Вече можем сами да си извадим сертификат за цифрови умения

25.06.2024

ВЕЧЕ МОЖЕМ САМИ ДА СИ ИЗВАДИМ СЕРТИФИКАТ ЗА ЦИФРОВИ УМЕНИЯ

С нов модул на Министерството на труда и социалната политика човек вече може сам да си извади сертификат за цифрови умения, с който да се представи при кандидатстване за работа. Модулът за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност позволява всеки гражданин да тества безплатно знанията си и да получи сертификат, че притежава на базово и/или средно ниво дигитални умения, които са придобити в процеса на работа или чрез самостоятелно учене, обясни при представянето му министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов.

Модулът е достъпен на следния електронен адрес: selfexam.chrdri.net или на следния линк https://skills.mlsp.government.bg/ в секция „Сертифицирай самостоятелно цифровите си умения“. Тестването и сертифицирането се извършват онлайн от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика. След успешно преминат тест се издава електронен сертификат за ниво на цифрова компетентност, който е по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, допълват от ведомството. Процесът е лесен и удобен за всички, които желаят да потвърдят своите дигитални компетенции и да получат сертификат. Сертифицирането предоставя множество предимства, включително повишаване на конкурентоспособността на пазара на труда, подобряване на професионалните умения и възможности за развитие.

За достъп до модула е необходима предварителна регистрация, въз основа на която на електронна поща се изпраща линк за достъп. След верифициране на регистрацията, с потребителско име и парола може да се премине към самосертифицирането в модула. При възникване на въпроси, може да бъде потърсена подкрепа от 9:00 до 17:30 ч. от кол център на тел. 0876 91 68 84. Техническа и методическа помощ ще бъде оказвана по електронна поща - selfexam_support@chrdri.net, допълват от МТСП.

„Много от знанията и уменията днес се придобиват в процеса на работата или чрез самостоятелно учене, но досега човек нямаше възможност да докаже, че ги притежава. Модулът за тяхното самостоятелно валидиране е шанс както за хората да намерят по-добра реализация на пазара на труда, така и за работодателите да открият работниците и служителите, които са най-подходящи за тяхната дейност“, коментира министър Иванов.

Модулът за самостоятелно сертифициране на цифрова компетентност е създаден по Компонент 2 на проект П3 – C1.13 „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“, който се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проекта е осигуряване на възможности за придобиване и сертифициране на дигитални умения и компетенции от работната сила, които да бъдат в съответствие с новите потребности на пазара на труда и навлизането на дигиталните технологии в социално-икономическите процеси. С реализирането на дейностите по проекта ще бъде подобрена пригодността за заетост на работната сила, включително на хората в неравностойно положение на пазара на труда.