Равнището на безработицата в областите Монтана, Враца и Видин леко се покачва през юли

18.08.2023

РАВНИЩЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА В ОБЛАСТИТЕ МОНТАНА, ВРАЦА И ВИДИН ЛЕКО СЕ ПОКАЧВА ПРЕЗ ЮЛИ

Равнището на безработицата в трите северозападни области - Монтана, Враца и Видин, леко се покачва през юли с 0,3 на сто спрямо юни, съобщиха от Регионалната служба по заетостта в Монтана.

В края на юли регистрираните безработни в трите региона са 11,8 процента от трудоспособните. Общият им брой в трите области е 16 109 души, като повишението спрямо месец юни е 457 души.

През юли се наблюдава повишена активност за регистрация в бюрата по труда - новите регистрирани безработни са 1876 души, като броят им нараства със 190 спрямо месец юни и с 240 спрямо юли на 2022 г.

През юли нова работа са започнали са 913 безработни спрямо 1139 през юни.

През миналия месец най-много нови работници са наети в сектора на държавното управление - 25,5 на сто. Следват тези в хуманното здравеопазване - 12,4 на сто, в търговията - 10.8 на сто, в преработващата промишленост - 9.1 на сто, в строителството - 6.8 на сто, в хотелиерството и ресторантьорството - 6.5 на сто и т.н. Чрез субсидирани работни места и по мерки за заетост са назначени на работа 137 безработни.

Най-търсените от бизнеса професии през юли са шивачи и гладачи, машинни оператори, монтажници, общи работници, готвачи и работници в кухня, сервитьори, електромонтьори и шлосери, учители, лекари и медицински сестри, камериери, продавач-консултанти и т.н.

От службата по заетостта заявиха, че юли е първият месец с увеличение на безработицата след няколко поредни с намаление или задържане на нивото й.