Чуждестранни мултинационални компании дават работа на почти 30 процента от работната сила на Румъния през 2022 г.

15.05.2024

ЧУЖДЕСТРАННИ МУЛТИНАЦИОНАЛНИ КОМПАНИИ ДАВАТ РАБОТА НА ПОЧТИ 30 ПРОЦЕНТА ОТ РАБОТНАТА СИЛА НА РУМЪНИЯ ПРЕЗ 2022 Г.

Цели 29,2 процента от общия брой на служителите на предприятия, активни през 2022 г. в Румъния, са работили в предприятия, собственост на чуждестранни мултинационални групи, показват данни, публикувани от Националния статистически институт (INS) на Румъния.

През въпросната година 21,7 процента от общия брой служители са били активни в мултинационални корпоративни групи, контролирани от първите 10 държави в класацията, показва съобщението на INS. По дял на наетата работна сила, подгрупите предприятия, контролирани от юридически или физически лица от Германия, са начело в класацията (18,1%), следвани от контролираните от Франция (11,2%) и контролираните от Съединените американски щати (9,3%).

По дял на наетата работна сила в общия брой контролирани от чужбина мултинационални фирмени групи, подгрупите предприятия, контролирани от Германия, доминират в секторите Производство (9,3 процента), Търговия на едро и дребно; Ремонт на автомобили и мотоциклети (3,3 на сто) и Професионални, научни и технически дейности (2,9 на сто).

В подгрупите предприятия, контролирани от Франция, 4,5% от заетите са в преработващата промишленост, 2,3% работят в Търговия на едро и дребно и Ремонт на автомобили и мотоциклети, а 1,4 на сто работа в областта на Информацията и съобщенията. Подгрупите предприятия, контролирани от Съединените американски щати, имат най-много служители в производствената промишленост (3,8 процента) и информацията и комуникациите (2,8 процента).