Министерство на иновациите и растежа: През февруари отваряме процедурата за ВЕИ и локално съхранение на енергия за 200 млн. лв.

24.01.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА: ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ОТВАРЯМЕ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЕИ И ЛОКАЛНО СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ЗА 200 МЛН. ЛВ.

През февруари ще стартира кандидатстването по процедура „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ на стойност 200 млн. лв. Тя е третата, която Министерството на иновациите и растежа отваря по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от Мария Младенова, началник на отдел „Подбор на проекти и договаряне“ към Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в министерството.

Общественото обсъждане на процедурата беше обявено на 12 декември и приключи месец по-късно – на 12 януари. Кандидатстването на фирмите ще продължи три месеца. Мярката е за изграждане на фотоволтаична система – т. нар. соларни панели, които да бъдат монтирани върху покрива на даденото предприятие, фасадата му или на терена, на който се намира то. Батериите за локално съхранение на енергия ще могат да я съхраняват до няколко дни, а самата енергия ще се произвежда единствено и само за собствена употреба, без да може да се препродава и връща в енергийната система на страната.

По процедурата ще могат да кандидатстват освен микро-, малки и средни предприятия, но и такива със заети до 499 лица или с до 1 500 лица. „Очакваме интересът към процедурата „ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия“ да бъде още по-голям от този към двете вече приключили процедури в министерството“, каза Мария Младенова. По думите й, до момента по двете обявени процедури само за 5 месеца има получени над 10 200 проекта.

По първата – „Технологична модернизация“ са постъпили над 2500 проектни предложения, а по втората – „ИКТ решения и киберсигурност“, над 7700 проекта. „Сериозен интерес от страна на фирмите към Националния план за възстановяване и устойчивост, освен от София, има и от Пловдив, Варна и Русе. Надяваме се и останалите области да стават все по-активни“, каза още Младенова. Тя посочи, че кандидатстването по процедурите от Националния план за възстановяване и устойчивост и тези от структурните фондове на ЕС е изцяло онлайн през системата ИСУН 2020, като е максимално облекчено за бизнеса. На 30 декември бяха обявени и първите спечелили проекти – 953 бр., които ще получат финансиране за 260 млн. лв. от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедурата „Технологична модернизация“. В момента оценка преминават и подадените близо 7 700 проекта по втората мярка „ИКТ решения и киберсигурност“ на стойност 30,6 млн. лв. Очаква се скоро да бъдат обявени и победителите.

По линия на Министерство на иновациите и растежа ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1,2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до края на годината ще стартират 10 мерки за бизнеса. Подкрепата за микро-, малките и средни компании в страната ще е по три направления – Националния план за възстановяване и устойчивост, новата програма конкурентоспособност и новата програма за научни изследвания, иновации и дигитализация. Припомняме, че за рекордно кратък срок бяха одобрени и двете европрограми към министерството. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г. с бюджет 3 млрд. лв. бе изпратена в Брюксел на 16 август и одобрена от Европейската комисия на 3 октомври.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. с бюджет от 2,14 млрд. лв. – изпратена на 26 октомври и одобрена на 5 декември. Първите процедури, които ще стартират по новата програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията, са „Разработване на иновации в малки и средни предприятия“ за 127 млн. лв. през март и „Внедряване на иновации в МСП“ за над 293 млн. лв. през април. По инициатива на министъра на иновациите и растежа и с активното съдействие на екипа на вицепремиера Пеканов е събрана и обобщена информация и от другите министерства (Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката и Министерство на образованието и науката) за процедурите по Националния план за възстановяване и устойчивост при тях, която е изпратена до всички областни управители в страната.