10% от работещите ще бъдат засегнати от зеления преход

13.09.2023

10% ОТ РАБОТЕЩИТЕ ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ОТ ЗЕЛЕНИЯ ПРЕХОД

Развитието на зелените технологии неминуемо води до сътресения на трудовия пазар. Имаме още 7 години, за да подготвим кадрите за работа приключването на Зеления преход, каза Надя Василева, директор на Конфедерацията по заетостта.

"Има безброй варианти хората да бъдат преквалифицирани, но трябва да се създаде стратегия. Държавата може да бъде подпомогната от синдикатите, работодателските организации, образователни експерти. Трябва да се създадат специални програми в тази връзка в кратки срокове – вид задочно обучение в компютърни умения. Трябва да е ясно и кадрите какво биха желали да работят. Една такава програма може да трае максимум година, за да не отнема много време и хората да не губят“, смята експертът.

Около 40 000 заети лица трябва да отговорят на нуждите на новите работодатели след края на зеления преход, изчислили са от конфедерацията. Въглищните централи като вид производство няма да бъдат конкурентноспособни след 5 години, смята Василева.

"Зелената сделка ще се случи, независимо дали сме готови за нея или не. От началото на индустриализация до момента механизацията на труда е освободила милиони хора от тежката им физическа работа. Първоначално това е довело до затруднения за тях, но впоследствие е довело до повече богатство и изобилие“, е нейната оценка.

Зеленият преход се очаква да доведе до повече работа от вкъщи, до нетипични форми на заетост и по-гъвкаво работно време. "Освен въглищните централи, хората всъщност са голямото богатство на страната ни и тяхната преквалификация е ключова за тях и за икономиката. Зеленият преход ще позволи на обществото да се фокусира върху по-креативни професии. Рутинните задачи ще бъдат автоматизирани“, прогнозира Надя Василева.

65% от работещите в България са заети в услугите, 30% в производството, 5% в селското стопанство. Очаква се 10% от работещите в производството да бъдат засегнати от Зеления преход. Ще има нужда от кадри във всички сектори, България страда от дисбаланс между търсене и предлагане. Това са становища на работодателите от години наред, прибягва се до внос на персонал от трети страни, пояснява експертът.

"Институциите трябва да изработят стройна стратегия. Предвидени са 800 млн. евро за защита на хората от тези региони, които биха загубили работата си при прехода към зелена икономика. Ще се разкрият нови работни места в секторите образование, технологии, дигитализация, селско стопанство. До 2027 г. ролята на машините в работния процес ще се увеличи. Всеки 100 души, които излизат от трудоспособна възраст, са замествани от 69 души и това е сериозен проблем“, завърши Надя Василева.