Националният съвет за хората с увреждания одобри промени в наредбата за медицинските изделия

25.10.2023

НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОДОБРИ ПРОМЕНИ В НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Националният съвет за хората с увреждания подкрепи проект за промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицински изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат от държавата или от бюджета на лечебните заведения. Основната цел на измененията е да се прецизират процедурите по актуализиране на списъка на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, което ще допринесе за това те да имат достъп до нужната им подкрепа, както и да се усъвършенства начинът за определяне на стойностите, до които съответните изделия ще се заплащат.

Това беше първото заседание на новия състав на Съвета, чийто председател е вицепремиерът Мария Габриел. В консултативния орган участват представители на държавата, национално представителните организации на и за хората с увреждания, синдикатите, работодателите и Националното сдружение на общините в Република България. В заседанието участваха министърът на труда и социалната политика Иванка Шалапатова и министърът на здравеопазването Христо Хинков.

„Гарантирането на социалните права на хората с увреждания за подобряване качеството на техния живот и превенция от социалното изключване е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика”, каза министър Шалапатова при откриването на заседанието. Тя посочи, че министерството подготвя цялостна концепция за развитието на политиката на хората с увреждания. „Работим за промяна на модела на медицинската експертиза. Фокусът ни е насочен и към усъвършенстването на политиката, свързана с трудовата заетост на хората с увреждания“, добави министър Шалапатова.

По време на заседанието беше одобрен Отчет за дейността на Националния съвет за хората с увреждания за 2022 г. и доклад за резултатите от дейността на национално представителните организации на и за хората с увреждания за миналата година с осигурената им от държавния бюджет субсидия.