инициатива за такъв разговор и да обсъдите план за справяне със ситуацията.

Нужни са усилия, като например плащане два пъти месечно или приоритизиране на плащанията и погасяването им едно по едно (ако кредиторите на края на опашката имат достатъчно търпение). Решението за изчистване на задълженията трябва да е детайлен план кога на кого какво ще се плаща. Регулярните плащания (макар и непълни) показват на кредиторите, че човек прави усилия и обичайно това забавя действията по принудително събиране на дълга.

Ако кредиторите не са готови на отстъпки, а се очаква затрудненията с плащанията да продължат във времето, тогава има смисъл да пристъпите към обединяване на задълженията. Обичайно това означава вземане на още един кредит, с който да се погасят наличните в момента заеми. Бонусът е, че от този момент нататък ще плащате само една вноска, която ще бъде съобразена с текущото ви финансово състояние.

Стъпки за повишаване на кредитния рейтинг

- Плащайте сметките си навреме – освен всички заеми и кредити, в тази графа се включват и наемът, комуналните услуги, телефонната сметка и т. н.;

- Изплащайте дълга и поддържайте ниски салда по кредитни карти и други револвиращи кредити – кредиторите обикновено обичат да виждат нисък коефициент на използване на кредитите (под 30%);

- Кандидатствайте и отваряйте нови кредитни сметки само при необходимост – ненужният кредит може да навреди на кредитния ви резултат по много начини;

- Не затваряйте неизползваните кредитни карти – това е интелигентна стратегия, тъй като закриването на акаунт може да увеличи коефициента на използване на кредитите ви;

- Не кандидатствайте за твърде много нови кредити, просто защото банковите институции ви отчитат като надежден кредитополучател – дори кредиторите могат да ви предложат нови изгодни заеми, ако реално нямате нужда от тях, то по-добре не ги приемайте.