Ръст на обявите за работа през април

09.05.2024

РЪСТ НА ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА ПРЕЗ АПРИЛ

С 5 процента са се увеличили предложенията за работа през април или с близо 2300 спрямо предходния месец, отчитат от кариерния сайт "Джоб тайгър" (JobTiger).

В ежемесечния анализ на компанията се посочва, че това се дължи почти изцяло на засиленото предлагане в секторите "Търговия и продажби" и "Хотелиерство и ресторантьорство", където предложенията са общо 2200 повече спрямо март. 

На годишна база все още се наблюдава по-малък брой обяви за работа спрямо същия период на 2023 г., като има около 800 предложения по-малко или 2 процента спад.

Обявите в "Търговия и продажби" са нараснали с 1200 (12 процента ръст) през април, а в "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 1025 (11 процента ръст), показват данните. 

Ръст на предложенията се наблюдава и в секторите "Административни и обслужващи дейности" (270 предложения повече, 5 процента ръст), "Логистика и транспорт" (150 предложения повече, 3 процента ръст) и "Производство" (50 предложения повече, 1 процента ръст).

Броят на обявите остава непроменен в секторите "Здравеопазване и фармация", "Строителство" и "Счетоводство, одит, финанси", а в секторите "Информационни технологии" и "Маркетинг и реклама" се отчита спад от 4 процента във всеки сектор или около 40 предложения по-малко.

На годишна база през последните месеци се наблюдава спад в повечето сектори, през април обаче в повечето сектори се отчита ръст, посочват от "Джоб тайгър". Спад се наблюдава в секторите "Производство", "Маркетинг и реклама", "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Информационни технологии", като за първи път от последните 12 месеца спадът в "Информационни технологии" е под 30 процента.

Анализът на "Джоб тайгър" показва, че традиционно за сезона с най-голям дял на обявите са секторите "Търговия и продажби" (26 процента) и "Хотелиерство и ресторантьорство" (19 процента) като само тези два сектора съставляват почти половината (45 процента) от предлаганата работа в страната. След тях се нареждат секторите "Производство" (15 процента), "Административни и обслужващи дейности" (11 процента), "Логистика и транспорт" (10 процента), "Информационни технологии" (7 процента), "Строителство" (5,4 процента), "Счетоводство, одит, финанси" (4,9 процента), "Здравеопазване и фармация" (4,8 процента), "Маркетинг и реклама" (3 процента) и "Изкуство" (1 процент).   

При предложенията за работа от вкъщи или дистанционна работа се отчита лек ръст от 2 процента (100 предложения повече), а като дял спрямо общия брой обяви този тип предложения заемат 8 процента от предлагането през април. Най-много са обявите за дистанционна работа в "Информационни технологии"-  49 процента, следвани от "Административни и обслужващи дейности" (19 процента), секторите на аутсорсинг индустрията (16 процента) и "Търговия и продажби" (9 процента). 

В анализа се отчита още положителна тенденция на предложенията за работа във водещите областни градове. В София ръстът на предложенията е 2 процента, в Пловдив - 6 процента, Варна - 5 процента, Бургас - 10 процента, Русе - 5 процента, Стара Загора - 2 процента. Като дялово разпределение в София обявите за работа са 40 процента, в Пловдив - 10 процента, Варна - 10 процента, Бургас - 5 процента, Русе - 3 процента, Стара Загора - 3 процента.