ВИЖТЕ ВСИЧКИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕЛИЯ СЕВЕРОЗАПАД

20.01.2023

ВИЖТЕ ВСИЧКИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ЦЕЛИЯ СЕВЕРОЗАПАД

Агенцията по заетостта публикува пълен списък на всички свободни работни места в Северозапада, обявени в дирекциите „Бюро по труда“. 

Най-голям глад за кадри има в област Враца. На трудовата борса се предлагат 75 позиции, като има както в производството и търговията, така и в индустрията и администрацията.

В Монтана служители се търсят на 71 места, а във Видин свободните позиции са наполовина – едва 38.

Враца

 1. Други оператори на стационарни машини и съоръжения 1400 лв. 1 Враца
 2. Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Козлодуй
 3. Монтажници 14 Враца
 4. Персонал, водещ стокови и транспортни документи 13 Враца
 5. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Враца
 6. Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Враца
 7. Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Враца
 8. Работници в преработващата промишленост 1 Враца
 9. Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО 1 Враца
 10. Продавачи в магазини 1 Враца
 11. Сервитьори и бармани 1 Враца
 12. Финансови специалисти 1000 лв. 1 Враца
 13. Монтажници 5 Мездра
 14. Монтажници 1050 лв. 1 Враца
 15. Общи административни служители 1200 лв. 1 Враца
 16. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2 Враца
 17. Персонал, информиращ клиенти 1 Враца
 18. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Враца
 19. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 3 Враца
 20. Друг обслужващ персонал 1 Враца
 21. Продавачи в магазини 1 Враца
 22. Други неквалифицирани работници 1 Враца
 23. Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях 1 Враца
 24. Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Оряхово
 25. Готвачи 1 Враца
 26. Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Враца
 27. Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали 1200 лв. 1 Враца
 28. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Враца
 29. Финансови специалисти 1 Враца
 30. Други медицински и здравни специалисти 1 Враца
 31. Монтажници 3 Мездра
 32. Общи административни служители 1 Козлодуй
 33. Продавачи в магазини 1300 лв. 1 Враца
 34. Монтажници 1300 лв. 1 Враца
 35. Монтажници 5 Мездра
 36. Продавачи в магазини 1 Враца
 37. Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Враца
 38. Приложни специалисти по финанси и математика 1200 лв. 1 Враца
 39. Сервитьори и бармани 1 Козлодуй
 40. Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 4 Бяла Слатина
 41. Продавачи в магазини 250 лв. 1 Враца
 42. Други неквалифицирани работници 1 Враца
 43. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 900 лв. 1 Враца
 44. Монтажници 2 Бяла Слатина
 45. Продавачи в магазини 1 Враца
 46. Монтажници 3 Мездра
 47. Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях 1 Враца
 48. Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии) 1 Враца
 49. Работници по производство на храни и сродни на тях 1 Враца
 50. Персонал, осигуряващ защита и сигурност 2 Враца
 51. Общи административни служители 1 Враца
 52. Продавачи в магазини 1000 лв. 1 Враца
 53. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Козлодуй
 54. Монтажници 11 Мездра
 55. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2500 лв. 1 Козлодуй
 56. Продавачи в магазини 1 Враца
 57. Монтажници 6 Мездра
 58. Монтажници 850 лв. 5 Мездра
 59. Домакини и икономи 2400 лв. 1 Враца
 60. Продавачи в магазини 1000 лв. 1 Враца
 61. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 3 Враца
 62. Работници по производство на облекло и сродни на тях 1 Враца
 63. Други неквалифицирани работници 780 лв. 1 Бяла Слатина
 64. Оператори на подвижни съоръжения 1 Враца
 65. Монтажници 2 Мездра
 66. Помощници при приготвянето на храни 2 Враца
 67. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 1 Враца
 68. Монтажници 1 Мездра
 69. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Бяла Слатина
 70. Продавачи в магазини 1 Враца
 71. Работници в добивната промишленост и строителството 913 лв. 1 Враца
 72. Други неквалифицирани работници 1 Оряхово
 73. Други преподаватели 1 Враца
 74. Общи административни служители 1 Мездра
 75. Техници по контрол на производствени процеси 1 Враца

 

Монтана

 

