Леко намаление на безработицата през май

28.06.2024

ЛЕКО НАМАЛЕНИЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА ПРЕЗ МАЙ

Агенцията по заетостта отчита равнище на регистрираната безработица от 5.4% през месец май. Намалението е с 0,24 процентни пункта спрямо април. Общо регистрираните безработни лица в края на месеца са малко над 154 000 - с  6700 по-малко спрямо предходния месец.

Трудова заетост

- Започнали работа: През май около 17 400 безработни лица са започнали работа, което е с над 1 100 повече в сравнение с април.

- Други групи: Включително 360 пенсионери, учащи и заети, които също са намерили работа с помощта на бюрата по труда.

Нови регистрации на безработни

- Нови регистрации: През май в бюрата по труда са се регистрирали малко над 18 300 нови безработни лица, което е с 17% по-малко в сравнение с април.

- Други групи: Допълнително, около 3 400 заети, учащи и пенсионери са се регистрирали, като има увеличение с над 2 100 лица спрямо предходния месец.

Активиране на неактивни лица

- Активиране: Благодарение на усилията на ромските и младежките медиатори, както и трудовите посредници, през май са активирани над 4 000 неактивни на пазара на труда лица.

Свободни работни места

- Първичен пазар: Броят на заявените свободни работни места е намалял до около 11 500 през май, спрямо 15 600 през април.

- Реална икономика: Най-много свободни работни места има в преработващата промишленост (около 25%), търговията (около 17%), хотелиерството и ресторантьорството (около 12%), държавното управление (около 11%), строителството (около 6%) и административните и спомагателни дейности (около 5%).

Субсидирани работни места

- Рискови групи: Около 4 400 представители на рисковите групи са намерили работа през май чрез субсидирани работни места.

- Държавен бюджет: 56 души започнали работа по програми и мерки за заетост, финансирани от Държавния бюджет.

- ЕСФ+: 4 342 души започнали работа по проекти на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, финансирана от ЕСФ+.

- Ваучери за обучения: Издадени са около 4 900 ваучери за дигитални обучения по проект „Компонент 2: Обучения за DI-GI умения и компетенции“ по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Най-търсени професии

През месец май най-търсените от бизнеса професии включват:

- Продавачи;

- Персонал в сферата на персоналните услуги;

- Работници в добивната и преработващата промишленост;

- Работници в строителството и транспорта;

- Работници по събиране на отпадъци и сродни;

- Персонал, полагащ грижи за хората;

- Машинни оператори на стационарни машини и съоръжения;

- Водачи на МПС и подвижни съоръжения;

- Квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни;

- Чистачи и помощници;

- Стопански и административни специалисти и др.

През изминалия месец се наблюдава подобрение на трудовия пазар с намаляване на безработицата и увеличаване на броя на започналите работа лица. Въпреки това, броят на свободните работни места на първичния пазар се е свил.