117 млн. лв. за семейни фирми по новата програма за конкурентоспособност

11.01.2023

117 МЛН. ЛВ. ЗА СЕМЕЙНИ ФИРМИ ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Още през януари 2023 г. Министерството на иновациите и растежа ще стартира кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти.

То ще бъде възможно по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия на стойност над 117 млн. лв. Тя е по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията".

Процедурата ще бъде насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Кандидатстването ще се осъществява само електронно през системата ИСУН.