Обществена консултация за актуализиране на пределните цени на разходите по проекти, финансирани от програма „Интеррег V-A Румъния - България" 2014 - 2020 г.

13.01.2023

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕДЕЛНИТЕ ЦЕНИ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ - БЪЛГАРИЯ" 2014 - 2020 Г.

Срок за участие: до 20.01.2023 г.

Настоящият списък с таванови цени може да бъде намерен тук: https://www.interregrobg.eu/en/rules-of-implementation/programme-rules/ceilings.html.

Предложенията си може да изпращате на sc@calarasicbc.ro до 20-и януари 2023. За предложения за изменение, моля, прикачете следното:

  1. Референтни връзки за оферти, налични на пазара или
  2. Оферти от икономически агенти.

За повече информация посетете https://interregrobg.eu