Обучение в Крайова

От 23 февруари 2019 в Крайова стартира предвиденото по проекта обучение за разработване на компетенции за заетост и започване на бизнес за лица в неравностойно положение. Обучението се провежда по изготвена от съвместната експертна група на проекта в два модула с обща продължителност 60 часа. Обучението ще се проведе в Консултантския център Крайова, открит по проекта, и ще обхване три групи с минимум 45 участници хора в неравностойно положение на пазара на труда.