Консултация: Как да ...

27.06.2024

НАУЧНО ДОКАЗАНО: ВЛИЯЕТЕ СИЛНО, КАТО ГОВОРИТЕ С ПО-НИСЪК ГЛАС

Научно изследване потвърди, че може да повлияете на събеседниците си много по-силно, ако в първите минути на общуването понижите гласа си.

Хората проявяват склонност да свързват подобен начин на говорене с повече престиж, твърди д-р Джоуи Чен. Тя и колегите й са се съсредоточили в това изследване върху влиянието на гласа за предаването на статус. Иначе казано, какво внушение правят за себе си хората и как това се отразява върху поведението на околните.

След серията експерименти се оказва, че като говорят тихо, с по-нисък и плътен глас, постигат и ефект на престиж, и на доминантност. В първия случай печелят уважение. Във втория случай то е примесено и с известна доза страхопочитание.

В един от опитите участниците били събрани на живо и трябвало да изпълнят групова задача. Учените установили, че тези, които понижавали гласа си в началото, създавали впечатление за доминантност у останалите. Другите били по-склонни да ги слушат, да се съобразяват и изпълняват това, което искат и предлагат за изпълнението на задачата.

В друг експеримент участниците слушали аудио записи, без да виждат говорещите, и трябвало да правят преценки за тях. "Установихме, че когато гласът на записа се понижи, хората преценяват човека като по-властен и по-силен", коментира д-р Чен.

"Нашето изследване допринася към доказателствата, че хората, като много други животни, използват гласа си, за да сигнализират и утвърждават господство над другите. Освен това независимо какви групи наблюдавахме - с каква култура и в какъв контекст, при общуването хората неизбежно се разделят на водачи и последователи и се формира някаква йерархия", обобщава ръководителката на изследването.

Това проучването се фокусира върху първите минути на общуването, в които непознати събеседници си създават първи впечатления един за друг. Но други изследвания доказват, че и когато говорите с шефа, колегите или познати партньори действат същите механизми. Тихият и плътен глас им внушава уважение и доминантност, те започват да ви слушат и имате по-голям шанс да постигнете това, което искате.

Виковете, високият и писклив глас пък издават нервен, агресивен, невъзпитан човек, който не е уверен в себе си, не може да се владее и при общуването компенсира, като с поведението си цели да сплаши и да се наложи силово.

Резултатът е, че се задейства естествената защитна реакция на събеседниците му и те стават по-малко склонни да му съдействат. Не искат дори да го слушат, защото с начина си на говорене той ги дразни и тревожи.