Облекчават процедурата за помощи за пострадали домове при бедствията

25.07.2023

ОБЛЕКЧАВАТ ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОМОЩИ ЗА ПОСТРАДАЛИ ДОМОВЕ ПРИ БЕДСТВИЯТА

Облекчават процедурата за отпускане на социална помощ до 2500 лв. на хора и семейства, чиито жилища са пострадали при кризисни ситуации.

Обявлението за откриване на процедура за отпускане на помощта по новите правила, с които се разширява обхватът на подпомогнатите, е одобрено със заповед на министъра на труда и социалната политика Иванка Шалапатова, съобщиха от МТСП.

Съгласно промените в условията за кандидатстване средствата ще се отпускат независимо от дохода на заявителите за жилището им по настоящ адрес. Отпада изискването то да е единствено, но домакинството трябва да живее в него постоянно. По този начин ще се даде възможност повече семейства да бъдат подпомогнати.

Право на подкрепа от фонд „Социална закрила“ имат хора и семейства, пострадали при кризисни ситуации като наводнение, земетресение, пожар или друго бедствие. Средствата се отпускат целево за закупуване на оборудване или обзавеждане на пострадалото жилище или обект в жилищна сграда. То трябва да е законно построено и да се обитава законно от хората в домакинството.

За да имат право на помощ от фонда, те трябва да са получили еднократна помощ във връзка с възникналата кризисна ситуация по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане от дирекция „Социално подпомагане“, на чиято територия се намира жилището по настоящ адрес. При наличие на идентична помощ и от общинската администрация, трябва да са подпомогнати и с нея, както и да не са получили финансиране за оборудване и обзавеждане по друг ред.

Социална помощ при кризисни ситуации се отпуска след подаване на заявление-декларация по образец от пострадалите хора в общинската администрация по настоящ адрес и представяне на всички необходими документи. Управителният съвет на фонд „Социална закрила“ взема решение за отпускане на социалната помощ. Бюджетът на Фонда за социална помощ при кризисни ситуации е до 860 000 лв.