 1. Занаятчии 1 Берковица
 2. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
 3. Продавачи в магазини 2 Монтана
 4. Работници в преработващата промишленост 5 Монтана
 5. Строители на сгради и сродни на тях 2 Берковица
 6. Приложни специалисти по финанси и математика 5 Монтана
 7. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 8. Касиери, инкасатори и сродни на тях 1 Монтана
 9. Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители 2 Лом
 10. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 2 Монтана
 11. Машинни механици и монтьори 1 Лом
 12. Готвачи 1 Лом
 13. Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия 1100 лв. 1 Монтана
 14. Други неквалифицирани работници 1 Монтана
 15. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Монтана
 16. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 17. Машинни механици и монтьори 1 Лом
 18. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Лом
 19. Продавачи в магазини 2 Монтана
 20. Помощници при приготвянето на храни 1 Монтана
 21. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Брусарци
 22. Сервитьори и бармани 1 Лом
 23. Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 2 Монтана
 24. Касиери и продавачи на билети 1 Монтана
 25. Занаятчии 1 Монтана
 26. Работници по производство на облекло и сродни на тях 10 Берковица
 27. Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана
 28. Други неквалифицирани работници 1 Лом
 29. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Берковица
 30. Работници в селското, горското и рибното стопанство 3 Берковица
 31. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Лом
 32. Занаятчии 1 Монтана
 33. Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Якимово
 34. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
 35. Продавачи в магазини 6 Монтана
 36. Касиери и продавачи на билети 1 Монтана
 37. Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Лом
 38. Приложни специалисти във физическите и техническите науки 1 Берковица
 39. Работници в преработващата промишленост 1 Берковица
 40. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2200 лв. 1 Монтана
 41. Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
 42. Занаятчии 2 Монтана
 43. Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1 Берковица
 44. Касиери и продавачи на билети 1 Берковица
 45. Работници по производство на облекло и сродни на тях 16 Берковица
 46. Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения 1 Лом
 47. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 2 Лом
 48. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 49. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 4 Монтана
 50. Работници по производство на облекло и сродни на тях 4 Монтана
 51. Други медицински и здравни специалисти 1 Монтана
 52. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Монтана
 53. Готвачи 1 Монтана
 54. Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях 1 Монтана
 55. Помощници при приготвянето на храни 1 Лом
 56. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Лом
 57. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 58. Ръководители в областта на професионалните услуги 1500 лв. 1 Брусарци
 59. Приложни специалисти в държавната администрация 1 Монтана
 60. Други неквалифицирани работници 3 Монтана
 61. Приложни специалисти по финанси и математика 1 Вълчедръм
 62. Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството 2 Монтана
 63. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 2 Чипровци
 64. Работници по производство на облекло и сродни на тях 5Монтана
 65. Парамедицински специалисти 1 Монтана
 66. Работници по производство на облекло и сродни на тях 2 Лом
 67. Посредници в търговията и продажбите 1 Лом
 68. Готвачи 1 Монтана
 69. Сервитьори и бармани 1 Монтана
 70. Административни приложни специалисти 1 Монтана
 71. Работници по производство на облекло и сродни на тях 5 Монтана

 

Видин

 

 1. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 1 Видин
 2. Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 2 Ново село
 3. Други неквалифицирани работници 5 Бойница
 4. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 5. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Видин
 6. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Ново село
 7. Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1 Ново село
 8. Строители на сгради и сродни на тях 2 Видин
 9. Строители на сгради и сродни на тях 2 Видин
 10. Работници по производство на облекло и сродни на тях 850 лв. 11 Белоградчик
 11. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 12. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 13. Други оператори на стационарни машини и съоръжения 1 Димово
 14. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 390 лв. 1 Димово
 15. Работници в преработващата промишленост 1 Ново село
 16. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Видин
 17. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Видин
 18. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 2 Видин
 19. Финансови специалисти 1 Грамада
 20. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2 Видин
 21. Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения 1 Ново село
 22. Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях 2 Ново село
 23. Персонал, полагащ здравни грижи за хора 390 лв. 1 Димово
 24. Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1 Видин
 25. Строители на сгради и сродни на тях 1 Видин
 26. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 27. Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти 1 Бойница
 28. Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка 1486 лв. 1 Димово
 29. Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас) 1 Видин
 30. Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии 1 Видин
 31. Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Белоградчик
 32. Персонал, водещ стокови и транспортни документи 1 Ново село
 33. Машинни механици и монтьори 1 Видин
 34. Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство 3 Ново село
 35. Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях 1 Видин
 36. Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси 2 Видин
 37. Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях 1 Видин
 38. Работници по производство на облекло и сродни на тях 3 Ново село