Повече безплатни прегледи за бременни без здравни вноски

26.10.2022

ПОВЕЧЕ БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА БРЕМЕННИ БЕЗ ЗДРАВНИ ВНОСКИ

Бременните жени, които са здравно неосигурени, ще имат право на повече здравни грижи по време на бременността, предвиждат промени в Наредба № 26 за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени.

Те ще имат право на до четири профилактични прегледи през времето на бременността извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Тези прегледи ще включват определяне на термин на раждане, мерене на кръвно налягане  и сърдечни тонове на плода, ехография, както и кръвни изследвания.

Прегледите и изследванията ще се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и от медико-диагностични лаборатории – самостоятелни или в структурата на лечебни заведения за извънболнична помощ.

Здравнонеосигурената жена има право свободно да избере лечебното заведение, където да се правят прегледите, пише още в наредбата. Тези промени ще влязат в сила от 1 януари 2023 г.

Броят на раждащите жени, чиято бременност не е била адекватно проследена от специалист, възлизат на около 7000 всяка година. Поне една трета от тежките заболявания при недоносените бебета се дължат на предотвратими усложнения от нелекувани инфекции на майката по време на бременността.