Встъпителна конференция

На 29, 30 юни и 1 юли 2017 В Крайова, Румъния се проведе встъпителна конференция по проекта. Конференцията беше организирана от румънския партньор 2 APDRP. В събитието взеха участие представители на целевата група по проекта – лица в неравностойно положение, представители на НПО, представител на община Крайова, медии (TV Craiova) и екипите на трите партньорски организации от България и Румъния.