Минималната работна заплата става 780 лева от 1 януари 2023

03.01.2023

МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА СТАВА 780 ЛЕВА ОТ 1 ЯНУАРИ 2023

Минималната работна заплата става 780 лв. от 1 януари 2023 г., реши правителството. Размерът ѝ се повиши с 9,9% спрямо досегашната й стойност, а увеличението на годишна база е с 20%. Това съобщи вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров.

При определянето на новия размер на минималната работна заплата са отчетени реалните параметри на макроикономическата среда и възможностите на държавния бюджет. „Това ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и на неравенствата в разпределението на доходите“, заяви вицепремиерът Лазаров. 

Ръстът на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда, ще увеличи мотивацията на работната сила и ще намали нелоялната конкуренция. „Чрез това увеличение ще бъдат подкрепени също работещите в социалните услуги и личните асистенти по механизма за лична помощ, чиито заплати се определят с коефициент съобразно размера на минималната работна заплата“, подчерта министърът.

С приемането на новия размер на възнаграждението се създават условия за изготвяне на механизъм за определяне на минималната работна заплата. „Разработването му ще започне в началото на 2023 г., когато съвместно със социалните партньори ще започнем работа и по създаването на предпоставки за прилагането на Директивата за адекватните минимални работни заплати“, обясни вицепремиерът Лазаров.