Консултация: Как да ...

23.11.2022

КАК ДА ПОЛЗВАМЕ УСЛУГИТЕ НА НАП ПРЕЗ НОВИЯ САЙТ?

Националната агенция за приходите спря на 17 октомври от 17,30 часа, стария си електронен портал.

Повече от година, за удобство на потребителите, двата портала работиха едновременно, като през това време са прехвърлени всички потребителски профили и правата на достъп.

Потребителите, които използват Персонален идентификационен код или Квалифициран електронен подпис, не трябва да предприемат допълнителни действия, за да се идентифицират в обновения портал, тъй като е извършена миграция, с която правата на достъп и упълномощавания са прехвърлени автоматично.

В случай, че е извършено едно и също упълномощаване на едни и същи лица и в двата портала, ще се приеме, че потребителите, които са го извършили, са преминали вече към новия портал и упълномощаването от стария няма да се прехвърля, обясняват от Националната агенция за приходите.

Потребителите, които са ползвали портала с Квалифициран електронен подпис, ще продължат да имат пълен или частичен достъп за същите задължени лица, услугите за тях, както досега. Те ще могат сами да заявяват достъп до други задължени лица, да предоставят достъп до тяхното задължено лице, както и да преупълномощават трети лица, без да се налага на която и да е от страните да посещава офис на Националната агенция за приходите.

За потребителите с Персонален идентификационен код е важно да се отбележи, че при преминаване към обновения портал за е-услуги на Националната агенция за приходите, текущите им достъпи ще бъдат запазени и не са необходими действия от тяхна страна, посочват от приходната агенция.