Трудова борса в Монтана

Във връзка с изпълнението на дейност 6 от проекта на 10, 11 и 12 юли 2019 в гр. Монтана се проведе предвидената в проекта съвместна трудова борса. В събитието взеха участие 90 лица  хора в неравностойно положение на пазара на труда от област Монтана, България и Крайова, Румъния; работодатели; организации за набиране на персонал; специализирани институции за обслужване на хора в неравностойно положение от област Монтана и екипа на проекта. Провеждането на съвместната трудова борса беше отразено от радио Монтана и регионалния вестник „Славянско слово“.