Спад на младежката безработица отчита Евростат за 2021 г.

21.10.2022

СПАД НА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА ОТЧИТА ЕВРОСТАТ ЗА 2021 Г.

Равнището на младежката безработица (хора на възраст от 15 до 29 години) в ЕС се е понижило до 13 на сто през 2021 г. спрямо 13,3 на сто през 2020 г., отчита Евростат.

Ковид кризата и свързаните с нея мерки са повлияли непропорционално на младите хора по отношение на безработицата, най-вече през 2020 г., когато нивото на младежката безработица е нараснало с 1,4 процентни пункта, а общото равнище на безработицата с 0,4 процентни пункта. През 2021 г. обаче младежката безработица е намаляла малко повече (-0,3 процентни пункта спрямо 2020 г.), отколкото равнището на общата безработица (-0,1 процентни пункта от 7,1 до 7 на сто през 2021 г.).

Като се изключат регионите, за които данните са за 2019 г. (повечето в Германия), най-ниското равнище на безработица през 2021 г. е регистрирано в източните региони на ЕС: четири региона в Чехия, включително Жихозапад, който е с най-ниска регистрирана безработица сред регионите от ниво 2 на Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели (NUTS) - 3,7 на сто, три региона в Унгария (в това число и столичния регион на Будапеща - 4,8 на сто) и Велкополско в Полша (4 на сто). 

Най-високото равнище на безработицата е отчетено в Южна Европа. В 23 региона 30 на сто или повече от работната сила на възраст между 15 и 29 година е била безработна.  Начело в класацията са шест периферни или отдалечени региони с над 40 на сто безработица сред младите хора: Сиудад Аутонома де Сеута (56 на сто), Сиудад Аутонома де Мелиля (41,9 на сто) - и двата в Испания, гръцките Източна Македония и Тракия (45,1 на сто) и Западна Македония (42,3 на сто), Майот (43 на сто) във Франция и Сицилия (40,1 на сто) в Италия.

Равнището на младежката безработица (13 на сто) е било почти двойно по –високо, отколкото нивото на общата безработица (7 на сто) през 2021 г. и по-високо от общото ниво на безработица (за хора на възраст 15 - 74 години) във всеки един от 192 региона от ниво 2 на Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели, за които има налични данни.

В близо половината (46,4 на сто) от тези 192 региона равнището на безработица сред младите хора е било поне два пъти по-високо, отколкото общото равнище на безработица. Най-високото съотношение между тези два показателя е регистрирано във Вест, Румъния, където младежката безработица е 3,5 пъти по-висока, отколкото общата безработица. Относително високо съотношение (2,8 или 2,9 пъти по-високо) е отчетено в Базиликата и Молизе в Южна Италия и провинция Фламандски Брабант в Белгия.

По отношение на нивото на общата безработица в регионите от ниво 2 на Номенклатурата на териториалните единици за статистически цели през 2021 г. най-високото равнище е отчетено в южните и най-отдалечените райони на ЕС. Регионална безработица на равнище от поне 14,5 на сто е регистрирано в девет от 13 региона от Гърция (изключения са столичния регион Атика, Пелопонес, Йонийски острови и Северно Егейско море), осем региона в Испания, четири отдалечени региона на Франция и четири региона от Южна Италия.

Най-ниско равнище е регистрирано в Средноморавска и Прага в Чехия, Централно Задунавие и Западна Приданубия в Унгария, Варшавски столичен, Велкополско и Поморско в Полша - всички те с равнище на безработица в диапазона от 2,1 до 2,3 на сто.