Програмата Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Европейската комисия

06.01.2023

ПРОГРАМАТА INTERREG VI-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ОДОБРЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Програмата Interreg VI-A Румъния-България беше одобрена от Европейската комисия на 30 ноември 2022 г.

Програмата Interreg VI-A Румъния-България има общ бюджет от 207,45 милиона евро, посветен на местните общности в 7-те окръга в южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и 8 области на северна България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра).

Програмата има за цел да финансира проекти в областта на мобилността и свързаността, опазването на околната среда и биоразнообразието, превенцията на риска и адаптирането към изменението на климата, образованието, туризма и културата.

Също така, една от основните ни цели е развитието на Маршрут Евровело 6, който ще допринесе за интегрираното развитие на региона чрез стимулиране на туризма и културната дейност, укрепване на местната икономика и улесняване на транспорта между дунавските градове.

Подробна информация за тази програма можете да намерите тук.