Как ще се изписват е-рецепти

17.10.2023

КАК ЩЕ СЕ ИЗПИСВАТ Е-РЕЦЕПТИ

В Министерството на здравеопазването се проведе разяснителна среща за въвеждането на електронните рецепти. По време на срещата бяха обсъдени промените, които влизат в сила от 16 октомври с изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.

В новите текстове на Наредбата е посочено, че лекарствените продукти за лечение на диабет (Анатомо-терапевтична група A10) и антибактериалните лекарствени продукти за системна употреба (Анатомо-терапевтична група J01), ще се изписват само с електронна рецепта.

„Разбираме, че всяко нововъведение е предизвикателство, но тук целите на министерството са ясни. Отпускането на тези две групи медикаменти само с е-рецепта, ще гарантира прозрачност върху целия процес, контрол върху честотата и неправилната употреба без лекарско предписание, както и ефективно проследяване на наличностите, така че да бъдат осигурени на първо място нуждите на българските граждани“, посочи заместник-министърът на здравеопазването проф. Илко Гетов. „Ако успеем да намалим употребата на антибиотици без рецепта, дори само с 5%, това ще е успех“, допълни проф. Гетов.

Издаването на електронна рецепта не отменя посещението при лекар, тъй като предписването на медикаменти се извършва след физически преглед. За да издаде е-рецепта, медицинският специалист е необходимо да разполага с компютър, мобилно устройство, интернет връзка и специализиран медицински софтуер, като такива са изискванията при работа и с Националната здравноосигурителна каса. Изключително важно е, че Националната здравно-информационна система поддържа „офлайн“ режим на работа, в който при липсата на интернет свързаност събитията се запазват и изпращат отново при възстановяване на свързаността.

С цел избягване на затруднения и улеснение на медицинските специалисти, „Информационно обслужване“ разработи и внедри безплатно и достъпно приложение – eRx, функциониращо на мобилни телефони, опериращи с Andorid и IOS. Разработеното мобилно приложение eRx е напълно безплатно за тези устройства и има предназначение за издаване на електронни рецепти в ситуации, при които лекарят няма достъп до компютър с медицински софтуер.

Пред представителите на съсловните организации бе направена и демонстрация на живо за работа с приложението, благодарение на което при домашни посещения или други спешни ситуации, извън лекарския кабинет, може да бъде издадена електронна рецепта.

Мобилното приложение притежава функционалност за предписване на лекарствени продукти и в офлайн режим (при липса на интернет свързаност), като при възстановяваване на свързаността предписаната рецепта се изпраща към Националната здравно-информационна система.