В кои сфери у нас работят най-много жени

08.03.2023

В КОИ СФЕРИ У НАС РАБОТЯТ НАЙ-МНОГО ЖЕНИ

Икономическите дейности у нас, където се наблюдава преобладаващ дял на жените сред заетите, са няколко на брой. В три от тях делът на дамите надхвърля цели 80% от работещите в тези сфери. Икономическите дейности с най-голям относителен дял на заети жени у нас са „Производство на текстил, облекло, обувки” (87% от заетите), „Медико-социални грижи с настаняване и социална работа без настаняване” (84.1%) и „Образование” (80.8%), става ясно от данните на Националния статистически институт.
Сред останалите икономически дейности, където делът на жените е най-висок у нас, попадат още „Хуманно здравеопазване” (78.1%), Финансови и застрахователни дейности” (65.8%), „Хотелиерство и ресторантьорство” (65.6%) и „Юридически, счетоводни, архитектурни и инженерни дейности” (64.9%).

Информацията е изготвена от НСИ по случай Международния ден на жената – 8 март. Започнал като политическо събитие, празникът постепенно става част от културата на много страни по света, пишат от институцията.

През 1975 година, обявена от Организацията на обединените нации за Международната година на жената, 8 март е отбелязан като Ден на жената. Две години по-късно, през декември 1977 г., Общото събрание на ООН със своя резолюция обявява 8 март за Международен ден на жената, който да се чества всяка година от държавите членки, в съответствие с техните исторически и национални традиции.

В България първото публично честване на този ден е с беседи през 1915 г., а като общобългарски празник е въведен в средата на XX век, посочват от НСИ.