Подписан договор за субсидия

На 4 май 2017 г. в Кълъраш, Румъния беше подписан Договор за субсидия за изпълнението на Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“. Изпълнението на дейностите стартира на 5 май 2017 г.