ЕЦБ и БНБ с важно споразумение, доближаващо ни към еврото

23.12.2022

ЕЦБ И БНБ С ВАЖНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ДОБЛИЖАВАЩО НИ КЪМ ЕВРОТО

Подписано е важно рамково споразумение между Българската народна банка и Европейската централна банка, съобщи БНБ. То е свързано с платформа за обработка на трансакции на държавни ценни книжа на Евросистемата. 

Така Депозитарят на държавни ценни книжа, който е собственост на БНБ, ще може да предлага на своите участници т. нар. принцип "доставка срещу плащане" на ценни книжа и парични средства в централнобанкови пари.

През 2021 г. платформата, към която българският депозитар на държавни ценни книжа се присъединява, е обработвала средно по 700 000 трансакции дневно.  

Това е поредната важна стъпка на финансовата ни система по пътя към еврото.