България е трета в Евросъюза по дял на децата в риск от бедност

04.11.2022

БЪЛГАРИЯ Е ТРЕТА В ЕВРОСЪЮЗА ПО ДЯЛ НА ДЕЦАТА В РИСК ОТ БЕДНОСТ

През 2021 г. в Европейския съюз жителите под 18-годишна възраст, които са били изложени на риск от бедност или социално изключване, са представлявали 24.4 на сто от всички в тази възрастова група. Същевременно този дял при пълнолетното население на Съюза е бил 21.1 на сто, сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат.

Сред страните членки на Евросъюза през миналата година най-висок дял на непълнолетни в риск от бедност или социално изключване е регистриран в Румъния (41.5 на сто), Испания (33.4 на сто) и България (33 на сто). На другия край на скалата, страните с най-ниски подобни дялове сред непълнолетните си граждани са Словения (11 на сто), Финландия (13,2 на сто) и Чехия (13,3 на сто).

Данните сочат, че в България 33 на сто от непълнолетните са били застрашени от бедност или социално изключване през 2021 г. Така страната заема третото място сред държавите от ЕС с най-голям дял на непълнолетните, изложени на подобен риск. Този дял сред пълнолетното население е бил 31.4 на сто. Двата показателя представляват съответно около 400 хиляди непълнолетни и около 1.794 милиона пълнолетни българи. И при двете възрастови групи жените са били по-застрашени, като 204 хиляди момичета под 18 години са били изложени на подобен риск, както и 1.006 милиона пълнолетни жени.

През 2020 г. делът на непълнолетните българчета, застрашени от бедност или социално изключване е достигнал 36.2 на сто, с което България е била на второто място (след Румъния с 40.7 на сто) сред страните членки с най-голям подобен дял. Отново през 2020 г. делът на застрашените от бедност пълнолетните българи е бил 33.1 на сто.

В 18 от 27-те страни членки през миналата година непълнолетните са били изложени на по-висок риск от бедност или социално изключване в сравнение с възрастните. Най-големи разлики в индикаторите, обхващащи двете възрастови групи, са регистрирани в Люксембург (10.5 процентни пункта), Румъния (8.7 п. п.), Испания и Австрия (6.8 п. п. за всяка), като във всяка от изброените нивото на застрашените непълнолетни надскача това на пълнолетните.

Противно на това, в 9 от страните от Съюза възрастните са били изложени на по-висок риск от бедност или социално изключване в сравнение с непълнолетните: Латвия, Естония, Дания, Хърватия, Словения, Литва, Холандия, Финландия и Полша. Най-големи разлики между двете възрастови групи сред тези 9 държави са се наблюдавали в Латвия (7.4 п. п.), Естония (6.0 п. п.) и Дания (4.0 п. п.).

ЕС си е поставил за цел да намали броя на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, с поне 15 милиона до края на десетилетието, като от тях поне 5 милиона трябва да са под 18-годишна възраст, посочва на сайта си Евростат. Децата, които растат в бедност или в риск от социално изключване, срещат трудности да се справят добре в училище, да се радват на добро здраве и да реализират пълния си потенциал по-късно в живота.