ПЪРВА ТРУДОВА БОРСА ЗА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Днес, 14.12.2018 г., от 11:00 часа, в КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – Берковица, ул. Атанас Кюркчиев, бл. Ком – партер се проведе първата трудова борса в рамките на Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ (project code 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163). 

В борсата взеха участие 17 (седемнадесет) лица в неравностойно положение от община Берковица. На присъстващите бяха представени мултимедийно пет местни фирми, търсещи работна ръка – чрез предварително изготвени за целта видео-послания.

В допълнение, екип от Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представи на участниците възможностите за започване на самостоятелна стопанска дейност на територията  на Община Берковица. На срещата също така присъстваха представители на Дирекция Бюро по труда гр.Берковица и представители на Общинска Организация на Съюза на инвалидите в България. 

Организатори на борсата: екип в състав: г-жа Людмила Филипова – Директор на Консултантски център по Проект „Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион“ (Project code 16.4.2.056, E-MS CODE ROBG–163), г-жа Станимира Иванова, Експерт по проекта и г-н Ивайло Панов, Координатор по проекта.