Платформите за бизнес анализ – скритият коз за успех

05.07.2024

ПЛАТФОРМИТЕ ЗА БИЗНЕС АНАЛИЗ – СКРИТИЯТ КОЗ ЗА УСПЕХ

Данните движат съвременния бизнес и крият потенциала за оптимизиране на дейности и решения, постигане на по-висока ефективност и редица конкурентни предимства. В съвременния динамичен свят нито една компания не може да си позволи да пренебрегне предимствата, които правилното използване на нейните бизнес данни може да осигури.

Натрупването на информация, множеството източници, от които идва тя и нейната разпокъсаност обаче поставят предизвикателства пред работата с данните. Паралелно с това, потребителите на тази информация в повечето случаи са бизнес специалисти, които нямат нито времето, нито уменията да изграждат сложни и многопластови аналитични модели. Те се нуждаят от системи, които представят информацията в лесен за възприемане и анализ вид. Именно тук идва ролята на съвременните платформи за бизнес анализ.

Какво представляват BI платформите

Платформите за бизнес анализ са точното решение, което подпомага превръщането на данните в стратегически актив. Те улесняват обработката и анализа на данни от различни източници, за да предоставят ценна информация и оптимизират вземането на информирани бизнес решения.

Съвременните BI платформи като Tableau и Power BI са лесни за усвояване и използване дори от неспециалисти и позволяват представянето на данните в лесен за възприемане графичен вид, в който потребителите с лекота могат да открият отговори на вълнуващите ги въпроси.

Директните ползи от BI платформите

Платформите за бизнес анализи са скрития коз на всяка компания, която иска да използва информацията си оптимално. Прилагането на BI решения е в състояние да изведе бизнесите на изцяло ново конкурентно равнище по отношение на вземането на информирани решения, ефективността на работа, гъвкавостта и бързината на реакция.

Сред директните ползи от BI решенията, които бизнеса може да почувства незабавно са:

  • Подобреното и ускорено на вземането на решения, базирани на данните
  • Идентифициране на тенденции и модели с един поглед
  • Откриване на вътрешни смущения и оптимизиране на операциите
  • Подобряване таргетирането и повишаване ефективността на маркетинга и продажбите и ред други.

Как платформите за бизнес анализ трансформират индустриите

BI платформите намират приложение във всички направления на бизнеса и всички индустрии:

  • Търговия на едро и дребно - BI платформите са незаменим помощник при анализа на продажбите, оптимизирането на инвентара, откриването на зависимости и сезонни тенденции, както и цялостното по-добро разбиране нагласите на потребителите. С тяхна помощ бизнесите могат много по-добре да отговорят на потребителските нужди, да повишат удовлетвореността и да предложат работещи програми за стимулиране потребителската лоялност.
  • Производство - с помощта на BI решенията индустриалните предприятия могат да анализират в много по-големи детайли всеки отделен етап от производствената дейност, да идентифицират и оптимизират неефективни процеси, да намалят обема брак, презапасяването със суровини и материали и ред други. Като резултат производителите могат да постигнат много по-ефективен процес с ниски нива на разходи и конкурентни нива на производствената себестойност.
  • Финансови услуги - като индустрия, разполагаща с много големи обеми данни и силно зависима от тяхното оптимално управление и използване, финансовите услуги могат да реализират много големи ползи от прилагането на BI платформите, сред които по-доброто разбиране на потребителските нагласи и разработване на продукти и услуги, които да ги удовлетворяват; по-доброто управление на риска и като цяло подобряване потребителското обслужване.

Бъдещето на платформите за бизнес анализ

Както всички продукти в сферата на софтуерите за бизнес управление, така и BI платформите се развиват с изключително бързи темпове. През последната година в тях активно навлизат различните направления на изкуствен интелект и машинно самообучение, които правят използването им още по-лесно и интуитивно не само за IT и аналитични специалисти, но най-вече за крайните бизнес потребители. Те вече могат с няколко кратки въпроса да получат от системите интерактивни графики, представящи нужните им данни, а също така и примерни обяснения на какво се основават те както и задълбочени What-If сценарии.

Всички изброени предимства на BI платформите, както и постоянното им развитие постепенно превръщат аналитичните софтуери в незаменим помощник на бизнеса на всяко едно ниво в компанията.

Решенията за бизнес анализ са сред най-полезните инвестиции, които един бизнес може да направи, за да постигне и задържи високо ниво на конкурентоспособност в съвременния свят. Повечето подобни софтуери могат да се използват срещу месечен наем, който се определя от броя потребители, които ще работят с него и техните роли.

Разходите за лицензи и консултантски услуги по внедряване на системата, обучение и разработване на първоначални справки могат да бъдат финансирани и със средства по различни европрограми, включително активната в момента BG16RFPR001-1.004 "Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите"