Какви са очакванията на европейците за инфлацията и доходите

21.12.2022

КАКВИ СА ОЧАКВАНИЯТА НА ЕВРОПЕЙЦИТЕ ЗА ИНФЛАЦИЯТА И ДОХОДИТЕ

Очакванията на потребителите за темпа на инфлацията през следващите 12 месеца нарастват спрямо септември, докато за следващите 3 години остават без промяна, се казва в доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ) за проучване на потребителските нагласи през октомври 2022 г.

Обобщеното ниво на очакване е за растеж на инфлацията с 5,4 на сто през следващите 12 месеца, докато през предходния период предвижданията на потребителите бяха за увеличение с 5,1 на сто. Що се отнася до нарастването й през 3-годишния период, то очакванията остават без промяна от 3 на сто. Несигурността относно темпа на инфлация през следващите 12 месеца се увеличава значително след началото на войната в Украйна, отчита ЕЦБ.

Нарастват очакванията на потребителите за растежа на разходите и доходите в номинално изражение през следващите 12 месеца. Очакваният ръст на разходите продължава да изпреварва този на доходите.

Потребителите очакват номиналните им доходи да нараснат с 0,7 на сто през този период, докато през септември предвижданията им бяха за увеличение с 0,6 на сто. По отношение на номиналните им разходи, потребителите очакват през следващите 12 месеца те да се увеличат с 4,5 на сто при прогноза през септември за ръст от 4,7 на сто.

Очакванията за темпа на икономически растеж през следващите 12 месеца намаляват (от -2,4 на сто през септември на -2,6 на сто през октомври), докато потребителите прогнозират, че ръстът на безработицата ще се увеличава през този период. Очакванията се увеличават на 12.5 на сто при 12,2 на сто през септември.

Потребителите очакват пазарната цена на жилищата им да се увеличава с по-слаби темпове през следващите 12 месеца. През октомври прогнозите са за поскъпване с 3,0 на сто, докато през септември бяха за увеличение на цените с 3,4 на сто.

Очакванията на потребителите са за продължаващо повишаване на лихвените проценти по ипотечните кредити до средно равнище от 4,7 процента.