Консултация: Как да ...

21.12.2022

КАК ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ СКЪСАНА БАНКНОТА?

Много хора не знаят как да постъпят, ако в ръката им попаднат скъсани, захабени или деформирани банкноти и монети. Всъщност такива парични знаци може да бъдат подменени във всяка банка, вкл. и БНБ. Как става това е описано в Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите. От Асоциация "Активни потребители" обясняват каква е процедурата.

Преди подмяна банковият служител проверява автентичността на парите. Ако се появят съмнения за фалшифициране или съмнения за умишлено повреждане, тези пари се задържат от съответната институция и се предават за експертиза в БНБ, като за "ареста" се издава документ.

Не всяка банкнота или монета се приема за смяна. Има критерии за "допустимите" повреди и те са описани в наредбата:  

- банкноти, които са повредени в незначителна степен от нанесени бележки, цифри, черти от молив, писалка, химикалка или друг тип пишещо/печатащо средство;

- монети, повредени от окисляване или износване;

- банкноти, повредени в резултат на активирани средства против кражба, за които е установено, че не са обект на престъпление.

Замяната се извършва след оценка

Повредена банкнота, от която е запазена най-малко 3/4 (75%) от площта ѝ или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта ѝ, се заменя по пълна номинална стойност;

Повредена банкнота, от която е запазена най-малко 1/2 (50%) от площта ѝ, се заменя по половината от номиналната ѝ стойност;

Повредена банкнота, от която е запазена по-малко от 1/2 (50%) от площта ѝ или сглобените части от банкнотата възстановяват такава част от площта ѝ, не се заменя;

Банкнота, сглобена от части на различни банкноти, се оценява, като за всяка отделна част се прилагат горните правила;

Повредена монета, на която се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, се заменя по пълна номинална стойност;

Ако не се разпознават изображенията на лицевата и/или обратната страна, монетата не се заменя;

Ако е запазен само вътрешният кръг и се разпознават изображенията на лицевата и обратната страна, монетата се заменя по пълна номинална стойност;

Ако металната пара е перфорирана или рязана, не се заменя.

Два съвета от "Активни потребители":

- При пазаруване, ако ви върнат похабена банкнота или монета, най-добре е веднага да поискате по-запазен паричен знак. Търговецът трябва да отдели тези пари и да ги смени за нови в някоя банка.

- Ако откриете в портмонето си изхабена или скъсана банкнота, не се опитвайте да я пробутате на някоя каса, просто отидете да я подмените в най-удобния за вас банков офис.