Над 3,2 млн. лева ще бъдат насочени към заетост на хора с увреждания и трайно безработни

16.11.2022

НАД 3,2 МЛН. ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИ

Над 3,2 млн. лева по Националния план за действие по заетостта ще бъдат преразпределени към програми и мерки за заетост и обучения на безработни хора с увреждания, продължително безработни и хора в предпенсионна възраст. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Предложението на министерството е подкрепено от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Близо 1,2 млн. лева допълнително ще бъдат насочени към Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания поради засиления интерес на работодателите. Програмата осигурява възможност за трудова реализация и двугодишна заетост за безработни хора с увреждания.

Средствата по програмата „Помощ за пенсиониране“, която предлага дългосрочна субсидирана заетост, ще бъдат увеличени с над 820 000 лева, 700 894 лева ще бъдат насочени към насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта.

С близо 500 000 лв. ще се увеличи бюджетът на програмата за обучение и заетост на продължително безработни.

За периода януари - септември 2022 г. по програми и мерки по Националния план за действие по заетостта е осигурена работа за 23 210 безработни, а 9 161 души са включени в обучения.

На заседанието си на 26 октомври служебното правителство прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МТСП за гарантиране заетостта на повече от 11 500 безработни от неравнопоставените групи на пазара на труда - продължително безработни, младежи до 29 години, хора с увреждания, с ниско или без образование и квалификация, наети по Националния план за действие по заетостта през 2022 г., съобщиха от пресслужбата на кабинета. Допълнителният финансов ресурс е в размер на 48.2 млн. лева.