ОБЯВА ЗА ПЪРВА ТРУДОВА БОРСА

ОБЯВА ЗА ПЪРВА ТРУДОВА БОРСА

(ОБЛАСТ МОНТАНА) 

ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком – партер, дата: 14.12.2018 г. от 11:00 часа.

Борсата се провежда в рамките на Проект „СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ В ПОДКРЕПА НА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (PROJECT CODE 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163)

Очакваме Ви!