Дават по 400 лева помощ за отопление

27.10.2022

ДАВАТ ПО 400 ЛЕВА ПОМОЩ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

Предстои ни да одобрим допълнителни 20 млн. лева по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ за отопление в размер на 400 лева. Това заяви служебният премиер Гълъб Донев преди началото на вчерашното правителствено заседание.

По-късно социалният министър Лазар Лазаров обясни, че Министерският съвет е взел решение за подкрепа на най-уязвимите и социално слаби членове на обществото и даде подробности кой ще получава новата помощ за отопление. Очакваме 50 хил. души да бъдат подпомогнати с допълнителна подкрепа за отопление в размер на 400 лв., съобщи служебният вицепремиер по социалните политики на брифинг в Министерския съвет.

Лазаров допълни, че право на такава подкрепа ще имат хората, които са подали документи в срок, но са получили отказ за отпускане на помощ за отопление за предстоящия зимен сезон поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите „Бюро по труда“.  За тях не е нужно да бъдат подавани документи отново.

Право на подкрепа ще имат и хората, които отговарят на критериите, но не са подали документи в определения за това срок – 31 октомври 2022 г.  Те ще могат да подадат своите документи в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в Държавен вестник.

Той съобщи, че правителството предоставя и целеви помощи за отопление, като през тази година бяха направени промени в условията за допустимост за лицата, които имат право да ползват целеви помощи за отопление. Бяха отразени измененията в размерите на пенсиите, които се получиха в резултат от увеличението им през юли и октомври, така че хората да не отпаднат от целево социално подпомагане, поясни Лазаров.

Успоредно с това е предприета и една безпрецедентна стъпка, а именно увеличаване на размера на помощта за отопление с повече от 20 процента, като по този начин изцяло са отразени промените в инфлацията. За момента тази помощ е в размер на 623,55 лв. и се отпуска еднократно, така че хората да могат да направят избор в алтернативите за отопление, отбеляза министър Лазаров. Той посочи, че продължава да има регулиран пазар на цената на ел. енергията, така че хората имат възможност да направят най-добрия избор, който да ги удовлетворява във връзка с тяхното отопление.

Допълнителен елемент в тази посока е сключеното споразумение между Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане и Министерството на земеделието, които в лицето на държавните горски стопанства предоставят дърва за огрев на лицата, имащи право на помощ за отопление, при цени, които са изключително занижени, така че да не може с публични средства да се подкрепя спекула или друг тип нерегламентирани практики.

Срокът за предоставяне на тези помощи и кандидатстването за тях е до 31 октомври. Към момента са подадени повече от 360 хил. заявления, очаквам те да се увеличат до края на месеца, съобщи Лазаров и допълни, че около 285 хил. са онези, за които са отпуснати помощи. Лицата са ги получили вече и останалите, които са в процес на обработка, ще бъдат също включени към изплащането на помощите през следващия месец, каза той.