Консултация: Как да ...

10.07.2024

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ НАЙ-ДОБРИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ?

За да бъде разпознат един работодател като добър такъв е необходимо да осигури за своите служители безопасна и здравословна работна среда. Той трябва да цени труда ви и да ви уважава. Ако знаете как успешно да идентифицирате добрите работодатели в аванс, кандидатстването по-техни позиции ще бъде далеч по-приятен процес.

WorkTalent.com дава съвет как да разпознаем добрия работодател. Предоставяме на вниманието ви няколко ключови характеристики:

 • Иноватор и добър визионер, който мисли как да развие компанията и да я придвижи напред. Това е работодател, който представя своите идеи на служителите си, проактивно търси тяхното мнение. Това е компания, която се развива заедно със служителите си.
 • Работодател, който предлага гъвкаво работно време. Толерира извършването на работните ангажименти на служителите в нетрадиционни часове, давайки им пълна свобода за напасване и с личните им ангажименти. Накратко, всеки един може да избере кога и как да работи, стига това да носи добавена стойност на компанията. Всичко това е добре да бъде открито обсъдено по време на интервю и двете страни да са съгласни.
 • Работодател, който е ефективен комуникатор. Това означава, че той трябва да говори със смислени фрази, разбираем език и уважителен тон. Той трябва да информира навреме служителите си за всякакви предстоящи промени и да ги стикова с тях. Всичко това предотвратява бъдещи недоразумения. Трябва да насърчава своя екип да споделя своите опасения, предложения и гледни точки.
 • Работодател, който дава възможност за допълнителни резултативни финансови бонуси, извън договореното регулярно възнаграждение. Това допринася за чувството на удовлетвореност на служителите и сигурност на работата им.
 • Добрите работодатели правят работната среда вдъхновяваща и мотивираща. Обсъждат активно със служителите своите стратегически планове, своите цели, визия и мисия, което създава в служителите усещането, че са ценени, а те стават все по-продуктивни, ефективни и ангажирани.
 • Работодател, който е добър слушател, не прекъсва служителите, когато изказват своите тези и мнение. Това създава усещането за добра обратна връзка. Обичайно растежът на компанията е свързан с това, че работодателят е отворен към нови идеи и слуша внимателно своя екип. Това води до подобряване и на трудовия морал.
 • Работодател, който не притиска служителите си в изпълнението на техните задачи и дава необходимото време, в което те да разгърнат своя потенциал и постигнат желаните резултати. Той е добър наставник и дава ясни насоки, насърчава диалогичността между служителите и работата в екип.
 • Работодател, който дава поле на изява за развитие на уменията на служителите си. Дава им възможности за кариерно развитие, насърчава личното и професионално израстване. Предоставя на служителите си добра и навременна обратна връзка за тяхното развитие. Работодател, който умее да дава положителни оценки и да ги споделя пред целия екип. Такъв, който умее да делегира отговорности.
 • Работодатели, които демонстрират уважение към служителите си на работното място, независимо от обстоятелствата. Това е валидно дори в моменти, когато идеите на служителите са противоречиви или дори несъответстващи на заложените цели. Всичко това ограничава генерирането на напрежение и прерастването му в бъдещи по-големи конфликти.
 • Успешните ръководители и бизнеси насърчават и почтеността и то независимо от срещаните трудности и колебания в развитието на компанията.
 • Работодателите, които се абстрахират от личните предпочитания и фаворизирането. Справедливо е да предприемат действия без да влагат лични пристрастия, за да не се стигне до последващи напрегнати ситуации. Честността и откритостта помага един работодател да признае работата и отдадеността на своите служители.
 • Работодателите, които подсигуряват безопасност на работния процес.

Експертите дават и съвет как да откриете добрите работодатели. На интервю за работа задайте въпроси за:

 • Фирмена култура
 • Ценности
 • Стабилност