Предлагат пожизнена инвалидност за някои заболявания

18.11.2022

ПРЕДЛАГАТ ПОЖИЗНЕНА ИНВАЛИДНОСТ ЗА НЯКОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Промени в Наредбата за медицинската експертиза предлага Министерство на здравеопазването. Те предвиждат да се повиши процентът на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане при някои заболявания, а при други срокът на инвалидност да стане пожизнен.

Така например за болни от диабет тип 2, при които са налице две и повече усложнения се предлага да имат пожизнен срок на инвалидност. Причината е, че на този етап от развитието на заболяването прогнозата за подобряване на състоянието е негативна, пише в мотивите към законопроекта. Пожизнен срок на инвалидност се предлага и при хората, страдащи от много честите и тежки епилептични пристъпи, както и за тези с  тежка степен на Множествена склероза.

При средночестите пристъпи на епилептични пристъпи се предвижда процентът на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане да се промени от 70 на 71, което поставя болните в по-високата група на инвалидност. Пожизнен срок е предложен и при карцином на щитовидната жлеза и преживяемост след петата година.

При децата и при възрастни с психични заболявания чужда помощ може да се определи и при степен на увреждане под 90 на сто в зависимост от естеството на заболяването и възможността за отглеждането на децата извън семейството (детска ясла, детска градина, училище и други), а за лицата с психични заболявания и в зависимост от загубата на базисни социални и ключови умения, водещи до невъзможност за съществуване без контрол, предвиждат още промените.

Предлага се и изцяло нова класификация на степените на загуба на слуха и съответстващата им оценка в проценти, съобразно последната класификация на Световната здравна организация, свързана с прилагане на таблицата на Клодил Портман.

По нова методика ще се определя и процентът на намалена работоспособност и степен на увреждане, когато са налице няколко увреждания.

Оценката се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 %, се прибавят 20% от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определенa 100% трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане, съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивите на експертното решение, заедно със съответната отправна точка и процент.

Регламентира се издаването на болничен лист за гледане на дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома, и за гледане на дете до 12-годишна възраст, посещаващо детско заведение или училище, върнато оттам, поради наложена карантина на това заведение или училище, или на отделна група или клас в него.