Отваряме 7 процедури в подкрепа на бизнеса за 1,2 млрд. лв. през първите шест месеца на 2023 г.

23.01.2023

ОТВАРЯМЕ 7 ПРОЦЕДУРИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ЗА 1,2 МЛРД. ЛВ. ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2023 Г.

От Министерството на иновациите и растежа информират за процедурите за кандидатстване, които са по Плана за възстановяване и устойчивост и структурните фондове на ЕС.

На 30.12.2022 г. министерството публикува на сайта си първите 953 компании, които ще бъдат финансирани по първата мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост – „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. Тя е за обновяване на технологичния парк на микро-, малки и средни предприятия. До края на януари – началото на февруари Министерството на иновациите и растежа ще публикува спечелилите финансиране компании и по втората мярка от Националния план за възстановяване и устойчивост – „ИКТ решения и киберсигурност“, по която помощта е безвъзмездна и без финансово съучастие от страна на фирмите.

„Само по линия на Министерството в следващите шест месеца отваряме за кандидатстване седем, а до края на годината още три процедури (общо десет) по три направления – Националния план за възстановяване и устойчивост, новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) и новата за България Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027. Това е финансова инжекция от над 1,2 млрд. лв. за първите шест месеца и близо 2 млрд. лв. до края на 2023 г. за предприятията“, коментира министър Пулев.

От думите му става ясно, че през февруари предстои отварянето на една от най-чаканите от бизнеса процедури – „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ (за фирмите) с бюджет 200 млн. лв.