Възстановяват се общинските пазари на труда

21.03.2024

ВЪЗСТАНОВЯВАТ СЕ ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТРУДА

Общините в област Монтана преодоляват постепенно последиците от ковид кризата и възстановяват икономиката си. В Брусарци, Лом и Вълчедръм броят на наетите надхвърля равнището от 2019 г. Община Георги Дамяново е втора в страната по “загуба” на работещи. По дял на заетите община Монтана пък е първа в Северозапада. Това показват анализите на Института за пазарна икономика за 2022 година.

Възстановяването на регионалните пазари на труда е неравномерно, отбелязват експертите на Института за пазарна икономика. В област Монтана най-много хора са започнали работа в град Монтана. Заетост през отчетния период е осигурена на 14 303 души, което е с 3,2 на сто по-малко спрямо 2019 г. Изчисленията сочат, че делът им сред хората над 15-годишна възраст е 36,7 на сто. По този показател общината изпреварва Враца - там той е 34,4 процента и Видин, където е 28,3 на сто.

Почти три пъти по-малко граждани - 5150 човека, са се пласирали на трудовия пазар в Лом. Това са 28,4 процента от населението в активна възраст. Увеличението на заетите в сравнение с времето преди пандемията е с 2,1 на сто. От дъното, достигнато през 2020 г., се е оттласнала община Вълчедръм. Там са наети 909 души, което е ръст с 0,4 на сто. По-благоприятна е ситуацията и в Брусарци. За годината устроилите се на работа са 413 души или 11,9 на сто от жителите работят. Увеличението е с 5,9 на сто в сравнение с 2019 г. Така община Брусарци заема първото място по промяна броя на заетите в областта.

В над две трети от общините в страната наетите остават под рекордните нива от 2019 г. В това число са и останалите общини от област Монтана. В община Георги Дамяново е налице най-значителната загуба от минус 30,5 процента на работещите - първа е община Никола Козлево (-33%), след нашата са община Копривщица и община Ивайловград (-24%), като причините за това са най-вече демографски, в резултат на бързия спад на населението в трудоспособна възраст. В област Монтана следват община Якимово с минус 15,4 на сто, община Чипровци - с минус 14,8 на сто, община Бойчиновци - минус 13 процента, община Берковица - минус 7,2 на сто, община Вършец - минус 5,8 процента. Най-сериозни забавяния се виждат в общините с фокус на локалната икономика в туризма и в тези с най-значителни демографски проблеми, изтъкват от Института за пазарна икономика.

“Общините у нас с под 1000 наети са 80, спрямо 82 година по-рано, а тези с под 2000 - 135, или половината от всички. Очаквано предвид голямото им население, всички общини в челните двадесет са областни центрове”, посочват от Института за пазарна икономика.

Данните сочат, че най-малко хора в областта са наети в община Георги Дамяново (287), Медковец (356), Брусарци (413), Якимово (424), Чипровци (436), Бойчиновци (715). В групата с под 2000 заети е община Вършец, където на трудовия пазар са се реализирали 1109 души. Над два пъти повече, 2701 човека, са в община Берковица.

“Тъй като възстановяването на пазара на труда изглежда приключило, поне във водещите общински икономики, си струва да сравним и наетите с броя им през 2019 г. рекордна за пазара на труда на много места. В 178 общини обаче има спад в броя на наетите, като това е най-видимо във Варна (-5,1 хиляди работещи), Несебър (-3,3 хиляди работещи), Казанлък (-3 хиляди работещи), Бургас (-2,5 хиляди работещи). По всичко личи, че спадовете са свързани най-вече с неспособността на туристическия бранш да възстанови заетостта си до предкризисните нива”, изтъкват експертите.

Данните сочат, че броят на наетите по трудово и служебно правоотношение общо в страната достига 2,27 милиона души. През 2020 г. е спаднал до 2,2 милиона, но все още далеч от рекорда от 2019 г., когато наетите са 2,32 милиона души. Най-много са в София - 768 000 човека, следвана от Пловдив със 143 000 и Варна със 124 000 граждани. Общините с над 20 000 наети са общо шестнайсет. Индустриалните региони най-бързо успяват да създават нови работни места. В пловдивските Марица и Родопи броят на работещите е нараснал съответно с 1,7 хиляди и с 1,5 хиляди души, в Божурище - над 900 души. И тук най-големите ръстове са в относително малки общини, сред тях Ковачевци (64%) и Ново село (53%), показват наблюденията на Института за пазарна икономика.