Евростат: Годишната инфлация в България с ръст до 15,6% през септември

24.10.2022

ЕВРОСТАТ: ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ С РЪСТ ДО 15,6% ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ

Годишната инфлация в Европейския съюз, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени, се е ускорила през септември, до 10,9 на сто спрямо 10,1 на сто, регистрирани през август. Година по-рано - през септември 2021 г. - инфлацията в Съюза, бе на ниво от 3,6 на сто.

В същото време инфлацията в еврозоната през септември е достигнала 9,9 на сто в сравнение със същия месец на 2021 г., когато бе едва 3,4 на сто. През август годишното изменение на потребителските цени във валутния съюз възлизаше на 9,1 на сто. Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани на сайта й.

През септември в сравнение с август темповете на нарастване на потребителските цени и в ЕС, и в еврозоната, са регистрирали увеличение с 1,2 на сто.

В България годишната инфлация според Хармонизирания индекс на потребителските цени през септември е нараснала до 15,6 на сто, което е с 0,6 процентни пункта повече от августовските стойности на показателя. През септември 2021 г., отново на годишна основа, родната инфлация на потребителските цени е била на равнище от 4 на сто.

През септември спрямо август българската инфлация се е разширила с 0,7 на сто.

На 17 октомври Националният статистически институт отчете, че  годишната инфлация в страната ни през септември е достигнала 18,7 на сто. 

Най-ниски годишни темпове на нарастване на цените са регистрирани във Франция (6,2 на сто), Малта (7,4 на сто) и Финландия (8,4 на сто). На другия край на скалата с най-високи годишни нива на показателя са Естония (24,1 на сто), Литва (22,5 на сто) и Латвия (22 на сто). В сравнение с август годишната инфлация през септември спадна в шест страни членки, в една запази нивата си, а в двадесет се повиши.

През септември най-голям принос за годишната инфлация в еврозоната са имали цените на енергията (+4,19 процентни пункта), следвани от тези на храните, алкохола и тютюна (+2,47 п.п.), услугите (+1,80 п.п.) и неенергийните промишлени стоки (+1,47 пункта).