Четири са приоритетните области в стратегията за уменията в България, гласи доклад на ОИСР

28.06.2023

ЧЕТИРИ СА ПРИОРИТЕТНИТЕ ОБЛАСТИ В СТРАТЕГИЯТА ЗА УМЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ, ГЛАСИ ДОКЛАД НА ОИСР

Четири са приоритетните области в стратегията за уменията в България, гласи доклад по темата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитите. Документът бе представен в Дома на Европа в присъствието на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков и министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева.

Приоритетните области са свързани с подобряване на уменията на младежите, подобряване на уменията на възрастните, ефективно използване на уменията на пазара на труда и работното място и подобряване на управлението на системата на уменията. 

Повечето хора смятат, че под „умения“ се имат предвид технически и професионални умения, свързани с конкретна кариерна дейност, но всъщност става въпрос за всички умения, необходими на един индивид в дадена страна, за да развие своите икономически и социални амбиции, коментира Андрю Бел, ръководител на екипа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитите по проект „Стратегия за уменията“. Той разказа, че в доклада са описани общо 40 препоръки, свързани с развитието на уменията в страната.

„Днес живеем в един постпандемичен свят. Свят на зараждаща се индустрия 5.0, която поставя своя акцент не само върху икономическия резултат, а преди всичко - върху човешкия фактор, върху възможността за развитие и благополучие на хората в обществото“, каза по време на представянето на доклада министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков. По думите му, в този постпандемичен свят има бурно развитие на пазара на труда, което е отново свързано с индустрията 5.0.

Проф. Цоков цитира изследване, осъществено преди четири години във Великобритания, според което около 60 процента от децата, които тогава са били в първи клас, ще упражняват професии, които все още не съществуват. Министърът посочи, и че според футуролозите в бъдеще хората ще упражняват средно между пет и шест професии в своя ежедневен труд.

„Това е едно огромно предизвикателство пред съвременните образователни системи и ненапразно в последните месеци се говори все повече за образование 5.0. Образование, което свързва успехите и постоянното развитие на съвременни технологии, включително изкуствения интелект, интернет на нещата, добавена и виртуална реалност, с личностното развитие и благополучието на учениците и учителите“, каза той. Според него това е нова концепция за образователните практики, която извежда на преден план персонализираното учене, личностното развитие на децата и техните силни страни и изграждането на умения, на базата на които те да бъдат готови за живота на динамично променящото се общество.

В този смисъл, докладът, който колегите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитите представят, е един много важен стратегически и визионерски документ, коментира още министърът на образованието. Той допълни, че в доклада се откриват важни послания и възможности за трансформиране на образователната система. 

Ние живеем във време, което  спокойно бихме могли да наречем време „икономика на знанието“, коментира в рамките на представянето на доклада министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева.

Според нея, ключовите умения на съвремието са уменията, свързани с бурното развитие на технологиите, наред с тези за придобиване на знания за критично и аналитично мислене. „Това са умения, които трябва във всеки един от подрастващите хора да бъдат развивани“, каза тя.

Министерството на иновациите и растежа смята, че досегашната работа и изготвеният доклад за стратегия за умения в рамките на първата фаза на проекта, е стъпка в много правилна посока, посочи Стойчева. По думите й, за ръководеното от нея ведомство е приоритетно подобряването на цялостната среда за развитието на умения и високотехнологични човешки ресурси във всичките тематични области за интелигентна специализация.

Уменията са сърцето на политиките на пазара на труда повече от всеки друг път. Уменията са в основата на развитието на нови политики в Министерството на труда и социалната политика. Това коментира Наталия Ефремова от МТСП и национален координатор на Европейската година за умения. Според нея учениците са въоръжени с дигитални умения, но когато става въпрос за възрастните, статистиката за България все още е тревожна. Ефремова допълни, че само 30 процента от населението, което е в трудоспособна възраст, между 16 и 70 години, има развити основни дигитални умения.

В годината на уменията и във времената на толкова много кризи, които минаха и в България, и в Европа, луксът да можем да говорим за умения и за бъдеще е страхотен, защото ни дава някакъв хоризонт напред, каза председателят на Икономическия и социален съвет на Република България Зорница Русинова. Мисля, че тази тема трябва все повече да бъде част от общия разговор на обществото ни, допълни тя.