Как ще се вдигнат социалните помощи от тази година

03.01.2023

КАК ЩЕ СЕ ВДИГНАТ СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ОТ ТАЗИ ГОДИНА

От 1 юни 2023 година повече хора ще попаднат в системата за социално подпомагане, ще се повишат и размерите на месечните помощи. Те вече ще се изчисляват като 25 процента от линията на бедност, а през 2024 г. като 30 на сто от прага, който ежегодно се актуализира.

От десетилетия като  база за достъп и за определяне на размерите на помощите се ползва Гарантираният минимален доход, който ще остане в историята. Какви са приетите преди дни от Народното събрание промените в Закона за социалното подпомагане?

От социалното министерство изчисляват, че през 2024 година над 115 хиляди ще са хората, които ще получават месечни помощи, сега те са 63 хиляди, а освен това, заради обвързването с линията на бедност, която тази година вече е 504 лева, се повишават и изплащаните средства.

„Ако през 2022 г. едно лице над 65 г. живее само и границата за достъп е била 115,50 лв., то след 1 юни 2023 г. тази граница ще бъде 176,40 лв., съответно и това ще бъде размерът на месечната помощ, ако лицето няма доход.

Друг пример – ако едно лице с трайно намалена работоспособност – 70 и над 70 на сто от границата за достъп през 2022 г., сумата е била 103,50 лв., то след влизане на закона в сила вече границата за достъп ще бъде 157,50 лв. и съответно размерът на получаваната помощ. Така че, ако сравним 103 лв. към 157 лв. ще видим това значително увеличение, като през 2024 г. помощите ще бъдат още по-високи с оглед увеличената линия на бедност за тази година и съответно увеличеният процент към линията на бедност не по-малко от 30%“, обясни заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска пред БНР.

Приемането на промените в закона за социалното подпомагане  беше наложително и защото е заложено като условия по втория транш, който страната ни ще поиска по Плана за възстановяване и устойчивост и защото България получаваше редовни критики, че няма адекватни инструменти за подпомагане. До юни ще се приемат и промените в подзаконовата нормативна база, предвиден е по-облекчен достъп и по щадящи рестрикции спрямо хора, временно лишени от помощи.