Трудова борса в Крайова

На 17, 18 и 19 юли 2019 г. в гр. Крайова, Румъния се проведе втората съвместна трудова борса по проекта, организирана от партньор 4 Университетът в Крайова. Събитието беше посетено от 114 румънски и български участници – представители на целевата група лица в неравностойно положение от Крайова и Берковица; работодатели от Крайова и обл. Монтана; организации за набиране на персонал; специализирани институции за обслужване на хора в неравностойно положение; екипите на трите партньорски организации. По телевизия TV Craiova беше излъчен специален репортаж за работата на съвместната трудова борса.