Консултация: Как да ...

16.11.2022

НЕ МОГА ДА ПОГАСЯВАМ КРЕДИТНИТЕ СИ ВНОСКИ – КАКВО ДА ПРАВЯ?

Трудно ви е да плащате месечните си вноски по кредита? Това може да има сериозни последствия, ако не действате навреме. Дори да сте допуснали финансова грешка, има шанс да я поправите, преди тя да влоши кредитната ви история и бюджета ви за години напред.

На първо място – не се отчайвайте и не бягайте от проблема. Има различни начини да подобрите положението си. Често пъти кредиторите са готови да преговарят за персонализиран план за плащане, съобразен с вашите възможности. Вашият заемодател може да се съгласи да намали или дори да паузира плащанията ви в зависимост от вашата ситуация.

Забавяне, консолидация или рефинансиране?

Ако имате еднократно затруднение и се очертава да платите със закъснение, опитайте се да направите вноска в рамките на 30 дни от датата на падежа. В много случаи тези забавени плащания дори не се вписват в Централния Кредитен Регистър, така че кредитната ви оценка няма да пострада. Когато осъзнаете, че няма да можете да се справяте с плащанията навреме в бъдеще, е време да предприемете действия, преди официално да сте закъснели с вноските.

Консолидацията или обединяването на кредити осигурява лесен и удобен начин да намалите месечните си разходи. Ако имате няколко заема, може да е добра идея да ги обедините в един. Така заплащате само една месечна вноска, на по-изгодна цена, на една дата, с една лихва и главница. Наличието на по-малко на брой кредити обслужвани навреме, повишава кредитната ви оценка, а в последствие дава достъп до по-високи суми и одобрение.

Рефинансирането може да се използва, само ако вече имате изтеглен кредит от банкова или небанкова институция. На практика, това е замяната на един кредит с друг, като целта на новата сделка е подобряване на условия за клиента. Това може да означава по-малка месечна вноска, по-нисък лихвен процент, по-кратък период на изплащане на задължението и други детайли, които биха повлияли благоприятно за по-лесното изплащане на дълга.

Осъществете контакт с кредитора си

Кредитните компании често проявяват разбиране, че финансовото положение се променя и могат да ви помогнат да избегнете влошаване на кредитната ви история. Преди да осъществите контакт, направете следните неща:

- Изяснете проблема си. Изпитвате ли еднократно затруднение – например спешен ремонт на автомобил, който е изчерпал банковата ви сметка? Или ще се сблъсквате с паричен недостиг месец след месец, защото доходите ви са се понижили? С други думи – каква е причината за невъзможността за плащане или забавяне. Предоставянето на кратко и ясно обяснение на вашия заемодател може да е от съществено значение;

- Създайте план. Опитайте се да си изясните какво може да ви помогне. Дали пропускането на едно или две плащания ще ви върне обратно в правия път? Кога бихте могли да възобновите извършването на нормални плащания? Или по-ниските месечни плащания за известно време ще ви помогнат да се стабилизирате финансово? Важно е да имате план за действие, с който да убедите кредитора си, че ще се справите с проблема.

Ако знаете от какво точно имате нужда, значи сте готови да се свържете със своя кредитор – колкото по-скоро, толкова по-добре. Не чакайте да изостанете с плащанията, за да осъществите контакт, тъй като в този случай заемодателят може да не бъде толкова благосклонен да ви окаже съдействие.

Обадете се или отидете на място и обяснете подробно положението си. Можете да предложите свой собствен план или да попитате какви опции за облекчаване на плащанията може да ви предложат и дали отговаряте на условията.

Повечето кредитори имат практика да предлагат помощ в определена степен според съответната ситуация. Например има програми за пропускане на плащане, които ви позволяват да пропуснете няколко плащания без неустойка, или коригирани планове за плащане с намалени лихвени проценти.

Трябва да изискате условията на всяко споразумение, което правите, в писмена форма. Тази документация ще ви помогне да не забравите някоя важна подробност и освен това служи като писмено доказателство, в случай че стане някакво объркване с вашия заемодател в бъдеще.

