Проучване и изследване на пречките и проблемите, свързани с обезкуражаване на хората в неравностойно положение при влизане на пазара на труда

Проучване и изследване на пречките и проблемите, свързани с обезкуражаване на хората в неравностойно положение при влизане на пазара на труда

a3_survey-and-study_final-report_final-version-bg.pdf [1.95 Mb] (свалено: 24)        Виж файлa он-лайн: a3_survey-and-study_final-report_final-version-bg.pdf