Финансовата подкрепа за хората с увреждания ще се повиши с 22% през 2023 г.

09.11.2022

ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЩЕ СЕ ПОВИШИ С 22% ПРЕЗ 2023 Г.

„Финансовата подкрепа за 670 000 души с увреждания ще се увеличи с 22% през 2023 г. Повишаването й е продиктувано от решението на служебното правителство да повиши стойността на официалната линия на бедност в страната, която от 1 януари ще нарасне от 413 лв. на 504 лв.“. Това каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който представи предприетите от служебния кабинет мерки в подкрепа на хората от уязвимите групи по време на парламентарен блицконтрол.

Конкретният размер на финансовата подкрепа за различните групи хора с увреждания се определя като процент от линията на бедност за съответната година. Например, за хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност, ще достигне 287,28 лв. 

Министър Лазаров подчерта, че служебното правителство е предприело и мярка за увеличаване на броя на хората, които ползват целеви помощи за отопление. Очакванията са около 310 000 хора и семейства да получат помощ от 623,55 лв., която е със 100 лв. повече в сравнение с предходния зимен сезон. Други 50 000 допълнително ще получат еднократна помощ от 400 лв.

„С цел осигуряване на дърва на преференциални цени за нуждаещите от държавните горски стопанства подписахме споразумение с Министерството на земеделието и Агенцията за социално подпомагане“, припомни вицепремиерът Лазар Лазаров.

Той добави, че Министерството на труда и социалната политика е стартирало Програмата за храни и основно материално подпомагане (2021-2027 г.), като по този начин е осигурена възможност общините да продължат да предоставят услугата „Топъл обяд“ на повече от 70 000 души без прекъсване през зимните месеци.  

Министър Лазаров подчерта, че с внесения проект на закон за удължаване на действието на държавния бюджет от 2022 г. служебното правителство гарантира, че няма да се допусне намаляване на пенсии и нито едно социално плащане.