Намаляването на прага за категоризиране на микропредприятията в Румъния ще се отрази негативно на бизнеса, предупреждават от Националния съвет на малките и средни предприятия

10.04.2024

НАМАЛЯВАНЕТО НА ПРАГА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА В РУМЪНИЯ ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НЕГАТИВНО НА БИЗНЕСА, ПРЕДУПРЕЖДАВАТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Преходът към корпоративен подоходен данък след намаляването на прага за категоризиране на микропредприятията до 100 000 евро би генерирал по-висока инфлация, като прехвърли увеличението на разходите върху цените на стоките, предупреждава румънският Национален съвет на малките и средни предприятия. В прессъобщението на Националния съвет на малките и средни предприятия се казва още, че това ще намали конкурентоспособността на румънските стоки и услуги и ще забави, а може дори да доведе от отказ от  модернизация/дигитализация на компаниите.

Националният съвет на малките и средни предприятия отхвърля намаляването на прага за включване в категорията на микропредприятията от 500 000 евро на 100 000 евро, което води до прилагането на 16% норма на печалба, вместо 3% върху дохода за микропредприятията.

„Ако се премине към 16% корпоративен данък, след намаляването на прага за микропредприятия до 100 000 евро, промяната в данъчната система ще се отрази негативно на бизнеса: увеличението на разходите ще се прехвърли върху цените на стоките и услугите, което води до по-висока инфлация; увеличаването на производствените разходи генерира намаляване на конкурентоспособността на румънските стоки и услуги и загуба на пазари; липсата на ликвидност на ниво компании ще доведе до намалени инвестиции и забавяне/отказване от модернизацията/дигитализацията“, пише в документа.

Също така Националният съвет на малките и средни предприятия обръща внимание на факта, че многократното и краткосрочно изменение на данъчното законодателство за микропредприятията, като въвеждането от 1 април на нови условия за включване в категорията на микропредприятията, чрез агрегиране на приходите на свързани предприятия за тавана от 500 000 евро, генерира несигурност и пълна липса на предвидимост за изпълнението на бизнес плановете. В действителност въвеждането на свързани предприятия при изчисляването на тавана за микропредприятия ще засегне по-голям брой предприятия, които ще прилагат данък върху доходите, отколкото тези, които са имали приходи над 100 000 евро през 2023 г., обясниха представители на Националния съвет на малките и средни предприятия.

Разпоредбите, които влияят негативно върху микропредприятията, бяха въведени без участието на представители на бизнеса и особено на МСП, като по този начин не се постигна правилното идентифициране на нуждите на бизнеса по отношение на целта на националния План за възстановяване и устойчивост. При тези обстоятелства Националният съвет на малките и средни предприятия изключва всяко ново изменение на Данъчния кодекс през 2024 г. и счита, че изменението на системата за данъчно облагане на микропредприятията, предложено в Плана за възстановяване и устойчивост, ще се отрази отрицателно на бизнеса поради увеличението на данъчното облагане, което ще има въздействие върху цялата икономика.

Освен това Националният съвет на малките и средни предприятия призовава за намаляване на данъчното облагане на работната сила и стартиране на всички национални и регионални програми за частния сектор на стойност 6,1 милиарда евро, които да съставят пакета от програми за подкрепа на МСП, като се има предвид, че те са най-засегнати в настоящия контекст, белязан от увеличаването на данъчното облагане.