Конференция в Крайова

След промяна в партньорството по проекта на 27, 28 февруари и 1 март 2019 г. в гр. Крайова, Румъния се проведе конференция, организирана от новия румънски партньор 4 Университет в Крайова. В работата на конференцията взеха участие представители от целевата група - лица в неравностойно положение на пазара на труда, НПО, ръководството на Университета и екипите на трите партньорски организации сдружение „Рома – Берк“, община Берковица и Университетът в Крайова. Участниците бяха подробно запознати с целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта. Събитието беше отразено в репортаж, излъчен от телевизия TV Craiova.