Приоритизирайте дълговете си

Преди да се заемете с дълговете по кредита, проверете дали някой от другите ви дългове не е по-сериозен – те се наричат ​​„приоритетни дългове“. Приоритетните дългове включват: наем и ипотека, газ и електричество, общински данък и съдебни глоби. Ако не се справите с приоритетните си дългове, може например да загубите дома си или да ви прекъснат енергийните доставки.

Първата стъпка е да си направите бюджет. Това ще ви помогне да разберете колко ви остава всеки месец след плащане на основните ви сметки и приоритетни дългове. Сумата, която ви остава, е вашият „наличен доход“. След това е важно да се придържате към определения бюджет и не само да не го надвишавате, а дори да опитвате да пестите.

Постарайте се да бъдете възможно най-точни. Преди да направите бюджет, намерете последните си банкови извлечения, фишове за заплати и извлечения по дебитни и кредитни карти. Бюджетният план ще ви помогне да прецените колко налични доходи можете да използвате за изплащане на други неприоритетни дългове.

Оптимизирайте разходите за живот

Съберете приходите и разходите си. Търсете начини за намаляване на разходите и увеличаване на приходите. Разходите за живот се изразяват в оценката на стоките и услугите, които консумирате, за да постигне достатъчна степен на удовлетвореност и да достигнете определен жизнен стандарт.

Нещата, които задължително трябва да продължите да плащате, са наем/ипотека, комунални услуги и транспорт. Научете се да оптимизирате разходите за храна и облекло. Това са пера, от които вероятно можете да спестите допълнителни средства, правейки известни компромиси.

Всички други разходи не са задължителни, което означава, че можете да се научите да живеете без тях, поне докато „си стъпите на краката“. Това включва всички „удоволствия“ като кабелна телевизия, кино, заведения, телефонни сметки, покупка на маркови стоки, скъпоструващи хобита и т.н.

Плащания по кредитна карта

Трябва да се опитате да правите поне минималното плащане по кредитната си карта. Ако платите по-малко от минималната вноска, кредитната компания може да добави такси. Това ще повлияе на размера на вашия дълг и на кредитния ви рейтинг.

Ако можете да си позволите да правите редовни плащания, настройте директен дебит към сметката на кредитната си карта. Това означава, че автоматично ще правите едни и същи вноски всеки месец. Продължавайте да плащате колкото можете.

Запазете копие от бюджета си. Ако се наложи да поискате от кредитната компания по-ниски вноски, можете да им представите своя бюджетен план. По този начин ще докажете, че не можете да си позволите повече от това, което предлагате да платите.

Обяснете ситуацията на своя кредитор и помолете за замразяване на лихви и други такси. Можете да преговаряте за паузиране на изплащанията по вашата карта – това означава, че няма да е необходимо да плащате нищо, докато ситуацията ви не се подобри.

Ако смятате, че няма вероятност финансовото ви положение да се подобри, може да обмислите прехвърлете на дълга към друга карта, която начислява по-малко лихви – това се нарича „прехвърляне на баланс“. Друг вариант е да вземете заем с по-ниска лихва от вашата кредитна карта.

Сравнете картите или заемите, които можете да получите от различни компании. Обърнете внимание дали ще има такса за преместване на баланса ви към друга карта, какви лихви и такси ще платите по новата карта или заем и каква е продължителността на всеки безлихвен период.

Използвайте заем или нова кредитна карта, само за да изплатите дълга, който вече имате. Не харчете повече от настоящата си кредитна карта. Избягвайте да вземате заем, който е свързан с вашето жилище, като например ипотека. Има риск да загубите дома си, ако не можете да го върнете.

Много е вероятно да не получите нов банков заем, ако имате влошен кредитен рейтинг. Това може да се случи, ако вече сте кандидатствали за много кредити или сте пропускали редовно месечни плащания. В този случай може да се наложи да прибегнете към услугите на фирма за бързи кредити.

Ако имате съмнения относно точността на кредитния си рейтинг, може да проверите дали той е правилно изчислен. Проверката няма как да го влоши, но може да успеете да коригирате грешка, за да подобрите оценката си.