Обучение в Берковица

От 11 март 2019 в Берковица стартира предвиденото по проекта обучение за разработване на компетенции за заетост и започване на бизнес за лица в неравностойно положение. Обучението ще се проведе в Консултантския център в Берковица в три групи, от които две групи по 15 лица от ромски произход и 1 група лица с трайни увреждания. Занятията на втората група се предвижда да започнат от 15 април 2019, а трета група от 17 юни 2019.